دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ / Monday, 19 November, 2018


نژاد گشتی، دكتر حسین

پزشك : جراح و متخصص كلیه و مجاری ادرار (اورولوژی)

۶~۸۸۸۳۳۱۳۳
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - خ. فجر - بیمارستان جم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B91948     6731