چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


قاضی زاده، دكتر متین

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۵۵۶۴۴۴۰۰
تهران - تهران - خ. كارگر جنوبی - خ. بهداری - نبش خیابان انبار نفت - بیمارستان بهارلو
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74297     5423