چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


مه بار ترابر

حمل و نقل بار و كالا (شركت ها)

۸۸۳۰۳۱۷۰٫ ۸۸۳۰۳۱۵۳
تهران - تهران - خ. كریمخان - بعد از تقاطع خردمند - ساختمان ۷۸ - ط. دوم - واحد شمالی
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/6    B97009     1371