جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ / Friday, 17 August, 2018


امام جعفر صادق (ع)

آزمایشگاه

۰۳۵۱-۷۲۵۴۰۰۱
یزد - یزد - ابتدای بلوار شهید صدوقی
یزد / تشخیص
  89/4/6    B73266     1593