سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018


فرمهینی

غذا : كبابی و/یا جگركی

۳۳۳۳۹۱۶۶
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. ۱۰فروردین - خ. حیدری - پ. ۴۷
تهران / رستوران ها و مراکز پذیرایی
  89/4/6    B92629     973