دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018

ازان پس چنین کرد کاووس رای


ازان پس چنین کرد کاووس رای    که در پادشاهی بجنبد ز جای
از ایران بشد تا به توران و چین    گذر کرد ازان پس به مکران زمین
ز مکران شد آراسته تا زره    میانها ندید ایچ رنج از گره
پذیرفت هر مهتری باژ و ساو    نکرد آزمون گاو با شیر تاو
چنین هم گرازان به بربر شدند    جهانجوی با تخت و افسر شدند
شه بربرستان بیاراست جنگ    زمانه دگرگونه‌تر شد به رنگ
سپاهی بیامد ز بربر به رزم    که برخاست از لشکر شاه بزم
هوا گفتی از نیزه چون بیشه گشت    خور از گرد اسپان پراندیشه گشت
ز گرد سپه پیل شد ناپدید    کس از خاک دست و عنان را ندید
به زخم اندر آمد همی فوج فوج    بران سان که برخیزد از آب موج
چو گودرز گیتی بران گونه دید    عمود گران از میان برکشید
بزد اسپ با نامداران هزار    ابا نیزه و تیر جوشن گذار
برآویخت و بدرید قلب سپاه    دمان از پس اندر همی رفت شاه
تو گفتی ز بربر سواری نماند    به گرد اندرون نیزه‌داری نماند
به شهر اندرون هرکه بد سالخورد    چو برگشته دیدند باد نبرد
همه پیش کاووس شاه آمدند    جگرخسته و پرگناه آمدند
که ما شاه را چاکر و بنده‌ایم    همه باژ را گردن افگنده‌ایم
به جای درم زر و گوهر دهیم    سپاسی ز گنجور بر سر نهیم
ببخشود کاووس و بنواختشان    یکی راه و آیین نو ساختشان
وزان جایگه بانگ سنج و درای    برآمد ابا ناله‌ی کره‌نای
چو آمد بر شهر مکران گذر    سوی کوه قاف آمد و باختر
چو آگاهی آمد بریشان ز شاه    نیایش‌کنان برگرفتند راه
پذیره شدندش همه مهتران    به سر برنهادند باژ گران
چو فرمان گزیدند بگرفت راه    بی‌آزار رفتند شاه و سپاه
سپه ره سوی زابلستان کشید    به مهمانی پور دستان کشید
ببد شاه یک ماه در نیمروز    گهی رود و می خواست گه باز و یوز
برین برنیامد بسی روزگار    که بر گوشه‌ی گلستان رست خار
کس از آزمایش نیابد جواز    نشیب آیدش چون شود بر فراز
چو شد کار گیتی بران راستی    پدید آمد از تازیان کاستی
یکی با گهر مرد با گنج و نام    درفشی برافراخت از مصر و شام
ز کاووس کی روی برتافتند    در کهتری خوار بگذاشتند
چو آمد به شاه جهان آگهی    که انباز دارد به شاهنشهی
بزد کوس و برداشت از نیمروز    سپه شاد دل شاه گیتی‌فروز
همه بر سپرها نبشتند نام    بجوشید شمشیرها در نیام
سپه را ز هامون به دریا کشید    بدان سو کجا دشمن آمد پدید
بی‌اندازه کشتی و زورق بساخت    برآشفت و بر آب لشکر نشاخت
همانا که فرسنگ بودی هزار    اگر پای با راه کردی شمار
همی راند تا در میان سه شهر    ز گیتی برین‌گونه جویند بهر
به دست چپش مصر و بربر براست    زره در میانه بر آن سو که خواست
به پیش اندرون شهر هاماوران    به هر کشوری در سپاهی گران
خبر شد بدیشان که کاووس شاه    برآمد ز آب زره با سپاه
هم‌آواز گشتند یک با دگر    سپه را سوی بربر آمد گذر
یکی گشت چندان یل تیغ‌زن    به بربرستان در شدند انجمن
سپاهی که دریا و صحرا و کوه    شد از نعل اسپان ایشان ستوه
نبد شیر درنده را خوابگاه    نه گور ژیان یافت بر دشت راه
پلنگ از بر سنگ و ماهی در آب    هم اندر هوا ابر و پران عقاب
همی راه جستند و کی بود راه    دد و دام را بر چنان رزمگاه
چو کاووس لشکر به خشکی کشید    کس اندر جهان کوه و صحرا ندید
جهان گفتی از تیغ وز جوشن است    ستاره ز نوک سنان روشن است
ز بس خود زرین و زرین سپر    به گردن برآورده رخشان تبر
تو گفتی زمین شد سپهر روان    همی بارد از تیغ هندی روان
ز مغفر هوا گشت چون سندروس    زمین سر به سر تیره چون آبنوس
بدرید کوه از دم گاودم    زمین آمد از سم اسپان به خم
ز بانگ تبیره به بربرستان    تو گفتی زمین گشت لشکرستان
برآمد ز ایران سپه بوق و کوس    برون رفت گرگین و فرهاد و طوس
وزان سوی گودرز کشواد بود    چو گیو و چو شیدوش و میلاد بود
فگندند بر یال اسپان عنان    به زهر آب دادند نوک سنان
چو بر کوهه‌ی زین نهادند سر    خروش آمد و چاک چاک تبر
تو گفتی همی سنگ آهن کنند    وگر آسمان بر زمین برزنند
بجنبید کاووس در قلب‌گاه    سپاه اندرآمد به پیش سپاه
جهان گشت تاری سراسر ز گرد    ببارید شنگرف بر لاژورد
تو گفتی هوا ژاله بارد همی    به سنگ اندرون لاله کارد همی
ز چشم سنان آتش آمد برون    زمین شد به کردار دریای خون
سه لشکر چنان شد ز ایرانیان    که سر باز نشناختند از میان
نخستین سپهدار هاماوران    بیفگند شمشیر و گرز گران
غمی گشت وز شاه زنهار خواست    بدانست کان روزگار بلاست
به پیمان که از شهر هاماوران    سپهبد دهد ساو و باژ گران
ز اسپ و سلیح و ز تخت و کلاه    فرستد به نزدیک کاووس شاه
چو این داده باشد برو بگذرد    سپاهش بروبوم او نسپرد
ز گوینده بشنید کاووس کی    برین گفتها پاسخ افگند پی
که یکسر همه در پناه منید    پرستنده‌ی تاج و گاه منید
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
نویسنده طنز , احتیاط , دردگوش , دبیری بعد از انحلال کامل تیمش: آقایان از دست ما راحت شدند! , عضله ساز , مراسم سالروز تولد , اسفند ماه , راه و شهر , بسته خبری ورزشی , عامل مزاحمت ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / کامل‌ترین راهنمای تفسیر موضوعی قرآن کریم: خلاصه درس و نکات مهم به همراه سوالات ... , بهداشت و درمان , توصیه های پزشکی , بهداشت باروری / گسترش آموزه‌های سنتی دوران بارداری در ایران , کامپیوتر و اینترنت , سخت افزار / کم کردن صدای کامپیوتر , بانک اطلاعاتی کتاب / حضرت ایوب (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول و مدیریت بازاریابی خدمات , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد و سیاست , اقتصاد کشورها / گرداب کاهش محبوبیت و بحران اقتصادی؛ ورشکستگی متحدان جنگ‌های بوش , بانک اطلاعاتی کتاب / نهایت عشق , بانک اطلاعاتی کتاب / Barrons essential words for the GRE , بانک اطلاعاتی کتاب / جراحی (2) , بانک اطلاعاتی کتاب / پرستاری در مناطق دورافتاده ,

برخی منابع مهم خبری
vista.ir وبگردی , armandaily.ir روزنامه آرمان , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , ensafnews.com انصاف نیوز , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , parsine.com پارسینه , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات , 90tv.ir نود , aftabnews.ir آفتاب نیوز ,وبگردی
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».