سه شنبه, ۶ فروردین, ۱۳۹۸ / 26 March, 2019
مجله ویستا

خارج ساختن عدسی شفاف در نزدیک‌بینی


  عينک
عينک سالم‌ترين روش اصلاح عيوب انکسارى مى‌باشد. ماهيت يک عدسى کروى را مى‌توان از طريق نگاه کردن به آن از فاصلهٔ ۵/۰ مترى (يا بيشتر) و حرکت دادن عدسى در راستائى عمود بر محور بينائى شناسائى نمود. تصويرى که از وراء يک عدسى مشاهده مى‌شود، در عدسى مقعر هم‌جهت و در عدسى محدب در خلاف جهت حرکت عدسى حرکت مى‌کند. اين پديده ناشى از اثر منشورى قسمت محيطى عدسى مى‌باشد. قدرت عدسى را مى‌توان با خنثى کردن اين حرکات توسط عدسى‌هائى با قدرت مشخص تخمين زد. چرخاندن عدسى استوانه‌اى حول محور بينائى موجب تحريف متغير تصوير مى‌شود (اين حالت در عدسى‌هاى کروى ديده نمى‌شود). جهت‌هائى از عدسى استوانه‌اى که در آنها تصوير حداکثر وضوح را دارد، نشان‌دهندهٔ نصف‌النهارهاى اصلى آن هستند. قدرت عدسى در هر نصف‌النهار اصلى توسط روشى که در بالا براى عدسى‌هاى کروى ذکر شد، تعيين مى‌شود.
  لنزهاى تماسى (Contact Lens)
شامل لنزهاى تماسى سخت (Hard Contact Lens) و نرم (Soft Contact Lens) مى‌باشند. لنزهاى تماسى نرم نسبت به نوع سخت، راحتى بيشترى دارند؛ ولى همراه با عوارض زيادترى است. لنزهاى سخت با تبديل سطح قدامى چشم به يک شکل کروى حقيقي، بر آستيگماتيسم قرنيه‌اى غلبه مى‌نمايد؛ ولى لنزهاى نرم تا حد کمى آتسيگماتيسم قرنيه‌اى را اصلاح مى‌کنند؛ مگر اينکه اصلاح استوانه‌اى به آن اضافه شود. لنزهاى تماسى سخت به‌طور اختصاصى براى اصلاح آستيگماتيسم نامنظم نظير کارتوکونوس به‌کار مى‌رود. لنزهاى تماسى نرم جهت درمان بيمارى‌هاى سطح قرنيه به‌کار مى‌روند؛ البته کاربرد آنها در اين موارد براى کنترل علائم است و جهت اصلاح عيب انکسارى نمى‌باشد. تمام انواع لنزهاى تماسى براى اصلاح انکسارى آفاکى (به‌ويژه براى غلبه بر Aniseikonia در آفاکى تک چشمي) و اصلاح نزديک‌بينى شديد (که در اين حالت تصوير بهترى نسبت به عينک ايجاد مى‌کنند) به‌کار مى‌روند.
  جراحى کراتورفراکتيو
شامل تعدادى روش‌هاى جراحى براى تغيير انحناء سطح قدامى چشم مى‌باشد.
  عدسى‌هاى داخل چشمى
روش ارجح براى اصلاح انکسارى آفاکى مى‌باشد. به‌نظر مى‌رسد که سالم‌ترين وضعيت براى عدسى داخل چشمي، قرار دادن آن داخل کيسه کپسول عدسى متعاقب جراحى خارج کپسولى باشد.
  خارج ساختن عدسى شفاف در نزديک‌بينى
براى کسب موفقيت در اين روش چشم بايد به‌شدت نزديک‌بين باشد، در غير اين صورت عمل جراحى به احتمال زياد عوارضى داشته که به‌ندرت قابل اصلاح است.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
رفع ریجکتی ویزای شینگن
تعمیر هارد

مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …
تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی
کلیدسازی شبانه روزی (۲۴)ساعته تیک شیراز
قایق بادی اینتکس و ماهیگیری

 از میان خبرها

سرخط خبرها