چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ / 20 March, 2019
مجله ویستا

فان وفق الله الکریم وصالکم


فان وفق الله الکریم وصالکم    و عاین روحی حسنکم و جمالکم
تصدقت بالروح العزیز لشکرها    فبالله ارحموا ذلی و عشقی فما لکم
الی کم اقاسی هجرکم و فراقکم    الی کم اانس طیفکم و خیالکم
تناقص صبری بازدیاد ملالکم    فیالیتنی افننی کصبری ملالکم
عمی العین من تذکارها حرکاتکم    و غنجاتها ویلاکم و دلالکم
رآنی الهوی یوما الاعب غفلتی    فصاح علینا صیحه العشق والکم
لقد جاء من تبریز روح مجسم    الا فانثروا فی حب نعلیه ما لکم
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
مهاجرت و اقامت به کشور های اروپایی و کانادا و استرالیا
نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان با نامه نمایندگی

تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …

 از میان خبرها

سرخط خبرها