دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


كامروا، دكتر كامران

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۶۶۴۰۵۴۷۶٫ ۶۶۴۰۹۹۸۱٫ ۶۶۴۶۳۹۷۱
تهران - تهران - خ. كریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74319     4827  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974