چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


رهبر، دكتر خسرو

پزشك : جراح و متخصص كلیه و مجاری ادرار (اورولوژی)

۹~۸۸۷۴۷۴۰۱
۸۸۷۴۶۱۹۴
تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - خ. میرعماد - نبش كوچه ششم - بیمارستان مهراد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B91739     1228