شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018

رویکرد و رهیافت برچسب‌زنی (Labeling approach) (۲)


  موضوع برچسب‌زنى و انگ‌زدن (Stigmatisierung) و سير مراحل شغلى انحرافى
رفتار انحرافى برحسب برداشت رهيافت برچسب‌زنى عکس‌العمل‌هاى اجتماعى را توليد يا تقويت مى‌کند. قبل از آنکه چنين امکانى را در نظر گيريم نخست مى‌بايستى دريابيم که عکس‌العمل‌هاى اجتماعى مکرراً برعکس اثر مى‌گذارند؛ يعنى اعمال انحرافى را ضعيف مى‌کنند يا آنها را منع مى‌سازند. انسان هم‌چنين بايد ببيند که اتفاقاً در خيلى از موارد فقدان عکس‌العمل به نفع رفتار انحرافى تمام مى‌شود يا آن را تشديد مى‌کند: فردى که ماليات را نمى‌پردازد يا جعل چک مى‌کند يا آن را مخدوش مى‌سازد، کسى که به همسر خود خيانت روا مى‌دارد در رفتار خود تا زمانى احساس جرأت مى‌کند که پرداخت ماليات مورد بررسى و بازرسى قرار گيرد يا پليس سرزده به قلمرو کار او وارد شود يا همسر او متوجه خيانت او شده باشد.
در ابتدا بايد ثابت کرد که تصور رهيافت برچسب‌زنى تنها در شرايط فوق‌العاده و نيز براى اشکال معينى از عکس‌العمل‌هاى اجتماعى مصداق دارد. تقريباً اثر تشديدکننده آن بدان وسيله ممکن مى‌شود که اشخاص منحرف به‌وسيله عکس‌العمل‌هاى ويژه (فى‌المثل مجازات‌هاى زندان) با افراد منحرف ديگرى (تقريباً در زندان) تماس حاصل کنند که الگوى رفتارهاى انحرافى آينده را به او ارائه و ياد دهند. هم‌چنين مى‌توان با برچسب‌زنى اين واقعيت را مشخص کرد که اين شخص داراى سوءپيشينه است و با اين کار حوزه‌هاى عمل او را تاحدودى محدود کرد (بدين ترتيب که او فى‌المثل به‌زحمت کارى پيدا مى‌کند).
اين موارد در انحراف‌هاى اوليه مصداق دارد (لِمِرت) و به‌وسيله 'انحراف ثانويه' (sekundäre Devianz) روى هم تلمبا مى‌شود. آنگاه آثار ثانويه از اين نوع نتيجه، عکس‌العمل‌هاى مشخص اجتماعى و توصيف نقش‌ها بر حوادث اوليه است که به‌وسيله برخورد هنجارهاى قبلي، به نمايش گذاشته مى‌شوند؛ به‌علاوه لمرت (۱۹۷۲) ما را متوجه مى‌سازد که حادثه اوليه گاه‌گاهى مى‌تواند به‌صورت نهائى (مارژينال) باشد و اغلب به يک حادثه چشمگير تحويل گردد. در موارد انحراف اسنادى (ascribed deviance) (به‌گفته مانکوف) (Mankoff) حتى يک‌بار هم چنين حادثه اوليه‌اى وجود ندارد. کافى است در اينجا وجود معيارهاى معين براى شخص محرز شود (فى‌المثل تعلق به نژاد خاص، کور بودن، بى‌خانمانى و غيره) تا از يک موقعيت انحرافى بيرون رانده شود. اين امر تنها براى چنين مواردى صادق است: اشخاصى که ويژگى‌ها و مشخصات منفى دارند و يا از تصوير انسانى معمولى منحرف مى‌شوند، دچار نقشى به اصطلاح انحرافى مى‌گردند (يا مى‌توانند بگردند).
در مورد 'سير ترقى شغلى انحرافي' (abweichende Karrieren) چندين الگوى مرحله‌اى تکامل يافته است که مى‌بايد درگيرى (Verstrickung) و غرق‌شدن فرد را در فرآيند انحرافى آشکار کنند. در اين مورد آنچه مشهورتر شده است الگوى راهروى انحراف (Devianzkorridor) از روبينگتن و وانبرگ (۱۹۸۳) است بدين ترتيب:
- عملى را که به کسى نسبت دادن (imputed act): شخص در گروهى زندگى مى‌کند که در آن معيارها / اعمال به‌منزله انحراف ديده مى‌شوند.
- تعريف: تصور ايشان از اين فرد اين است که او به‌طور مشهود منحرف است.
- وضعيت انحراف: P به‌صورت نمونه و سنخ خاص درمى‌آيد و يک وضعيت انحرافى به‌ او نسبت داده مى‌شود.
- فرآيند رسمى (offical process): اعمال P رسماً ثبت مى‌شود. او به‌صورت يک مورد رسمى براى مقامات صلاحيتدار نظارت‌کننده متعدد درمى‌آيد.
- خرده‌فرهنگ (subculture) يا پاره‌فرهنگ: اين مراحل شخص P را از عرصه زندگى قراردادى خودش بيرون مى‌کشند و او را به‌سوى حيات و وجود سازمان‌يافته انحرافى مى‌رانند.
- هويت انحرافى (deviant identity): سرانجام شخص P خودش را در معنا و مفهوم برچسب‌زنى تعريف مى‌کند و برچسب مى‌خورد و وضعيت انحرافى را برعهده مى‌گيرد و نقش انحرافى را بازى مى‌کند.
انتقادهاى وارد بر اين الگوهاى جريان‌دار و موارد مشابه آن خيلى متعدد و زياد است. ابتدا جاى پرسش است که آيا بايد فرآيندهاى مسير شغلى به شيوه توصيف شده 'همه' مراحل را در سلسله مراتب درجه‌بندى شده بالا طى کند؟ هم‌چنين خصلت موجبيتى و جبرى (deterministisch) اينگونه نظريه‌هاى مرحله‌اى بيشتر مسئله‌ برانگيز است. با اين کار مکتب برچسب‌زنى تصوير تقريباً مبهم و تيره‌اى از فرد انگ‌خورده طرح مى‌کند که به‌منزله قربانى فرآيندهاى تعريفى اجماعى در شبکه اجتناب‌ناپذير برچسب‌زنى غرق و درگير شده است. تأثيرگذارى افراد، امکانات افرادى که خود را از فرآيندهاى برچسب‌زنى خلاص کنند و يا اينکه تصوير مثبت براى خود ايجاد کنند، خارج از حوزه ملاحظه و مشاهده باقى مى‌ماند. هم‌چنين ممکن است فرآيندهاى De-labeling (اين اصطلاح از ترايس و رومان - Trice, Roman است) وجود داشته باشد که در جهت جزئى و کوچک شمردن (Entdramatisierung) مسير شغلى تأثير بگذارند، يعنى به‌صورت جريان تقريباً تشديد و تصعيد (Eskalation) در جهت مخالف باشد.
به نظر مى‌رسد در تحقيقات تجربى به اين موضوع اشاره کرده باشند که انگ‌گذارى و لکه‌دار کردن به‌منزله متغير مستقل است که مطمئناً در مورد وقوع و چهره‌بندى سير ترقى شغل انحرافى نقشى بازى مى‌کند (رجوع کنيد به: بروستن و هوماير - Brusten, Hohmeier ، در ۱۹۷۵) و اينکه اين عامل را با وجود اين بايد در سلسله تأثيرات بسيار بسيار پيچيده ملاحظه کرد و فقط در برخى از موارد واجد اهميت زياد است. در اين مورد هميشه تجديد مطالعات پردردسر و پرزحمت موردى نيز به‌هيچ‌وجه تغييرى ايجاد نمى‌کند که در آنها به‌طور مؤثر نشان داده مى‌شود چه دور تسلسل‌هاى باطلى واقعاً براى درگيرى گاه‌گاهى ممکن هستند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کناره گیری تیم های ایرانی , فرماندار آستارا , محمد قادری , اخذ سند مالکیت به نام دولت , سایت سادات , آموزش و پرورش استثنایی البرز , شاه پهلوی , توسعه راهها , محیط زیست گیلان , تسائی اینگ ون ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / دانستنیهای فوتبال , بانک اطلاعاتی کتاب / برنامه ارتباط با خدا با ترجمه فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش نرم‌افزار ArcGIS: ArcCatalog , بهداشت و درمان , تغذیه و سلامتی , خواص مواد غذایی / همه چیز در باره تخم مرغ , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت آل‌یاسین , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد و سیاست , اقتصاد ایران / اقتصاد سیاسی شوک درمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی قسم العبادات , فرهنگ و جامعه , ادبیات و شعر , داستان کوتاه / توله سگها , بانک اطلاعاتی کتاب / American headway 2: student book , بهداشت و درمان , بیماریها , بیماریهای ویروسی / آشنایی با ویروس ابولا ,

برخی منابع مهم خبری
hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , sharghdaily.ir روزنامه شرق , cinemapress.ir سینما پرس , fardanews.com فردا نیوز , afkarpress.ir روزنامه افکار , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , khorasannews.com روزنامه خراسان , khabarsport.com خبر ورزشی , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , honarnews.com هنرنیوز ,وبگردی
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند