چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / Wednesday, 18 July, 2018


اطهری، دكتر ناصر

پزشك : جراح و متخصص ارتوپدی

۱~۷۷۵۳۵۱۱۰٫ ۷۷۵۳۵۱۱۴٫ ۷۷۵۳۵۱۱۷
تهران - تهران - م. بهارستان - خ. مجاهدین اسلام - بیمارستان معیری
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B77187     1670