پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


شكوری مطلق، دكتر محمداسماعیل

پزشك : متخصص بیهوشی (آنستزیست)

۹~۶۶۲۱۰۰۹۷
۶۶۲۱۰۱۰۰
تهران - تهران - جاده ساوه - شهرك ولی عصر - خ. سپیده شمالی - نبش خیابان بنایی - بیمارستان غیاثی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B82141     1033