پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


صحرائیان، دكتر مسعود

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۵~۶۶۷۰۲۰۱۱
تهران - تهران - خ. انقلاب - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۱۱۹ - بیمارستان مروستی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74192     7245  

e-color.ir
33547493-09121540974
09171393703