پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


مردانی دشتی، دكتر مرتضی

پزشك : متخصص بیهوشی (آنستزیست)

۲۱~۸۸۰۶۲۲۱۴٫ ۸۸۰۶۲۲۰۰٫ ۱۰~۸۸۰۶۲۳۰۴
تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B82290     1424  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974