شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


دانش، دكتر عبدالكریم

پزشك : جراح و متخصص كلیه و مجاری ادرار (اورولوژی)

۹~۸۸۹۶۰۰۸۰
تهران - تهران - خ. زرتشت - شمال بولوار - بیمارستان مهر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B91713     4985