سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


علیم مروستی، دكتر رضا

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۵~۶۶۷۰۲۰۱۱
تهران - تهران - خ. انقلاب - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۱۱۹ - بیمارستان مروستی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74246     4896