سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


سمیعی اردستانی، دكتر

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۲۲۸۶۸۸۸۵٫ ۲۲۸۶۱۹۲۶٫ ۲۲۸۶۴۳۷۲
۲۲۸۶۱۳۱۵
تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش خیابان ۱۴ - بیمارستان قمر بنی هاشم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74135     4103