سه شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۷ / 19 March, 2019
مجله ویستا

بر من نیستی یارا کجایی


بر من نیستی یارا کجایی    به هر جایی که هستی جان فزایی
ز خشم من به هر ناکس بسازی    به رغم من به هر آتش درآیی
چو بینی مر مرا نادیده آری    چنین باشد وفا و آشنایی
عزیزی بودم خوارم ز عشقت    در این خواری نگر کبر خدایی
برای تو جدا گردم ز عالم    که تا ناید مرا بوی جدایی
سبک روحا گران کردی تو رو را    که یعنی قصد دارم بی‌وفایی
تو در دل جورها داری همی‌کن    که تا روز قیامت جان مایی
الا ای چرخ زاینده چنین ماه    نزایی و نزایی و نزایی
به کوه قاف شمس الدین تبریز    همایی و همایی و همایی
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …
تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی

 از میان خبرها

سرخط خبرها