یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 27 May, 2018


صحرائیان، دكتر مسعود

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۵~۶۶۷۰۲۰۱۱
تهران - تهران - خ. انقلاب - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۱۱۹ - بیمارستان مروستی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74192     6960  

09906797434