چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


پولاد

قالب سازی صنعتی

۵۵۸۳۷۳۸۲
تهران - تهران - جاده ساوه - كیلومتر ۶ - بعد از دولت خان - داخل كوچه همدانیان - پ. ۶
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/6    B91136     1149