چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


شهید دکتر چوبکار

درمانگاه ، کلینیک

۰۸۳۱-۳۲۴۳۸
کرمانشاه - کرمانشاه - خیابان شریعتی
کرمانشاه / مراکز بهداشتی و درمانی
  89/4/6    B93830     7429  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974