چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


رستمی

غذایی : پروتئینی - سوسیس و كالباس و سایر فرآورده های گوشتی

۵۵۶۰۳۳۲۰٫ ۵۵۶۲۴۴۱۸
تهران - تهران - خ. وحدت اسلامی - بعد از میدان وحدت اسلامی - پ. ۴۷۱ و ۴۶۹
تهران / گوشت و سایر فرآورده های پروتیینی
  89/4/6    B97948     981