چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


مردانی دشتی، دكتر مرتضی

پزشك : متخصص بیهوشی (آنستزیست)

۲۱~۸۸۰۶۲۲۱۴٫ ۸۸۰۶۲۲۰۰٫ ۱۰~۸۸۰۶۲۳۰۴
تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B82290     1400