دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ / Monday, 23 October, 2017

چو آگاه شد دختر گژدهم


چو آگاه شد دختر گژدهم    که سالار آن انجمن گشت کم
زنی بود برسان گردی سوار    همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گردآفرید    زمانه ز مادر چنین ناورید
چنان ننگش آمد ز کار هجیر    که شد لاله رنگش به کردار قیر
بپوشید درع سواران جنگ    نبود اندر آن کار جای درنگ
نهان کرد گیسو به زیر زره    بزد بر سر ترگ رومی گره
فرود آمد از دژ به کردار شیر    کمر بر میان بادپایی به زیر
به پیش سپاه اندر آمد چو گرد    چو رعد خروشان یکی ویله کرد
که گردان کدامند و جنگ‌آوران    دلیران و کارآزموده سران
چو سهراب شیراوژن او را بدید    بخندید و لب را به دندان گزید
چنین گفت کامد دگر باره گور    به دام خداوند شمشیر و زور
بپوشید خفتان و بر سر نهاد    یکی ترگ چینی به کردار باد
بیامد دمان پیش گرد آفرید    چو دخت کمندافگن او را بدید
کمان را به زه کرد و بگشاد بر    نبد مرغ را پیش تیرش گذر
به سهراب بر تیر باران گرفت    چپ و راست جنگ سواران گرفت
نگه کرد سهراب و آمدش ننگ    برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ
سپر بر سرآورد و بنهاد روی    ز پیگار خون اندر آمد به جوی
چو سهراب را دید گردآفرید    که برسان آتش همی بردمید
کمان به زه را به بازو فگند    سمندش برآمد به ابر بلند
سر نیزه را سوی سهراب کرد    عنان و سنان را پر از تاب کرد
برآشفت سهراب و شد چون پلنگ    چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ
عنان برگرایید و برگاشت اسپ    بیامد به کردار آذرگشسپ
زدوده سنان آنگهی در ربود    درآمد بدو هم به کردار دود
بزد بر کمربند گردآفرید    ز ره بر برش یک به یک بردرید
ز زین برگرفتش به کردار گوی    چو چوگان به زخم اندر آید بدوی
چو بر زین بپیچید گرد آفرید    یکی تیغ تیز از میان برکشید
بزد نیزه‌ی او به دو نیم کرد    نشست از بر اسپ و برخاست گرد
به آورد با او بسنده نبود    بپیچید ازو روی و برگاشت زود
سپهبد عنان اژدها را سپرد    به خشم از جهان روشنایی ببرد
چو آمد خروشان به تنگ اندرش    بجنبید و برداشت خود از سرش
رها شد ز بند زره موی اوی    درفشان چو خورشید شد روی اوی
بدانست سهراب کاو دخترست    سر و موی او ازدر افسرست
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه    چنین دختر آید به آوردگاه
سواران جنگی به روز نبرد    همانا به ابر اندر آرند گرد
ز فتراک بگشاد پیچان کمند    بینداخت و آمد میانش ببند
بدو گفت کز من رهایی مجوی    چرا جنگ جویی تو ای ماه روی
نیامد بدامم بسان تو گور    ز چنگم رهایی نیابی مشور
بدانست کاویخت گردآفرید    مر آن را جز از چاره درمان ندید
بدو روی بنمود و گفت ای دلیر    میان دلیران به کردار شیر
دو لشکر نظاره برین جنگ ما    برین گرز و شمشیر و آهنگ ما
کنون من گشایم چنین روی و موی    سپاه تو گردد پر از گفت‌وگوی
که با دختری او به دشت نبرد    بدین سان به ابر اندر آورد گرد
نهانی بسازیم بهتر بود    خرد داشتن کار مهتر بود
ز بهر من آهو ز هر سو مخواه    میان دو صف برکشیده سپاه
کنون لشکر و دژ به فرمان تست    نباید برین آشتی جنگ جست
دژ و گنج و دژبان سراسر تراست    چو آیی بدان ساز کت دل هواست
چو رخساره بنمود سهراب را    ز خوشاب بگشاد عناب را
یکی بوستان بد در اندر بهشت    به بالای او سرو دهقان نکشت
دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان    تو گفتی همی بشکفد هر زمان
بدو گفت کاکنون ازین برمگرد    که دیدی مرا روزگار نبرد
برین باره‌ی دژ دل اندر مبند    که این نیست برتر ز ابر بلند
بپای آورد زخم کوپال من    نراندکسی نیزه بر یال من
عنان را بپیچید گرد آفرید    سمند سرافراز بر دژ کشید
همی رفت و سهراب با او به هم    بیامد به درگاه دژ گژدهم
درباره بگشاد گرد آفرید    تن خسته و بسته بر دژ کشید
در دژ ببستند و غمگین شدند    پر از غم دل و دیده خونین شدند
ز آزار گردآفرید و هجیر    پر از درد بودند برنا و پیر
بگفتند کای نیکدل شیرزن    پر از غم بد از تو دل انجمن
که هم رزم جستی هم افسون و رنگ    نیامد ز کار تو بر دوده ننگ
بخندید بسیار گرد آفرید    به باره برآمد سپه بنگرید
چو سهراب را دید بر پشت زین    چنین گفت کای شاه ترکان چین
چرا رنجه گشتی کنون بازگرد    هم از آمدن هم ز دشت نبرد
بخندید و او را به افسوس گفت    که ترکان ز ایران نیابند جفت
چنین بود و روزی نبودت ز من    بدین درد غمگین مکن خویشتن
همانا که تو خود ز ترکان نه‌ای    که جز به آفرین بزرگان نه‌ای
بدان زور و بازوی و آن کتف و یال    نداری کس از پهلوانان همال
ولیکن چو آگاهی آید به شاه    که آورد گردی ز توران سپاه
شهنشاه و رستم بجنبد ز جای    شما با تهمتن ندارید پای
نماند یکی زنده از لشکرت    ندانم چه آید ز بد بر سرت
دریغ آیدم کاین چنین یال و سفت    همی از پلنگان بباید نهفت
ترا بهتر آید که فرمان کنی    رخ نامور سوی توران کنی
نباشی بس ایمن به بازوی خویش    خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
چو بشنید سهراب ننگ آمدش    که آسان همی دژ به چنگ آمدش
به زیر دژ اندر یکی جای بود    کجا دژ بدان جای بر پای بود
به تاراج داد آن همه بوم و رست    به یکبارگی دست بد را بشست
چنین گفت کامروز بیگاه گشت    ز پیگارمان دست کوتاه گشت
برآرم به شبگیر ازین باره گرد    ببینند آسیب روز نبرد
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
تمرین تیم پرسپولیس , تاکسی های اینترنتی , قوزپشتی , همین , تنش خانوادگی , ملا فضل‌الله , ماوس رایانه , باشگاه آلومینیوم , محمد قائد , توزیع اسکناس نو , سموم ارگانیک , غربالگری یارانه بگیران , مراسم پایانی دارالفنون , حاج محمدی , آقای بهشتی , اجرای ویژه اصحاب رسانه , مجری فارسی وان , اشتغال در مراکز دولتی , 11ساله , درعا , آمان , استخدام سال 94 , روزی که زمان ایستاد , شرایط نمایندگی , پناهجو , نوازندگی با سبزیجات , گاستروآنتریت , ایرانی الاصل , آفت کش نباتی , گالری پردیس ملت , دبیر کل سازمان بدر , واقعی نیست , فرهاد رجالی , دشمنان اسلام , مصدومان , نانوماشین , شیخ علی داستانی , فضای نشر , استعمال دخانیات , بهارانه سیما , کنفرانس دوسالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی‌زبان , صدر اعظم اسبق آلمان , کهن‌سال‌ترین , سپند زاهدی , سفر به گلستان , آیین های جوانمردی , حساب توییتر , هورمون های مردانه , پندار , هتاکانه ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / چهل حدیث: گهرهای قدسی , فرهنگی و هنری / کتاب و نشر / معرفی کتاب / کدام حرف‌ها؟ مسئله این است , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / نرم‌افزار / نرم‌افزارهای‌کاربردی / درباره‌ی جارگون فایل , علمی و آموزشی / آموزش و پرورش / تعلیم و تربیت / نظام های اجتماعی و انگیزه های تربیت , بانک اطلاعاتی کتاب / نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم 1382 , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / یوسف تبریزی , علم و زندگی / ابزار و وسایل / ابزار و وسایل ـ خودرو / پلوس خلاص کن چیست؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / حسابداری میانه: صورتهای مالی , بانک اطلاعاتی کتاب / حسابداری پیشرفته , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسش‌ها و پاسخ‌های برگزیده ویژه محرم , بانک اطلاعاتی کتاب / رشد در گستره‌ی عمر انسان , بانک اطلاعاتی کتاب / علوم تجربی پنجم ابتدایی: شامل تعاریف و آموختنی‌ها، سوالات چهارگزینه‌ای، درست یا نادرست، تکمیلی، تشریحی، کاربردی، آزمایش، امتحان ماهانه طبق... , علمی و آموزشی / صنایع / سوخت‌ و انرژی / سوخت هیدروژنی، ایده‌آل اما نیازمند توسعه بیشتر , اجتماعی / خانه و خانواده / تفکر و خلاقیت / خلاقیت چیست ؟ , علوم انسانی / کتابداری و اطلاع‌رسانی / کتابخانه‌ها / نقش کتابخانه ها در تحقیقات : تحول از نقش سنتی به نقش نوین در ارائه خدمات , بانک اطلاعاتی کتاب / منتخب مفاتیح‌الجنان , بانک اطلاعاتی کتاب / هایدگر و استعلا: شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت , بانک اطلاعاتی کتاب / میلیونر یک شبه (حکایت دولت و فرزانگی) , بانک اطلاعاتی کتاب / جویبار لحظه‌ها: جریانهای ادبیات معاصر فارسی نظم و نثر , علمی و آموزشی / محیط زیست / آلودگی آب / پدیده سرخ شدن آب ها ,

برخی منابع مهم خبری
asrarnews.ir روزنامه اسرار , jnclinic.com جندی شاپور , hamshahrimags.com مجلات همشهری , pardad.ir پرداد , iccim.ir اتاق بازرگانی , shabakeh-mag.com مجله شبکه , iranbalkan.net ایربا , iranvij.ir ایران ویج , alef.ir الف , fa.alalam.ir العالم , sena.ir سنا , pamnews.ir پام , bmi.ir بانک ملی , 2daylink.com تودی لینک , ayandenews.com آینده , bananews.ir بنا , iranart.ir ایران آرت , naghola.com ناقلا , ilamefarda.ir ایلام فردا , 90ict.com نود آی سی تی , irib.ir صداوسیما , click.ir کلیک , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , salameno.ir سلام نو , nava.ir نوا , ictna.ir ایستنا , salamatnews.com سلامت , zendeginews.com زندگی , bamdadonline.com بامداد , arshnews.ir عرش ,بازرگانی موسایی باغستانی  ◊  09125436383-07633676575
وبگردی
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
خرابکاری سگ رئیس جمهور فرانسه حین جلسه رسمی!
خرابکاری سگ رئیس جمهور فرانسه حین جلسه رسمی! - امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جلسه ای با سه وزیر این کشور مشغول صحبت بود که سگ سیاه او در کنار شومینه اقدام به قضای حاجت کرد. این اتفاق باعث خنده حضار و مکرون شد.
ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد !
ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد ! - پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.
خودرو ساز شوید من حمایت میکنم (یعنی تضمین فروش داخلی هر محصولی به سه برابر قیمت با ایشان)
خودرو ساز شوید من حمایت میکنم (یعنی تضمین فروش داخلی هر محصولی به سه برابر قیمت با ایشان) - وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست بخش خصوصی با وی گفت: آیا فقط ایران خودرو و سایپا برای خودرو‌سازی ایران خلق شده‌اند و خودرو ساز دیگری نمیتواند در ایران فعالیت کند.
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش!
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش! - دادگاه دوم حمید بقایی،معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بسیار جنجالی شد... / ویدیو از آپارات
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
پربازدیدها