پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018


خرمی روز، دكتر عبدالرضا

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74062     4933