دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 22 January, 2018

چو آگاه شد دختر گژدهم


چو آگاه شد دختر گژدهم    که سالار آن انجمن گشت کم
زنی بود برسان گردی سوار    همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گردآفرید    زمانه ز مادر چنین ناورید
چنان ننگش آمد ز کار هجیر    که شد لاله رنگش به کردار قیر
بپوشید درع سواران جنگ    نبود اندر آن کار جای درنگ
نهان کرد گیسو به زیر زره    بزد بر سر ترگ رومی گره
فرود آمد از دژ به کردار شیر    کمر بر میان بادپایی به زیر
به پیش سپاه اندر آمد چو گرد    چو رعد خروشان یکی ویله کرد
که گردان کدامند و جنگ‌آوران    دلیران و کارآزموده سران
چو سهراب شیراوژن او را بدید    بخندید و لب را به دندان گزید
چنین گفت کامد دگر باره گور    به دام خداوند شمشیر و زور
بپوشید خفتان و بر سر نهاد    یکی ترگ چینی به کردار باد
بیامد دمان پیش گرد آفرید    چو دخت کمندافگن او را بدید
کمان را به زه کرد و بگشاد بر    نبد مرغ را پیش تیرش گذر
به سهراب بر تیر باران گرفت    چپ و راست جنگ سواران گرفت
نگه کرد سهراب و آمدش ننگ    برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ
سپر بر سرآورد و بنهاد روی    ز پیگار خون اندر آمد به جوی
چو سهراب را دید گردآفرید    که برسان آتش همی بردمید
کمان به زه را به بازو فگند    سمندش برآمد به ابر بلند
سر نیزه را سوی سهراب کرد    عنان و سنان را پر از تاب کرد
برآشفت سهراب و شد چون پلنگ    چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ
عنان برگرایید و برگاشت اسپ    بیامد به کردار آذرگشسپ
زدوده سنان آنگهی در ربود    درآمد بدو هم به کردار دود
بزد بر کمربند گردآفرید    ز ره بر برش یک به یک بردرید
ز زین برگرفتش به کردار گوی    چو چوگان به زخم اندر آید بدوی
چو بر زین بپیچید گرد آفرید    یکی تیغ تیز از میان برکشید
بزد نیزه‌ی او به دو نیم کرد    نشست از بر اسپ و برخاست گرد
به آورد با او بسنده نبود    بپیچید ازو روی و برگاشت زود
سپهبد عنان اژدها را سپرد    به خشم از جهان روشنایی ببرد
چو آمد خروشان به تنگ اندرش    بجنبید و برداشت خود از سرش
رها شد ز بند زره موی اوی    درفشان چو خورشید شد روی اوی
بدانست سهراب کاو دخترست    سر و موی او ازدر افسرست
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه    چنین دختر آید به آوردگاه
سواران جنگی به روز نبرد    همانا به ابر اندر آرند گرد
ز فتراک بگشاد پیچان کمند    بینداخت و آمد میانش ببند
بدو گفت کز من رهایی مجوی    چرا جنگ جویی تو ای ماه روی
نیامد بدامم بسان تو گور    ز چنگم رهایی نیابی مشور
بدانست کاویخت گردآفرید    مر آن را جز از چاره درمان ندید
بدو روی بنمود و گفت ای دلیر    میان دلیران به کردار شیر
دو لشکر نظاره برین جنگ ما    برین گرز و شمشیر و آهنگ ما
کنون من گشایم چنین روی و موی    سپاه تو گردد پر از گفت‌وگوی
که با دختری او به دشت نبرد    بدین سان به ابر اندر آورد گرد
نهانی بسازیم بهتر بود    خرد داشتن کار مهتر بود
ز بهر من آهو ز هر سو مخواه    میان دو صف برکشیده سپاه
کنون لشکر و دژ به فرمان تست    نباید برین آشتی جنگ جست
دژ و گنج و دژبان سراسر تراست    چو آیی بدان ساز کت دل هواست
چو رخساره بنمود سهراب را    ز خوشاب بگشاد عناب را
یکی بوستان بد در اندر بهشت    به بالای او سرو دهقان نکشت
دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان    تو گفتی همی بشکفد هر زمان
بدو گفت کاکنون ازین برمگرد    که دیدی مرا روزگار نبرد
برین باره‌ی دژ دل اندر مبند    که این نیست برتر ز ابر بلند
بپای آورد زخم کوپال من    نراندکسی نیزه بر یال من
عنان را بپیچید گرد آفرید    سمند سرافراز بر دژ کشید
همی رفت و سهراب با او به هم    بیامد به درگاه دژ گژدهم
درباره بگشاد گرد آفرید    تن خسته و بسته بر دژ کشید
در دژ ببستند و غمگین شدند    پر از غم دل و دیده خونین شدند
ز آزار گردآفرید و هجیر    پر از درد بودند برنا و پیر
بگفتند کای نیکدل شیرزن    پر از غم بد از تو دل انجمن
که هم رزم جستی هم افسون و رنگ    نیامد ز کار تو بر دوده ننگ
بخندید بسیار گرد آفرید    به باره برآمد سپه بنگرید
چو سهراب را دید بر پشت زین    چنین گفت کای شاه ترکان چین
چرا رنجه گشتی کنون بازگرد    هم از آمدن هم ز دشت نبرد
بخندید و او را به افسوس گفت    که ترکان ز ایران نیابند جفت
چنین بود و روزی نبودت ز من    بدین درد غمگین مکن خویشتن
همانا که تو خود ز ترکان نه‌ای    که جز به آفرین بزرگان نه‌ای
بدان زور و بازوی و آن کتف و یال    نداری کس از پهلوانان همال
ولیکن چو آگاهی آید به شاه    که آورد گردی ز توران سپاه
شهنشاه و رستم بجنبد ز جای    شما با تهمتن ندارید پای
نماند یکی زنده از لشکرت    ندانم چه آید ز بد بر سرت
دریغ آیدم کاین چنین یال و سفت    همی از پلنگان بباید نهفت
ترا بهتر آید که فرمان کنی    رخ نامور سوی توران کنی
نباشی بس ایمن به بازوی خویش    خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
چو بشنید سهراب ننگ آمدش    که آسان همی دژ به چنگ آمدش
به زیر دژ اندر یکی جای بود    کجا دژ بدان جای بر پای بود
به تاراج داد آن همه بوم و رست    به یکبارگی دست بد را بشست
چنین گفت کامروز بیگاه گشت    ز پیگارمان دست کوتاه گشت
برآرم به شبگیر ازین باره گرد    ببینند آسیب روز نبرد
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
پاداش پایان خدمت بازنشستگان , نمایشگاه قرآن، عترت و مسجد اهواز , خلائ , گردهمایی روسا و نایب رئیسان هیات های ورزشی و مسئولان سمن های جوانان , کارت‌های بازرگانی , ثبت سفارش , ابزی پروری , داوود رشیدی , سرهنک , تیرگی زانو ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / اصحاب کهف , بانک اطلاعاتی کتاب / Then I Was Guided , بانک اطلاعاتی کتاب / موفقیت با تحلیل رفتار متقابل , بانک اطلاعاتی کتاب / فیزیک (2) پیش‌دانشگاهی: ویژه‌ی دانش‌آموزان ممتاز: رشته‌های ریاضی و تجربی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش مفاهیم قرآن به روش قصه، سرود و نقاشی ویژه دوره پیش‌دبستانی , بانک اطلاعاتی کتاب / برای هر ستاره: مجموعه اشعار محمد زهری (1305 ـ 1373) , بانک اطلاعاتی کتاب / نقطه ضعف: مجموعه داستان , بانک اطلاعاتی کتاب / مقررات ملی ساختمان ایران مبحث شانزدهم: تاسسیات بهداشتی , موفقیت / زندگی / تندرستی / افکار خود را ثبت کنیم , سیاسی / جهان / خاورمیانه / امنیت در خلیج فارس ,

برخی منابع مهم خبری
rooziato.com روزیاتو , parsine.com پارسینه , navad.net روزنامه نود , asriran.com عصرایران , shana.ir شانا , mizanonline.ir خبرگزاری میزان , zamandaily.ir روزنامه زمان , aftabnews.ir آفتاب نیوز , fa.alalam.ir العالم , mosalas.ir مثلث ,وبگردی
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة !
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة ! - گزارشی از تصویری که چند روز پیش توسط برخی در فضای مجازی با نام قرآن طلا انتشار یافت
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها