شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018

رویکرد و رهیافت برچسب‌زنی (Labeling approach) (۲)


  موضوع برچسب‌زنى و انگ‌زدن (Stigmatisierung) و سير مراحل شغلى انحرافى
رفتار انحرافى برحسب برداشت رهيافت برچسب‌زنى عکس‌العمل‌هاى اجتماعى را توليد يا تقويت مى‌کند. قبل از آنکه چنين امکانى را در نظر گيريم نخست مى‌بايستى دريابيم که عکس‌العمل‌هاى اجتماعى مکرراً برعکس اثر مى‌گذارند؛ يعنى اعمال انحرافى را ضعيف مى‌کنند يا آنها را منع مى‌سازند. انسان هم‌چنين بايد ببيند که اتفاقاً در خيلى از موارد فقدان عکس‌العمل به نفع رفتار انحرافى تمام مى‌شود يا آن را تشديد مى‌کند: فردى که ماليات را نمى‌پردازد يا جعل چک مى‌کند يا آن را مخدوش مى‌سازد، کسى که به همسر خود خيانت روا مى‌دارد در رفتار خود تا زمانى احساس جرأت مى‌کند که پرداخت ماليات مورد بررسى و بازرسى قرار گيرد يا پليس سرزده به قلمرو کار او وارد شود يا همسر او متوجه خيانت او شده باشد.
در ابتدا بايد ثابت کرد که تصور رهيافت برچسب‌زنى تنها در شرايط فوق‌العاده و نيز براى اشکال معينى از عکس‌العمل‌هاى اجتماعى مصداق دارد. تقريباً اثر تشديدکننده آن بدان وسيله ممکن مى‌شود که اشخاص منحرف به‌وسيله عکس‌العمل‌هاى ويژه (فى‌المثل مجازات‌هاى زندان) با افراد منحرف ديگرى (تقريباً در زندان) تماس حاصل کنند که الگوى رفتارهاى انحرافى آينده را به او ارائه و ياد دهند. هم‌چنين مى‌توان با برچسب‌زنى اين واقعيت را مشخص کرد که اين شخص داراى سوءپيشينه است و با اين کار حوزه‌هاى عمل او را تاحدودى محدود کرد (بدين ترتيب که او فى‌المثل به‌زحمت کارى پيدا مى‌کند).
اين موارد در انحراف‌هاى اوليه مصداق دارد (لِمِرت) و به‌وسيله 'انحراف ثانويه' (sekundäre Devianz) روى هم تلمبا مى‌شود. آنگاه آثار ثانويه از اين نوع نتيجه، عکس‌العمل‌هاى مشخص اجتماعى و توصيف نقش‌ها بر حوادث اوليه است که به‌وسيله برخورد هنجارهاى قبلي، به نمايش گذاشته مى‌شوند؛ به‌علاوه لمرت (۱۹۷۲) ما را متوجه مى‌سازد که حادثه اوليه گاه‌گاهى مى‌تواند به‌صورت نهائى (مارژينال) باشد و اغلب به يک حادثه چشمگير تحويل گردد. در موارد انحراف اسنادى (ascribed deviance) (به‌گفته مانکوف) (Mankoff) حتى يک‌بار هم چنين حادثه اوليه‌اى وجود ندارد. کافى است در اينجا وجود معيارهاى معين براى شخص محرز شود (فى‌المثل تعلق به نژاد خاص، کور بودن، بى‌خانمانى و غيره) تا از يک موقعيت انحرافى بيرون رانده شود. اين امر تنها براى چنين مواردى صادق است: اشخاصى که ويژگى‌ها و مشخصات منفى دارند و يا از تصوير انسانى معمولى منحرف مى‌شوند، دچار نقشى به اصطلاح انحرافى مى‌گردند (يا مى‌توانند بگردند).
در مورد 'سير ترقى شغلى انحرافي' (abweichende Karrieren) چندين الگوى مرحله‌اى تکامل يافته است که مى‌بايد درگيرى (Verstrickung) و غرق‌شدن فرد را در فرآيند انحرافى آشکار کنند. در اين مورد آنچه مشهورتر شده است الگوى راهروى انحراف (Devianzkorridor) از روبينگتن و وانبرگ (۱۹۸۳) است بدين ترتيب:
- عملى را که به کسى نسبت دادن (imputed act): شخص در گروهى زندگى مى‌کند که در آن معيارها / اعمال به‌منزله انحراف ديده مى‌شوند.
- تعريف: تصور ايشان از اين فرد اين است که او به‌طور مشهود منحرف است.
- وضعيت انحراف: P به‌صورت نمونه و سنخ خاص درمى‌آيد و يک وضعيت انحرافى به‌ او نسبت داده مى‌شود.
- فرآيند رسمى (offical process): اعمال P رسماً ثبت مى‌شود. او به‌صورت يک مورد رسمى براى مقامات صلاحيتدار نظارت‌کننده متعدد درمى‌آيد.
- خرده‌فرهنگ (subculture) يا پاره‌فرهنگ: اين مراحل شخص P را از عرصه زندگى قراردادى خودش بيرون مى‌کشند و او را به‌سوى حيات و وجود سازمان‌يافته انحرافى مى‌رانند.
- هويت انحرافى (deviant identity): سرانجام شخص P خودش را در معنا و مفهوم برچسب‌زنى تعريف مى‌کند و برچسب مى‌خورد و وضعيت انحرافى را برعهده مى‌گيرد و نقش انحرافى را بازى مى‌کند.
انتقادهاى وارد بر اين الگوهاى جريان‌دار و موارد مشابه آن خيلى متعدد و زياد است. ابتدا جاى پرسش است که آيا بايد فرآيندهاى مسير شغلى به شيوه توصيف شده 'همه' مراحل را در سلسله مراتب درجه‌بندى شده بالا طى کند؟ هم‌چنين خصلت موجبيتى و جبرى (deterministisch) اينگونه نظريه‌هاى مرحله‌اى بيشتر مسئله‌ برانگيز است. با اين کار مکتب برچسب‌زنى تصوير تقريباً مبهم و تيره‌اى از فرد انگ‌خورده طرح مى‌کند که به‌منزله قربانى فرآيندهاى تعريفى اجماعى در شبکه اجتناب‌ناپذير برچسب‌زنى غرق و درگير شده است. تأثيرگذارى افراد، امکانات افرادى که خود را از فرآيندهاى برچسب‌زنى خلاص کنند و يا اينکه تصوير مثبت براى خود ايجاد کنند، خارج از حوزه ملاحظه و مشاهده باقى مى‌ماند. هم‌چنين ممکن است فرآيندهاى De-labeling (اين اصطلاح از ترايس و رومان - Trice, Roman است) وجود داشته باشد که در جهت جزئى و کوچک شمردن (Entdramatisierung) مسير شغلى تأثير بگذارند، يعنى به‌صورت جريان تقريباً تشديد و تصعيد (Eskalation) در جهت مخالف باشد.
به نظر مى‌رسد در تحقيقات تجربى به اين موضوع اشاره کرده باشند که انگ‌گذارى و لکه‌دار کردن به‌منزله متغير مستقل است که مطمئناً در مورد وقوع و چهره‌بندى سير ترقى شغل انحرافى نقشى بازى مى‌کند (رجوع کنيد به: بروستن و هوماير - Brusten, Hohmeier ، در ۱۹۷۵) و اينکه اين عامل را با وجود اين بايد در سلسله تأثيرات بسيار بسيار پيچيده ملاحظه کرد و فقط در برخى از موارد واجد اهميت زياد است. در اين مورد هميشه تجديد مطالعات پردردسر و پرزحمت موردى نيز به‌هيچ‌وجه تغييرى ايجاد نمى‌کند که در آنها به‌طور مؤثر نشان داده مى‌شود چه دور تسلسل‌هاى باطلى واقعاً براى درگيرى گاه‌گاهى ممکن هستند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
محاسبه مستمری بازنشستگی , ،باغ , بازرسان بین‌المللی , کیفیت پایین گندم , تولید درچنبره , فرودگاه صنعا , فلیم , کودک آزاری جنسی , سفربه کردستان , ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / نوجوانی: ویژه دوم راهنمایی , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , دین اسلام / مناظره پیرامون افضلیت پیامبر اسلام , اقتصاد و بازرگانی , بازاریابی , لیزینگ / نقش لیزینگ در توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده , بانک اطلاعاتی کتاب / فیزیک برای همه: فیزیک 3 , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب تمرین طلایی ریاضی پنجم ابتدایی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه آشنایی با انرژی‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنما و بانک سوالات امتحانی بازاریابی بین‌المللی: ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی / آسیب‌های اجتماعی ‏محصول توسعه ناموزون ‏ , بانک اطلاعاتی کتاب / سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار مع تطبیق النصوص الوارده فیها علی بحارالانوار بطبعتیه القدیمه و الجدیده , بانک اطلاعاتی کتاب / طراحی دیجیتال: مدارهای منطقی ,

برخی منابع مهم خبری
fartaknews.com فرتاک نیوز , qudsonline.ir روزنامه قدس , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , entekhab.ir انتخاب , sharghdaily.ir روزنامه شرق , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , parsnews.com پارس نیوز , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , sakhtafzarmag.com سخت افزار مگ ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».