پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


سمیعی اردستانی، دكتر

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۲۲۸۶۸۸۸۵٫ ۲۲۸۶۱۹۲۶٫ ۲۲۸۶۴۳۷۲
۲۲۸۶۱۳۱۵
تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش خیابان ۱۴ - بیمارستان قمر بنی هاشم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74135     4244