پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018


هاشمی نسب، دكتر سیدمحسن

پزشك : متخصص داخلی

۲۱~۸۸۰۶۲۲۱۴٫ ۸۸۰۶۲۲۰۰٫ ۱۰~۸۸۰۶۲۳۰۴
تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B76309     1343