یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 9 December, 2018


شریفی، دكتر علی

پزشك : متخصص اعصاب و روان (روان پزشك)

۲۲۸۶۸۸۸۵٫ ۲۲۸۶۱۹۲۶٫ ۲۲۸۶۴۳۷۲
۲۲۸۶۱۳۱۵
تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش خیابان ۱۴ - بیمارستان قمر بنی هاشم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B89319     10430