چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 September, 2018


شریفی، دكتر علی

پزشك : متخصص اعصاب و روان (روان پزشك)

۲۲۸۶۸۸۸۵٫ ۲۲۸۶۱۹۲۶٫ ۲۲۸۶۴۳۷۲
۲۲۸۶۱۳۱۵
تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش خیابان ۱۴ - بیمارستان قمر بنی هاشم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B89319     10270