چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 September, 2018


فرمهینی

غذا : كبابی و/یا جگركی

۳۳۳۳۹۱۶۶
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. ۱۰فروردین - خ. حیدری - پ. ۴۷
تهران / رستوران ها و مراکز پذیرایی
  89/4/6    B92629     981