دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


ابن‌سینا

بیمارستان

۰۵۱۱-۷۶۱۰۱۶
خراسان - مشهد - میدان بوعلی
مشهد / مراکز بهداشتی و درمانی
  89/4/6    B93025     1467  

e-color.ir
33547493-09121540974