شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


رضایی، دكتر فرزان

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۳۸۵۶۱٫ ۳۳۸۵۶۳۷۴٫ ۳۳۸۵۶۳۵۲
۳۳۳۳۶۳۱۶
تهران - تهران - خ. پیروزی - سه راه سلیمانیه - جنب مخابرات - بیمارستان فجر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74099     6834