یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 23 September, 2018


صفاری، دكتر ابراهیم

پزشك : جراح و متخصص كلیه و مجاری ادرار (اورولوژی)

۴~۸۸۷۱۴۸۹۱
۸۸۷۱۵۸۹۹
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - خ. عبادی - بیمارستان طوس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B91799     1276