یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 27 May, 2018


امام جعفر صادق (ع)

آزمایشگاه

۰۳۵۱-۷۲۵۴۰۰۱
یزد - یزد - ابتدای بلوار شهید صدوقی
یزد / تشخیص
  89/4/6    B73266     1578  

09906797434