شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


دانش، دكتر عبدالكریم

پزشك : جراح و متخصص كلیه و مجاری ادرار (اورولوژی)

۹~۸۸۹۶۰۰۸۰
تهران - تهران - خ. زرتشت - شمال بولوار - بیمارستان مهر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B91713     5110  

09171393703