سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Tuesday, 24 April, 2018

چو آگاه شد دختر گژدهم


چو آگاه شد دختر گژدهم    که سالار آن انجمن گشت کم
زنی بود برسان گردی سوار    همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گردآفرید    زمانه ز مادر چنین ناورید
چنان ننگش آمد ز کار هجیر    که شد لاله رنگش به کردار قیر
بپوشید درع سواران جنگ    نبود اندر آن کار جای درنگ
نهان کرد گیسو به زیر زره    بزد بر سر ترگ رومی گره
فرود آمد از دژ به کردار شیر    کمر بر میان بادپایی به زیر
به پیش سپاه اندر آمد چو گرد    چو رعد خروشان یکی ویله کرد
که گردان کدامند و جنگ‌آوران    دلیران و کارآزموده سران
چو سهراب شیراوژن او را بدید    بخندید و لب را به دندان گزید
چنین گفت کامد دگر باره گور    به دام خداوند شمشیر و زور
بپوشید خفتان و بر سر نهاد    یکی ترگ چینی به کردار باد
بیامد دمان پیش گرد آفرید    چو دخت کمندافگن او را بدید
کمان را به زه کرد و بگشاد بر    نبد مرغ را پیش تیرش گذر
به سهراب بر تیر باران گرفت    چپ و راست جنگ سواران گرفت
نگه کرد سهراب و آمدش ننگ    برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ
سپر بر سرآورد و بنهاد روی    ز پیگار خون اندر آمد به جوی
چو سهراب را دید گردآفرید    که برسان آتش همی بردمید
کمان به زه را به بازو فگند    سمندش برآمد به ابر بلند
سر نیزه را سوی سهراب کرد    عنان و سنان را پر از تاب کرد
برآشفت سهراب و شد چون پلنگ    چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ
عنان برگرایید و برگاشت اسپ    بیامد به کردار آذرگشسپ
زدوده سنان آنگهی در ربود    درآمد بدو هم به کردار دود
بزد بر کمربند گردآفرید    ز ره بر برش یک به یک بردرید
ز زین برگرفتش به کردار گوی    چو چوگان به زخم اندر آید بدوی
چو بر زین بپیچید گرد آفرید    یکی تیغ تیز از میان برکشید
بزد نیزه‌ی او به دو نیم کرد    نشست از بر اسپ و برخاست گرد
به آورد با او بسنده نبود    بپیچید ازو روی و برگاشت زود
سپهبد عنان اژدها را سپرد    به خشم از جهان روشنایی ببرد
چو آمد خروشان به تنگ اندرش    بجنبید و برداشت خود از سرش
رها شد ز بند زره موی اوی    درفشان چو خورشید شد روی اوی
بدانست سهراب کاو دخترست    سر و موی او ازدر افسرست
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه    چنین دختر آید به آوردگاه
سواران جنگی به روز نبرد    همانا به ابر اندر آرند گرد
ز فتراک بگشاد پیچان کمند    بینداخت و آمد میانش ببند
بدو گفت کز من رهایی مجوی    چرا جنگ جویی تو ای ماه روی
نیامد بدامم بسان تو گور    ز چنگم رهایی نیابی مشور
بدانست کاویخت گردآفرید    مر آن را جز از چاره درمان ندید
بدو روی بنمود و گفت ای دلیر    میان دلیران به کردار شیر
دو لشکر نظاره برین جنگ ما    برین گرز و شمشیر و آهنگ ما
کنون من گشایم چنین روی و موی    سپاه تو گردد پر از گفت‌وگوی
که با دختری او به دشت نبرد    بدین سان به ابر اندر آورد گرد
نهانی بسازیم بهتر بود    خرد داشتن کار مهتر بود
ز بهر من آهو ز هر سو مخواه    میان دو صف برکشیده سپاه
کنون لشکر و دژ به فرمان تست    نباید برین آشتی جنگ جست
دژ و گنج و دژبان سراسر تراست    چو آیی بدان ساز کت دل هواست
چو رخساره بنمود سهراب را    ز خوشاب بگشاد عناب را
یکی بوستان بد در اندر بهشت    به بالای او سرو دهقان نکشت
دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان    تو گفتی همی بشکفد هر زمان
بدو گفت کاکنون ازین برمگرد    که دیدی مرا روزگار نبرد
برین باره‌ی دژ دل اندر مبند    که این نیست برتر ز ابر بلند
بپای آورد زخم کوپال من    نراندکسی نیزه بر یال من
عنان را بپیچید گرد آفرید    سمند سرافراز بر دژ کشید
همی رفت و سهراب با او به هم    بیامد به درگاه دژ گژدهم
درباره بگشاد گرد آفرید    تن خسته و بسته بر دژ کشید
در دژ ببستند و غمگین شدند    پر از غم دل و دیده خونین شدند
ز آزار گردآفرید و هجیر    پر از درد بودند برنا و پیر
بگفتند کای نیکدل شیرزن    پر از غم بد از تو دل انجمن
که هم رزم جستی هم افسون و رنگ    نیامد ز کار تو بر دوده ننگ
بخندید بسیار گرد آفرید    به باره برآمد سپه بنگرید
چو سهراب را دید بر پشت زین    چنین گفت کای شاه ترکان چین
چرا رنجه گشتی کنون بازگرد    هم از آمدن هم ز دشت نبرد
بخندید و او را به افسوس گفت    که ترکان ز ایران نیابند جفت
چنین بود و روزی نبودت ز من    بدین درد غمگین مکن خویشتن
همانا که تو خود ز ترکان نه‌ای    که جز به آفرین بزرگان نه‌ای
بدان زور و بازوی و آن کتف و یال    نداری کس از پهلوانان همال
ولیکن چو آگاهی آید به شاه    که آورد گردی ز توران سپاه
شهنشاه و رستم بجنبد ز جای    شما با تهمتن ندارید پای
نماند یکی زنده از لشکرت    ندانم چه آید ز بد بر سرت
دریغ آیدم کاین چنین یال و سفت    همی از پلنگان بباید نهفت
ترا بهتر آید که فرمان کنی    رخ نامور سوی توران کنی
نباشی بس ایمن به بازوی خویش    خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
چو بشنید سهراب ننگ آمدش    که آسان همی دژ به چنگ آمدش
به زیر دژ اندر یکی جای بود    کجا دژ بدان جای بر پای بود
به تاراج داد آن همه بوم و رست    به یکبارگی دست بد را بشست
چنین گفت کامروز بیگاه گشت    ز پیگارمان دست کوتاه گشت
برآرم به شبگیر ازین باره گرد    ببینند آسیب روز نبرد
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
معماری گوتیک , رشته دکتری , Flash Object , موصلی , فرمانده انتظامی , هشدارهای رهبر انقلاب , گیل هالورسن , رایزنی‌های هسته‌ای , دروغ بزرگ زنجانی , پادگان اموزشی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش مسیریابهای سیسکو در 21 روز , اقتصاد و بازرگانی , کار و اشتغال , بنگاه‌ كاریابی / جایگاه‌ بنگاههای‌ کوچک‌ و متوسط‌ در کانادا , بانک اطلاعاتی کتاب / درس‌‌آزمون (4) پیش‌دانشگاهی (انسانی) , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب کوچک نکته‌های زندگی 2: 280 یادآور برای یک زندگی شاد و پرارزش , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار: تمرین و مقالات , بانک اطلاعاتی کتاب / سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (معماری و موسیقی) , بهداشت , بهداشت و زیبایی , پوست / چروک صورت , بانک اطلاعاتی کتاب / قابوسنامه , بانک اطلاعاتی کتاب / چهره‌های ادبیات کودکان و نوجوانان: بیوک ملکی , علم و زندگی , علوم پایه , زیست شناسی / نحوه تشخیص کرم اکسیور یا کرمک ,

برخی منابع مهم خبری
jamaran.ir جماران , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , tarafdari.ir طرفداری , citna.ir سیتنا , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , alef.ir الف , kayhan.ir روزنامه کیهان , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , icana.ir خانه ملت ,وبگردی
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!