یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 21 October, 2018

قلاع اسعدیهٔ چلیچه، روستای میزدج، شهركرد


   شاه جهان احمد، نورآباد، ممسنى (هخامنشيان، ساسانيان)
در نزديکى آبادى عبداللهى از توابع رستم در ۲۰ کيلومترى شمال نورآباد، اثرى از يک قلعهٔ قديمى بر جاى مانده است که در شمال آن آثارى به نام «تشون يا تشگه» ديده مى‌شود. به احتمال قوى اين قلعه به دوران هخامنشى يا اشکانى تعلق دارد.
   قلاع اسعديهٔ چليچه، روستاى ميزدج، شهركرد
چليچه يکى از روستاهاى بزرگ ميزدج است که در ۳۰ کيلومترى جنوب غربى شهر کرد واقع شده است. ميان اين روستا در گذشته قلعه‌اى از آثار محمدخان اسعد وجود داشت که به طور کلى خراب کردند و به جاى آن بيمارستان فعلى را ساختند. در قسمت شمال اين ده، امام‌زاده‌اى است که به «آب‌مراد» معروف است و همه ساله عدهٔ زيادى از روستاهاى اطراف به اين امام‌زاده مى‌آيند و در چشمهٔ‌ مجاور آن و در حوضچه‌هاى غيربهداشتى به منظور روا شدن حاجات استحمام مى‌کنند. در خارج از چليچه و در شکاف دره‌اى سرسبز و خرم که به «دره راز» يا اسعديه معروف است، دو قلعه با فاصله کمى از هم به دستور سالار اعظم و خان بابا خان ساخته شده که در نوع خود زيبا و جاى بسيار مصفايى است. بعد از انقلاب، بنياد مستضعفان اقدام به کندن و انتقال کليهٔ‌ در و پنجره‌‌هاى آن قلاع کرده و در نتيجه اين دو قلعه هم اکنون به صورت ويرانه درآمده‌اند.
   قلاع دختر، دشمن‌زيارى، كهكيلويه (دهدشت)
قدمت اين گونه قلعه‌ها به عهد مهرپرستى، خداى مادينه و فرشته بارورى ايرانيان قديم مربوط مى‌شود. قلعه‌هاى دختر معمولاً جايگاه آتشکده‌هاى بزرگ و کوچکى بوده‌اند و به فرشتهٔ بارورى اهداء شده‌‌اند. بسيارى از آن‌ها در نواحى مختلف اين استان به همين نام معروف شده‌اند. از جملهٔ‌ اين قلاع مى‌توان به قلعهٔ دختر دشمن زيارى، قلعهٔ دختر کلانک تراب، قلعه دختر امام‌زاده، قلعهٔ دختر گود سرخ و ... اشاره کرد.
   قلعهٔ آتشگاه، كاشمر
اين قلعه در دوازده کيلومترى شمال غربى کاشمر واقع شده است و از حجارى‌ها و تصاوير مختلف موجود در آن چنين بر‌مى‌آيد که سابقاً بناى با اهميتى بوده است. در جوار آتشکده، غارى بزرگ وجود دارد که نزديک درِ ورودى آن پيکرهٔ يک سرباز سواره با نيزه، حجارى شده است و از آثار دورهٔ ساسانى مى‌باشد.
   قلعهٔ آق‌گنبد (هلاكو)، جزيره اسلامى، شبستر
قلعهٔ‌ تاريخى آق‌گنبد در جزيرهٔ اسلامى (شاهى سابق) واقع شده است. جزيرهٔ اسلامى يکى از چند جزيره بزرگ درياچهٔ اروميه و تنها جزيرهٔ مسکونى آن است. قلعهٔ‌ مورد نظر بر فراز کوهى در اين جزيره قرار دارد، قبر هلاکو و ديگر سرداران مغول در اين قلعه است.
   قلعهٔ آكروپل (شوش)، شوش
آکروپل واژهٔ‌ يونانى است که به بلندترين منطقهٔ شهر گفته مى‌شود. قلعهٔ آکروپل يا قلعهٔ شوش به دست هيأت باستانشناسى فرانسوى در سال ۱۸۹۷ ميلادى بر روى بلندترين نقطهٔ شهر شوش بنا شده است. اين قلعه شباهت بسيار زيادى به زندان باستيل فرانسه دارد. اين قلعه با استفاده از آجرهاى به دست آمده از کاخ داريوش و تعدادى از آجرهاى منقوش به خط ميخى چغازنبيل، به دست معماران دزفولى بنا شده است. اين قلعه تا پيش از انقلاب اسلامى در اختيار فرانسويان بود و پس از آن به عنوان پايگاه باستان‌شناسى شوش مورد استفاده قرار گرفت. مجسمهٔ معروف ملکهٔ ناميراستون، لوح قانون نامهٔ حمورابى و ليوان مشهور سفالى شوش به رنگ نخودى و نقش بز کوهى، ‌ از مهم‌ترين آثار بدست آمده از تپهٔ‌ آکروپل است. قلعهٔ‌ آکروپل که بناى آن ۱۵ سال به دراز کشيد و دژ دفاعى باستان‌شناسان فرانسوى در برابر هجوم‌ها و يورش‌هاى قبايل و عشاير منطقه بوده است، در طول جنگ تحميلى، ده‌ها بار مورد اصابت گلوله‌هاى توپ دشمن قرار گرفت ولى پس از پايان جنگ تحميلى ستاد بازسازى استان خوزستان آن را مرمت کرد.
   قلعهٔ آوارسين، خدا‌آفرين، كليبر
قلعهٔ قديمى آوارسين منسوب به دورهٔ ساسانى تا قرن سوم هجرى است اين دژ قديمى در ۲۲/۵ کيلومترى جنوب خداآفرين و ۱۱ کيلومترى جادهٔ شوسهٔ اهر - کليبر واقع شده است. حمداللّه مستوفى بناى اين قلعه را به بکربن عبداللّه از اصحاب حضرت رسول اکرم (ص) نسبت مى‌دهد که به امر عُمَر خليفهٔ دوّم در سال ۲۲ هجرى به آذربايجان لشگر کشيد.
   قلعهٔ اژدها پيكر، لار (ساسانيان)
اين قلعه روى يک سطح مرتفع در غرب شهر لار، ‌قرار گرفته است و طول و عرض آن به ترتيب ۷۰۰ متر و ۱۷۰ متر است. قلعهٔ‌ اژدها پيکر از سه بخش ديوار سنگى محاطى، قلعهٔ بالايى و ميانى تشکيل شده است و قدمت آن با توجه به يافته‌هاى موجود به دورهٔ پيش از اسلام مى‌رسد. قلعه، تا يک قرن پيش مسکونى بوده و در زمان سلطنت رضاشاه بمباران شد. به جز قلعهٔ‌ بالايى و بناى مشهور به قبر مادر نادرشاه، بقيهٔ قسمت‌هاى قلعه منهدم شده است.
   قلعهٔ استخر، مرودشت (ساسانيان، ديلميان)
در انتهاى شمال غربى جلگهٔ مرودشت، سه کوه منفرد و مجزا از يکديگر در ميان صحرا به دنبال هم قرار گرفته‌اند که نام آن‌ها قلعهٔ «شکسته، اشکنون و استخر» است.
بر بالاى کوه سوم، قلعهٔ معروف استخر قرار دارد که در دوران عضدالدولهٔ ديلمى ايجاد شده است. در اين محل، يک استخر بزرگ آب بنا شده بود و اکنون درخت سرو چندين صدساله‌اى در کنار بقاياى استخر در ميان ويرانه‌هاى ابنيهٔ سنگى قلعه سر به فلک کشيده است.
   قلعهٔ اسماعيل‌آقا، اروميه
قلعهٔ اسماعيل‌آقا بر فراز کوهى در ۱۸ کيلومترى غرب اروميه و حاشيهٔ رودخانهٔ نازلوچاى قرار گرفته است. اين قلعه در نيمهٔ دوم قرن ۱۹ ميلادى ساخته شده و بخشى از ديوارها و محل ديده‌بانى آن هنوز پابرجاست.
کاوش‌هاى انجام يافته نشان مى‌دهد که در جنب قلعهٔ‌ اسماعيل‌آقا بقاياى بناها و قلعهٔ سنگى ديگرى که به دوران اورارتويى مربوط است وجود دارد.
در قسمت شمال غربى اين کوه دو دخمه به فاصلهٔ چند مترى از هم در صخره‌اى کنده شده‌اند. اين دخمه‌ها داراى يک در ورودى به شکل مربع مستطيل است. داخل ديواره‌هاى جانبى و سقف و کف دخمه کاملاً صيقلى است. به نظر مى‌رسد اين دو دخمه مقبره‌هايى باشند که به دوران اورارتويى تعلق داشته‌اند.
در پايين کوه و در قسمت غربى آن سه مقبرهٔ ديگر نيز ديده مى‌شود. اين مقبره‌ها با سقفى هرمى شکل و سنگ‌هاى رسوبى و لاشه‌اى ساخته شده‌‌اند. در داخل يکى از آنها سنگ قبرى به اين مضمون وجود دارد : «فى شهر ربيع‌الثانى سنهٔ ۱۱۱۰ در ايام شاه سلطان حسين عباسقلى‌خان زياد اقلى بر مناقشه شيخ سليمان».
در زيرزمين داخل مقبره، مقبرهٔ ديگرى قرار دارد که به وسيلهٔ دريچه‌اى از سقف مى‌توان به آن دست يافت. هر چهار مقبرهٔ فوق مربوط به دورهٔ صفوى مى‌باشند. آثار موجود اين کوه مشتمل است بر سه بخش متمايز:
- يکم: دخمهٔ سنگى اورارتويى متعلق به هزارهٔ اول قبل از ميلاد با حجارى منظم و با ايوان ورودى، سردر قاب‌بندى شدهٔ سنگى و اطاقى که طاق‌هاى محراب مانندى دارد و در انتهاى آن دخمه‌اى است از سنگ يکپارچهٔ‌ تراشيده شده.
- دوم: بقاياى ديواره‌ها و مقبره‌هاى دوران صفويه.
- سوم: آثار قلعهٔ‌ اسماعيل‌آقا که به دورهٔ قاجاريه مربوط است. قسمت اعظم ديوارهاى آن هنوز پابرجاست، ولى اطاق نگهبانى و ساير واحدهاى مسکونى اين قلعه خراب شده و آسيب بسيار ديده است. مصالح اين قلعه از خشت خام با ديوارهاى گلى - چينه مى‌باشد.
   قلعهٔ ايرج، دهكده جعفرآباد، ورامين
قلعهٔ ايرج در شمال شرقى ورامين، نزديک دهکدهٔ جعفرآباد است. اين قلعه يکى از بزرگ‌ترين قلعه‌هاى ايران به حساب مى‌آيد که تا حدودى از گزند حوادث برکنار مانده است.
ارتفاع متوسط ديواره‌ها در حدود ۱۲ متر است که از غرب به شرق بر ارتفاع‌ آن‌ها افزوده مى‌شود. اطراف قلعه، سنگرهايى است به فواصل ۱۰۰ متر. اين قلعه به شکل مستطيل است و ساختمان آن با خشت و گل ساخته شده است. بقاياى برج‌هاى دفاعى به فواصل تقريباً ۳۰ متر از يکديگر هنوز قابل مشاهده است.
   قلعهٔ ايزدخواست، آباده (ساسانيان)
نخستين اثر تاريخى پس از ورود به خاک فارس از جهت شمال، ويرانه‌هاى قلعهٔ قديمى ايزدخواست است که در ۱۴۱ کيلومترى اصفهان واقع شده است.
اين قلعه که بر فراز صخره‌اى رسوبى قرار گرفته است؛ توسط يک پل کهنه از جانب جنوب با خارج ارتباط پيدا مى‌کند. در اين قلعه، خانه‌هاى کوچک و کوچه‌هاى تنگ از دوران ساسانى بر جاى مانده است. چارتاقى عهد ساسانيان را که آتشگاه و نيايشگاه قلعه بوده است در اوايل قرن نهم هجرى به مسجد تبديل کرده‌‌اند.
در حال حاضر نيز با پوششى تازه که پايين‌تر از تاق عهد ساسانى ايجاد کرده‌اند، مسجدى ساخته‌اند که مورد استفادهٔ مردم است.
   قلعهٔ ايمام، مريوان
قلعه باستانى ايمام در سه کيلومترى شرق مريوان قرار دارد و از ساخته‌هاى «سرخاب بيگ اردلان» (در حدود سال ۹۴۵ هـ.ق) مى‌باشد. آثار پله‌ها و آب انبار قلعه که از سنگ تراشيده شده، در بناى آجرى قلعه باقى مانده است.
اين قلعه که بعدها توسط احمدخان - والى کردستان - مورد استفاده قرار گرفت به قلعهٔ «خان احمد» معروف شد. در کنار قلعه آثار باقى ماندهٔ مسجدى به نام «مسجد سرخ» ديده مى‌شود.
در جريان جنگ تحميلى و در اثر موشک‌باران عراقى‌ها، بقاياى قلعه کاملاً از بين رفته و امروزه تنها نشانه‌هايى از بناى اوليه قلعه مشهود است.
  قلعهٔ باستانى بسطام، روستاى بسطام قره‌ضياءالدين، خوى
اين قلعه که در قرن هفتم پيش از ميلاد احداث شده است در بالادست روستاى بسطام قره ضياءالدين قرار دارد.
کاوش‌هاى باستان‌شناسى نشان مى‌دهد که اين قلعه طى ۵۰ سال و در سه مرحله ساخته شده و داراى معبد، بازار و مقر حکومتى، برج، بارو، ‌ دروازه و راه‌هاى مخفى خروج مخصوص به خود بوده است.
قلعه داراى ديوارهاى مستحکم سنگى است که بر روى صخره‌اى بلند مشرف به دشت و دره‌اى بزرگ قرار دارد و داراى سه اشکوب و کارکردهاى مختلف است:
- اشکوب تحتانى مشتمل بر دروازه، مهمانسرا، اصطبل و قرارگاه سربازان.
- اشکوب ميانى که معبدى است با اطاق‌هاى متعدد.
- اشکوب فوقانى که اوج هنر معمارى اورارتويى است و داراى سکونتگاه، مقر فرماندهى و راه‌هاى خروجى به بيرون از قلعه مى‌باشد.
   قلعهٔ بَرْدى، انديكا، مسجدسليمان
اولين اقامتگاه دائمى قوم پارس و زادگاه اصلى کوروش هخامنشى در ايران قلعه بَردى بوده است که در بخش انديکا از شهرستان مسجد سليمان قرار دارد. قلعهٔ بَردى ساختمان عظيمى است که مى‌گويند در زمان عيلامى‌ها احداث گرديده است. اين قلعهٔ باستانى از سنگ‌هاى بزرگ بدون ملاط ساخته شده و در لب دره قرار دارد. ديوارهاى آن سالم بجاى مانده‌اند که با اندکى تعمير استحکام گذشته را باز خواهند يافت.
   قلعهٔ بلورآباد، روستاى بسطام قره‌ضياءالدين، خوى
قلعهٔ بلورآباد در حاشيهٔ دشت شمالى روستاى قره‌ ضياءالدين واقع شده است. اين قلعه که طرح اصلى آن به شکل مثلث است، داخل حصارى مستطيل شکل به ابعاد ۶۵×۹۰ متر قرار گرفته است. حصار اصلى قلعه به پهناى ۳ متر بنا شده که مصالح آن عبارت است از سنگ‌هاى بزرگ نتراشيده در جلو و قلوه‌سنگ در قسمت‌هاى ميانى و عقب که بدون ملاط آهکى بر روى آن قرار گرفته‌اند. حصار، هم در قسمت داخل و هم در خارج فاقد برج‌هاى دفاعى است.
در فضاى داخل حصار تعداد زيادى خانه که سقف و ديوارهاى آنها فرو ريخته، هنوز هم قابل تشخيص است.
جلوى ديوار اصلى به فاصلهٔ ۳ متر، ‌ ديوار ديگرى به ضخامت يک متر ايجاد شده است. در فواصل مختلف بين دو ديوار، ديوارهاى موربى ايجاد شده که عمود بر آنهاست و به منظور استحکام ديوارهاى قلعه ساخته شده است. بين آنها با قلوه‌سنگ و خاک پر شده است. هدف از ايجاد ديوار جديد و پر کردن ديوار، ‌ استحکام بخشيدن به ديوار اصلى از نظر دفاعى بوده است. همچنين از سنگ‌هاى انبار شده در فضاى ميانى ديوارها براى ترميم خرابى‌هاى احتمالى، هنگام حملهٔ دشمنان، استفاده مى‌شد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
پایتخت فرهنگی جهان اسلام , اسین , کودک بیمار , ژنرال سیسی , هنرجویان کردستانی , زیر ساخت های ورزشی خوزستان , آینس , روی میز , نوار غربی , کریستوفر ری ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / اسلام و راه اصلی, تحقیق تازه‌ای در تشیع با اتکائ به منابع محکم آسمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / نماز فرمان خدا در فقه اهل سنت , علم و زندگی , سخن بزرگان , سیرون / سیرون , بهداشت و درمان , بهداشت فردی و عمومی , سلامت / ما به هم معتادیم؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / انتقال جرم , بانک اطلاعاتی کتاب / جغرافیای سال دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی , بانک اطلاعاتی کتاب / آیین دادرسی مدنی: دوره‌ی بنیادین , بهداشت و درمان , بیماریها , بیماریهای پوست، مو و ناخن / زگیل ، بیماری واگیردار است , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت عمومی: اصول, مفاهیم, کارکردها , علم و زندگی , علوم کشاورزی و دامپروری , بیماریهای حیوانات / زنبور ملکه ,

برخی منابع مهم خبری
chetor.com چطور , asrekhodro.com عصر خودرو , setarehnews.ir ستاره‌ها , entekhab.ir انتخاب , car.ir کار(خودرو) , rasad.org رصد , navad.net روزنامه نود , smtnews.ir روزنامه صمت , isna.ir ایسنا , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار ,وبگردی
وضعیت ناگوار زائرین اربعین در ایران
وضعیت ناگوار زائرین اربعین در ایران - زائرانی که از ایران عبور میکنند وضعیت نامناسبی دارند
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.