سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


پاشاخانلو، دكتر

پزشك : جراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T)

۶۶۰۳۰۷۴۰٫ ۶۶۰۳۰۴۴۰
تهران - تهران - خ. بهبودی - ك. اردوخانی - پ. ۴ - درمانگاه بهگر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B74473     1357