ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ / Thursday, 24 April, 2014مرجان

زمینه فعالیت : اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی : تهران - تهران - سیدخندان - ابتدای 45متری رسالت - پ. 43
تلفن : ۸۸۴۶۳۵۰۷
صندوق پستی : ۱۶۳۱۶

•  دیپلمات ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شریعتی - بالاتر از سه راه زندان - پ. 534 و 532

•  یكرو ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. یوسف آباد - تقاطع فتحی شقاقی - نبش خیابان 8 - پ. 2

•  اتوگالری فرجام ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - تهرانپارس - خ. فرجام - بین چهارراه خاور و ولی عصر - پ. 183

•  رضاپور - اپل ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - نبش خیابان احمدقصیر - پ. 297

•  شهبازنو ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. كمالی - بعد از كوچه 6 - پ. 83 و 79

•  تهران ویلا ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. ستارخان - سه راه تهران ویلا - پ. 820

•  كبیر ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - روبروی كوچه امامزاده یحیی - نبش كوچه موسوی كیانی - پ. 1065

•  ركورد ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - نرسیده به خیابان ری - پ. 1197

•  علوی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - شهرك شریعتی - خ. مهران - نبش كوچه مولوی

•  اتوبهرام ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد - پ. 1224

•  اتحادنو ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. كمیل - بعد از خیابان كارون - نبش كوچه شیرازی - پ. 466

•  حمید ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - بالاتر از میدان قندی - پ. 23

•  قائم ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. امام حسین - ابتدای خیابان انقلاب - نرسیده به خیابان نامجو (گرگان) - پ. 101

•  ارابه كار ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. آذربایجان - نرسیده به خیابان آزادی - پ. 1143

•  اتوخندان ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شریعتی - بالاتر از پل سیدخندان - خ. خواجه عبداله انصاری - پ. 899

•  بنز ماشین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - نارمك - خ. 46متری غربی - روبروی درمانگاه - پ. 344

•  اتو رخش ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. ولی عصر - م. منیریه - خ. معیری - بین خیابان معتمدی - خ. محققی - پ. 175

•  رز ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. 17شهریور - روبروی ایستگاه ناصری - پ. 1079

•  اتو طاووس ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شهیدمطهری شرقی - بعد از چهارراه سهروردی شمالی - پ. 81

•  رویال ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. انقلاب - چهارراه پل چوبی - پ. 237

•  افشین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. مولوی - خ. كارگر جنوبی - پایین تر از میدان رازی - پ. 1910

•  آقابزرگی، ابوالفضل ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. خاوران - خ. اتابك - نبش كوچه بختیاری منش - پ. 393

•  اتو درخشان ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. شهدا - خ. 17شهریور جنوبی - خ. محلاتی - خ. مخبر (عارف) - نرسیده به خیابان ناسخیان - پ. 451

•  شاد ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. مدنی - بالاتر از خیابان مسیل باختر - پ. 382

•  نوری، اتو گالری ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. انقلاب - بعد از خیابان نامجو - نرسیده به پل چوبی - پ. 201 و 199

•  خیام ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شوش غربی - نرسیده به خیابان خیام جنوبی - پ. 909

•  چاپار ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - انتهای خیابان فاطمی - نبش خیابان جمالزاده - روبروی دژبان مركز (ارتش) - پ. 286

•  تكران ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. ولی عصر - م. منیریه - خ. معیری - پ. 91

•  طالبی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قزوین - بین خیابان تیموری و شهیدطالبی - جنب تعمیرگاه پژو

•  باستان ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. باستان شمالی - پ. 1/340

•  محسن ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. انقلاب - بین خیابان درختی و پل چوبی - پ. 265

•  110 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. دماوند - تهران نو - خ. مهربار - پ. 113

•  2000 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - سه راه ورامین - خ. غیوری - بعد از چهارراه چشمه علی - پ. 233

•  وحدت ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - جاده ساوه - شهرك ولی عصر - خ. یاران - پ. 63

•  امیری، خیراله ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - انتهای بولوار كشاورز - خ. محمد قریب - پ. 133

•  جم ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. شریعتی - نرسیده به خیابان معلم - جنب پمپ بنزین - پ. 2/737

•  حسینی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - م. منیریه - خ. ابوسعید - نبش كوچه نمكدان - پ. 139

•  امیر ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قلعه مرغی - نرسیده به پل - پ. 306

•  مقدم ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. انقلاب - ایستگاه درختی - پ. 307

•  ایران ماشین ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. پیروزی - سه راه سلیمانیه - پ. 220

•  مهدوی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. آذربایجان - بین خیابان اردیبهشت و كارگر - پ. 204

•  هیدجی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قصرالدشت - بین خیابان امام خمینی و مالك اشتر - پ. 226

•  میلاد ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. نیروی هوایی - خ. امامت - پ. 42 و 44

•  میلاد ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - شهرك شریعتی - خ. صمدی - پ. 167

•  حیدری ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. قلعه مرغی - ابتدای ابوذر - پ. 5/1

•  میزانی، فرامرز ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. جمهوری - نرسیده به خیابان نو فلاح - پ. 485

•  شباهنگ ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - جاده سوم دولت آباد - خ. غیوری - پ. 246

•  حیدری، محمدرضا ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - 20متری ابوذر - انتهای 18متری فتحی - نبش كوچه جمالپور

•  محبوب 110 ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - خ. كارگر جنوبی - پایین تر از میدان حر - پ. 592

•  گلشنی ( اتومبیل - فروش (نمایشگاه) )

تهران - تهران - بزرگراه رسالت - خ. مجیدیه جنوبی - نبش كوچه كاظمی - پ. 436


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر


Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved