سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


مشیری، دكتر روح اله

پزشك : جراح و متخصص ارتوپدی

۸۸۹۵۷۱۵۷٫ ۶~۸۸۹۵۷۳۹۱
تهران - تهران - خ. فاطمی - م. جهاد - بیمارستان سجاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B77586     1012