شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 18 August, 2018


درمانگاه مرکزی آهنگ

آزمایشگاه

۳۳۰۰۸۴۸۶
تهران - تهران - بلوار ابوذر- پل چهارم- بلوار ۴۵ متری آهنگ- نرسیده به دانشگاه آزاد- پلاک ۲۱
تهران / تشخیص
  89/4/6    B72894     2034