دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


كالج بار

حمل و نقل بار و كالا (شركت ها)

۴۴۵۱۲۰۴۰
تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر ۵ - روبروی كارخانه ارج
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/6    B96984     3909