پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


عدالت نژاد، دكتر مهناز

پزشك : متخصص داخلی

۹۴~۷۷۸۸۴۶۸۹
تهران - تهران - نبش فلكه سوم تهرانپارس - بیمارستان تهرانپارس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B76066     1798  

09171393703