شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 18 August, 2018


صحرائیان، دكتر مسعود

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۵~۶۶۷۰۲۰۱۱
تهران - تهران - خ. انقلاب - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۱۱۹ - بیمارستان مروستی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74192     7091