دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


اردهالی، دكتر سیدحسین

پزشك : متخصص بیهوشی (آنستزیست)

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B81913     1208  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974