ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ / Saturday, 25 October, 2014مرجان

زمینه فعالیت : اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی : تهران - تهران - سیدخندان - ابتدای 45متری رسالت - پ. 43
تلفن : ۸۸۴۶۳۵۰۷
صندوق پستی : ۱۶۳۱۶

•  نهال ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قزوین - خ. فرهنگ - خ. پهلوانی - پ. 42 و 44

•  110 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - مهرآباد جنوبی - خ. توكلی - پ. 101

•  كیوان نو ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 17شهریور - بالاتر از خیابان آبشار - پ. 1195

•  راستین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. فرجام شرقی - بین خیابان سراج و چمران - پ. 171

•  110 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. خاوران - خ. اتابك - نبش كوچه صادقی - پ. 403

•  نوری ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. جیحون - بین خیابان طوس و دامپزشكی - پ. 599

•  زندی، عباس ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 17شهریور شمالی - پ. 561

•  جم ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شریعتی - نرسیده به خیابان معلم - جنب پمپ بنزین - پ. 2/737

•  ركورد ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - نرسیده به خیابان ری - پ. 1197

•  زواره ای ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. خواجه نصیر - نبش خیابان مقدم - پ. 288

•  دایی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. هلال احمر - پ. 477

•  فرزان ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. رجایی - م. بهشت - جنب پزشك قانونی - پ. 407

•  طلایی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شریعتی - پل رومی - خ. اسدی - خ. كریمی - پ. 127

•  سپاه ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. انقلاب - پل چوبی - جنب مسجد عمار یاسر - پ. 74

•  پرویز ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - مسیل باختر - نرسیده به خیابان جانبازان غربی - پ. 49

•  بریانك ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. نواب صفوی - خ. بریانك - م. بریانك - نبش خیابان گلستانی - پ. 1

•  اتو 186 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. شكوفه - نرسیده به خیابان سیرجان - پ. 186

•  ایرونی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. امام حسین - خ. انقلاب - بین خیابان گرگان و نظام آباد - روبروی بانك صادرات - ش. 83

•  فجر ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - خ. میترا (طاووسی) - بین خیابان شاهرخ و باسقی - پ. 34

•  همتیان ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. كارگر جنوبی - ایستگاه نازی آباد - پ. 75

•  كریمی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. مالك اشتر - بین خیابان قصرالدشت و كارون - پ. 300

•  110 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. باستان كمالی جنوبی - سه راه طرشت - پ. 8

•  ترافیك ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. جمهوری - چهارراه باستان - پ. 661

•  اتوبنز ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شریعتی - جنب حسینیه ارشاد - پ. 1055

•  والا ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. قیام - خ. مولوی - پ. 86

•  شاهین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - نازی آباد - خ. نیاكان - پ. 56

•  استوكی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. امام حسین - خ. انقلاب - بین خیابان خواجه نصیرالدین طوسی ونامجو - پ. 73

•  سورتمه ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قزوین - خ. حسینی - خ. نوری - پ. 14

•  مهران ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - جاده ساوه - بولوار معلم - خ. رجایی - پ. 647

•  خسروانی، سهراب ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. جیحون - بین خیابان آزادی و طوس - پ. 643

•  نادرفابریك ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. امام حسین - خ. 17شهریور - بالاتر از خیابان صفا - پ. 444 و 440

•  ماشین بنز ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - بین خیابان شهیدبهشتی و خرمشهر - پ. 60 - نبش خیابان افشارجوان

•  پیران ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. مولوی - خ. كارگر - خ. مختاری - پ. 57

•  امید ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 30متری جی - بین خیابان سبحانی و زمانی - پ. 58

•  شباهنگ ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - بولوار ابوذر - 45متری آهنگ - پل چهارم - پ. 111

•  شاد ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. مدنی - بالاتر از خیابان مسیل باختر - پ. 382

•  حیدری ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قلعه مرغی - ابتدای ابوذر - پ. 5/1

•  میهن ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. خاوران - بعد از خیابان عارف - پ. 308

•  افشار ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قزوین - بعد از خیابان 30متری جی - نبش خیابان فتح آبادی - 2061

•  امیر ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. خاوران - نرسیده به سه راه هاشم آباد - پ. 833

•  ایرج ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 17شهریور - خ. خشكبارچی - خ. اقبال - پ. 55

•  اتو سرویس ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. پنجم نیروی هوایی - بالاتر از فلكه دوم - پ. 419

•  طباطبایی، سیدحسین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. نیروی هوایی - پ. 279

•  ساسان ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. كاوه - نبش خیابان ساسان - پ. 146

•  اتوپیكان ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 17شهریور شمالی - پ. 75

•  افشار ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. رشدیه - خ. انصافی مقدم - پ. 92

•  مركب ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - بزرگراه رسالت - خ. استادحسن بنا - بالاتر از میدان ملت - نبش خیابان علیدوست - پ. 40

•  اتو 110 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - شهر ری - خ. زكریای رازی - نبش كوچه خوش نظر - روبروی دبستان عفت - پ. 206

•  اتوكالسكه زرین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. ولی عصر - خ. معیری - نرسیده به چهارراه لشگر - نبش كوچه فتاح زاده

•  امین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شادمهر - نرسیده به خیابان نصرت - پ. 172


فقر و فساد و تبعیض - احمدی نژاد به پا خیز! - آقایان گمان می کردند همه چیز خریدنی است و با پول نفت و قدرت انحصاری و تصور حذف رقیب سیاسی می توان هر چیزی را فراچنگ آورد و وظیفه خود می دانستند حامیان و وفاداران را از دیگر مردمان جدا کنند و آنها را تا می توانند…
ريحانه جباری قصاص شد / ناگفته‌های فرزند سربندی در باره ریحانه جباری - هفت سال پیش دختر 20 ساله‌ای به نام ریحانه جباری دست به قتل مردی پنجاه و چند ساله زد. ماجرای حادثه پیچیده‌تر از قتل‌های معمولی بود و حتی با توضیحات مکرری که درباره پرونده داده شده، افکار…
حاشیه‌های تصویری عیادت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دخترش از آیت‌الله صانعی - در پی بستری شدن آیت الله یوسف صانعی در یکی ازبیمارستان‌های تهران ،صبح امروز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در بیمارستان از وی عیادت کرد.
کفاشیان باهوش‌ترین رئیس تاریخ فوتبال ایران! - کفاشیان با هوش بسیار بالا و بازی خوانی فوق العاده بارها همه آنهایی که در پی برکناری اش بوده اند را خلع سلاح کرده و حالا با راه ندادن ...
عکسی که برای آزاده نامداری جنجال آفرید. - شال سفید آزاده نامداری ، تولد مهتاب کرامتی ، سلفی بدون شرح مهناز افشار و آخرین تحرکات چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی
خانم نامداری! یعنی آنقدر بی‌شرفم که قلمم را به پول فرزاد حسنی بفروشم؟ - راستی اگر آن عکس‌ها، زشتی نداشت چرا همان دیروز صبح همه آن‌ها را حذف کردی؟ تصاویر در حریم شخصیت نبود؟! مگر عکس‌ها بلااشکال نبود؟ پس دیروز صبح چه شد یک‌هویی؟!
تجمع‌ در‌ اصفهان‌ در‌ اعتراض‌ به‌ اسید‌ پاشی‌ / تصاویر - مردم اصفهان در چند روز اخیر به شیوه های مختلف از جمله از طریق شبکه های اجتماعی در اعتراض به اسیدپاشی ها به روی زنان یا دختران اصفهانی که موجی از انزجار عمومی ایجاد کرد، دعوت به تجمع کردند.
خبرنگار BBC در کوبانی، خبرنگار ایرانی در استودیو - در شرایطی که بخش‌های خبری برای پوشش بحران عراق از تصاویر آرشیوی استفاده می‌کنند، خبرنگاران شبکه‌های ماهواره ای فارسی زبان در خط مقدم این رویداد مشغول فعالیت هستند.
مراسم افتتاح فروشگاه علی دایی + تصاویر - مراسم افتتاح فروشگاه علی دایی در نیاوران شب گذشته با حضور هنرمندان و ورزشکاران برگزار شد که با حواشی مختلفی همراه بود.
عكسهای متفاوت از سرنا شيم / خبرنگار پرس تی وی - سرنا شيم خبرنگار این شبکه در ترکیه در زمان بازگشت از محل تهیه گزارش، در حادثه رانندگی جان خود را از دست داده است.
همه همسران رؤسای جمهور ایران / عکس - همتایان آن ها در عالم سیاست در برخی کشورها به عنوان «بانوی اول» تلاش می کنند نقشی متفاوت از قبل داشته باشند و مستقل از همسرانشان شخصیت حقوقی متمایزی برای خود ایجاد کنند، اما در عرف سیاست ایران این جایگاه تعریف نشده و…
گزارش میدانی از احساس ناامنی در زنان اصفهان / قربانیان اسیدپاشی به خاک سیاه نشسته اند - فرد یا افرادی با همدستی یکدیگر با انگیزه‌ای که هنوز نامشخص است و تنها شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر برخورد با بدحجاب‌ها مطرح بوده است، به چهره تعدادی از زنان اسید…
گزارش رسانه آمریکایی از نحوه تحصیل پسر ظریف و دختر فریدون در آمریکا + تصاویر - سایت بیزینس اینسایدر در گزارشی به تناقض میان سخن و عمل برخی مسئولان ایرانی پرداخته و نوشته است: در حالی که مسئولان ایرانی در کلام خود علیه غرب، سخنرانی می‌کنند اما فرزندان خود…
مهمانی پر ستاره شهاب حسینی و همسرش در زعفرانیه + فیلم - مهمانان زیادی به خیابان زعفرانیه تهران آمده بودند. مهتاب کرامتی، طناز طباطبایی، تهمینه میلانی، حمید فرخ نژاد، کریم باقری از جمله مهمانان سرشناس شهاب حسینی و همسر مهربانش در یک اکران خصوصی بودند.
پوشش بدون چادر «ستایش» و مراسمی که جنجالی شد / عکس - در بیلبورد های تبلیغاتی این مراسم که در سطح شهر نصب شده بود ذکر شده بود که برنامه با حضور نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش برگزار خواهد شد اما اتفاقاتی افتاد که علیرغم حضور این بازیگر در سالن وی به روی سن نرفت.
چرا نیکی کریمی و حامد بهداد ازدواج نمی کند؟ - ستارگان ما معمولا تن به ازدواج نمی‌دهند و اگر هم ازدواج کنند خیلی زود جدا می‌شوند. اگر هم ازدواج‌شان دوام پیدا کرد، صاحب فرزندی نمی‌شوند و تازه اگر هم شدند، تعداد بچه‌هایشان به ندرت از یک فرزند تجاوز می‌کند.
سلفی علی دایی با دو بازیگر زن در پشت صحنه یک سریال/ عکس - علی دایی که این روزها و بعد از جدایی از پرسپولیس اوقات فراغت بیشتری دارد، چند روز پیش به پشت صحنه سریال «آخرین سلطان» شبکه پنج رفت.
«الناز شاکردوست» دلیل پلمپ یک رستوران! +عکس - افتتاحیه یک فست فود در شرق تهران حاشیه های زیادی را به وجود آورده. این رستوران یک روز پس از افتتاح از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی پلمپ شد اما اصل ماجرا چه بود؟
پیمان معادی و کریستین استوارت در افتتاحیه فیلم «کمپ ایکس ری» در نیویورک / تصاویر - افتتاحیه فیلم کمپ ایکس ری با بازی پیمان معادی و کریستین استوارت برگزار شد تا این فیلم اکرانش را در آمریکای شمالی آغاز کند.
رونمایی فرزاد حسنی از تازه عروس خانواده / عکس - در این قسمت از برنامه تازه عروس خانواده حسنی به همراه پدر (مرتضی) و برادر (فرشاد) فرزاد حسنی وارد استودیوی برنامه ویتامین 3 شدند و مجری برنامه از فرزاد حسنی خواست اعضای خانواده اش را معرفی کند
بهداد سلیمی پس از قهرمانی آسیا، در کنار مدال طلا و همسرش - عکسی از بهداد سلیمی قهرمان سنگین وزن وزنه برداری جهان به همراه همسر و مدال طلای بازیهای آسیایی.
چرا آزاده نامداری و فرزاد حسنی جدا شدند؟ - هنوز آزاده نامداری و فرزاد حسنی شمع یک سالگی ازدواج‌شان را فوت نکرده بودند که خبر طلاق‌شان در محافل پیچید.
تولد‌ نوزادی‌ با‌‌ بیماری‌ وحشتناک‌ در‌ایران /تصاویر+18 - خانم باردار 26 ساله ای در شامگاه 5 شنبه با مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان امام حسن(ع) شهرستان داراب از توابع استان فارس تحت عمل سزارین قرار گرفت و نوزاد پسری با بیماری نادر ایکتیوز پیشرفته(هارلیکون)…
نیکی کریمی در خودروی قلعه‌نویی! +تصاویر - عکاس این مجموعه تصاویری پرشمار از مصاحبه های نیکی کریمی با ستاره های فوتبال و عکس های پشت صحنه مستندها را روی صفحه شخصی خود منتشر کرده که تعدادی از آنها را با هم تماشا می‌ کنیم.
بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
مراسم ترحیم آیت الله مهدوی‌کنی از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار شد - مراسم ترحیم و بزرگداشت عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله مهدوی‌کنی (رضوان الله علیه) عصر امروز (شنبه) از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار…
تاج: بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده باید پول دریافتی از باشگاه‌ها را بازگردانند - رئیس سازمان لیگ گفت: بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده باید پول‌های دریافتی از باشگاه‌ها را برگردانند و به طور رایگان بازی کنند.
مراسم ترحیم عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله مهدوی‌کنی برگزار شد - مراسم ترحیم و بزرگداشت عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله مهدوی‌کنی (رضوان الله علیه) عصر امروز (شنبه) برگزار شد.
ریشه های تنش مرزی میان ایران و پاکستان - تهران و اسلام‌آباد از هم دور می‌شوندریشه های تنش مرزی میان ایران و پاکستانامروزه بسیاری از پاکستانی ها به جای استفاده از کلمه ی خداحافظ که به زیان فارسی می باشد، از کلمه الله حافظ استفاده می کنند.
تاج: بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده باید وجوه دریافتی از باشگاه‌ها را بازگردانند - رئیس سازمان لیگ گفت: بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده باید پول‌های دریافتی از باشگاه‌ها را برگردانند و به طور رایگان بازی کنند.
در سی‌‌ونهمین نشست افق رسانه چه گذشت/ کنایه ضرغامی به خودش؛ «عزت» وقت رفتنه! - سی ‌و نهمین نشست افق رسانه در حالی برگزار شد که بسیاری انتظار داشتند ضرغامی در این همایش از مدیران زیردستی خود خداحافظی کند.
دسته‌گل خاردار توافق با ایران را بپذیرید! - در هفته جاری خوشبینی نسبت به امکان حصول یک توافق جامع هسته‌ای بین ایران و 5+1 تا مهلت تعیین شده تا بیست و چهارم نوامیر در واشنگتن به نحو قابل توجهی افزایش یافت. چنین توافقی همچنین از یک حامی مهم برخوردار شد. حمایت‌کننده‌ای…
یحیوی: بازیکنان برای تفریح به مالزی آمده بودند نه برای بازی کردن و پول گرفتن - مربی سابق دروازه‌بانان تیم ملی نوجوانان گفت: بازیکنان تیم ملی نوجوانان برای تفریح به مالزی آمده بودند نه پول گرفتن و بازی کردن.
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved