پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 16 August, 2018


دانش، دكتر عبدالكریم

پزشك : جراح و متخصص كلیه و مجاری ادرار (اورولوژی)

۹~۸۸۹۶۰۰۸۰
تهران - تهران - خ. زرتشت - شمال بولوار - بیمارستان مهر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B91713     4841