سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


امام جعفر صادق (ع)

آزمایشگاه

۰۳۵۱-۷۲۵۴۰۰۱
یزد - یزد - ابتدای بلوار شهید صدوقی
یزد / تشخیص
  89/4/6    B73266     1600