سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


صفوی نائینی، دكتر امان اله

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۹~۸۸۹۶۰۰۵۱
۸۸۹۶۶۰۵۲
تهران - تهران - بولوار كشاورز - بیمارستان پارس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74204     4095