چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


قاسمی حسینی، دكتر سیدعباس

پزشك : متخصص داخلی

۳۸۵۶۱٫ ۳۳۸۵۶۳۷۴٫ ۳۳۸۵۶۳۵۲
۳۳۳۳۶۳۱۶
تهران - تهران - خ. پیروزی - سه راه سلیمانیه - جنب مخابرات - بیمارستان فجر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B76112     2156