شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 26 May, 2018

قلاع اسعدیهٔ چلیچه، روستای میزدج، شهركرد


   شاه جهان احمد، نورآباد، ممسنى (هخامنشيان، ساسانيان)
در نزديکى آبادى عبداللهى از توابع رستم در ۲۰ کيلومترى شمال نورآباد، اثرى از يک قلعهٔ قديمى بر جاى مانده است که در شمال آن آثارى به نام «تشون يا تشگه» ديده مى‌شود. به احتمال قوى اين قلعه به دوران هخامنشى يا اشکانى تعلق دارد.
   قلاع اسعديهٔ چليچه، روستاى ميزدج، شهركرد
چليچه يکى از روستاهاى بزرگ ميزدج است که در ۳۰ کيلومترى جنوب غربى شهر کرد واقع شده است. ميان اين روستا در گذشته قلعه‌اى از آثار محمدخان اسعد وجود داشت که به طور کلى خراب کردند و به جاى آن بيمارستان فعلى را ساختند. در قسمت شمال اين ده، امام‌زاده‌اى است که به «آب‌مراد» معروف است و همه ساله عدهٔ زيادى از روستاهاى اطراف به اين امام‌زاده مى‌آيند و در چشمهٔ‌ مجاور آن و در حوضچه‌هاى غيربهداشتى به منظور روا شدن حاجات استحمام مى‌کنند. در خارج از چليچه و در شکاف دره‌اى سرسبز و خرم که به «دره راز» يا اسعديه معروف است، دو قلعه با فاصله کمى از هم به دستور سالار اعظم و خان بابا خان ساخته شده که در نوع خود زيبا و جاى بسيار مصفايى است. بعد از انقلاب، بنياد مستضعفان اقدام به کندن و انتقال کليهٔ‌ در و پنجره‌‌هاى آن قلاع کرده و در نتيجه اين دو قلعه هم اکنون به صورت ويرانه درآمده‌اند.
   قلاع دختر، دشمن‌زيارى، كهكيلويه (دهدشت)
قدمت اين گونه قلعه‌ها به عهد مهرپرستى، خداى مادينه و فرشته بارورى ايرانيان قديم مربوط مى‌شود. قلعه‌هاى دختر معمولاً جايگاه آتشکده‌هاى بزرگ و کوچکى بوده‌اند و به فرشتهٔ بارورى اهداء شده‌‌اند. بسيارى از آن‌ها در نواحى مختلف اين استان به همين نام معروف شده‌اند. از جملهٔ‌ اين قلاع مى‌توان به قلعهٔ دختر دشمن زيارى، قلعهٔ دختر کلانک تراب، قلعه دختر امام‌زاده، قلعهٔ دختر گود سرخ و ... اشاره کرد.
   قلعهٔ آتشگاه، كاشمر
اين قلعه در دوازده کيلومترى شمال غربى کاشمر واقع شده است و از حجارى‌ها و تصاوير مختلف موجود در آن چنين بر‌مى‌آيد که سابقاً بناى با اهميتى بوده است. در جوار آتشکده، غارى بزرگ وجود دارد که نزديک درِ ورودى آن پيکرهٔ يک سرباز سواره با نيزه، حجارى شده است و از آثار دورهٔ ساسانى مى‌باشد.
   قلعهٔ آق‌گنبد (هلاكو)، جزيره اسلامى، شبستر
قلعهٔ‌ تاريخى آق‌گنبد در جزيرهٔ اسلامى (شاهى سابق) واقع شده است. جزيرهٔ اسلامى يکى از چند جزيره بزرگ درياچهٔ اروميه و تنها جزيرهٔ مسکونى آن است. قلعهٔ‌ مورد نظر بر فراز کوهى در اين جزيره قرار دارد، قبر هلاکو و ديگر سرداران مغول در اين قلعه است.
   قلعهٔ آكروپل (شوش)، شوش
آکروپل واژهٔ‌ يونانى است که به بلندترين منطقهٔ شهر گفته مى‌شود. قلعهٔ آکروپل يا قلعهٔ شوش به دست هيأت باستانشناسى فرانسوى در سال ۱۸۹۷ ميلادى بر روى بلندترين نقطهٔ شهر شوش بنا شده است. اين قلعه شباهت بسيار زيادى به زندان باستيل فرانسه دارد. اين قلعه با استفاده از آجرهاى به دست آمده از کاخ داريوش و تعدادى از آجرهاى منقوش به خط ميخى چغازنبيل، به دست معماران دزفولى بنا شده است. اين قلعه تا پيش از انقلاب اسلامى در اختيار فرانسويان بود و پس از آن به عنوان پايگاه باستان‌شناسى شوش مورد استفاده قرار گرفت. مجسمهٔ معروف ملکهٔ ناميراستون، لوح قانون نامهٔ حمورابى و ليوان مشهور سفالى شوش به رنگ نخودى و نقش بز کوهى، ‌ از مهم‌ترين آثار بدست آمده از تپهٔ‌ آکروپل است. قلعهٔ‌ آکروپل که بناى آن ۱۵ سال به دراز کشيد و دژ دفاعى باستان‌شناسان فرانسوى در برابر هجوم‌ها و يورش‌هاى قبايل و عشاير منطقه بوده است، در طول جنگ تحميلى، ده‌ها بار مورد اصابت گلوله‌هاى توپ دشمن قرار گرفت ولى پس از پايان جنگ تحميلى ستاد بازسازى استان خوزستان آن را مرمت کرد.
   قلعهٔ آوارسين، خدا‌آفرين، كليبر
قلعهٔ قديمى آوارسين منسوب به دورهٔ ساسانى تا قرن سوم هجرى است اين دژ قديمى در ۲۲/۵ کيلومترى جنوب خداآفرين و ۱۱ کيلومترى جادهٔ شوسهٔ اهر - کليبر واقع شده است. حمداللّه مستوفى بناى اين قلعه را به بکربن عبداللّه از اصحاب حضرت رسول اکرم (ص) نسبت مى‌دهد که به امر عُمَر خليفهٔ دوّم در سال ۲۲ هجرى به آذربايجان لشگر کشيد.
   قلعهٔ اژدها پيكر، لار (ساسانيان)
اين قلعه روى يک سطح مرتفع در غرب شهر لار، ‌قرار گرفته است و طول و عرض آن به ترتيب ۷۰۰ متر و ۱۷۰ متر است. قلعهٔ‌ اژدها پيکر از سه بخش ديوار سنگى محاطى، قلعهٔ بالايى و ميانى تشکيل شده است و قدمت آن با توجه به يافته‌هاى موجود به دورهٔ پيش از اسلام مى‌رسد. قلعه، تا يک قرن پيش مسکونى بوده و در زمان سلطنت رضاشاه بمباران شد. به جز قلعهٔ‌ بالايى و بناى مشهور به قبر مادر نادرشاه، بقيهٔ قسمت‌هاى قلعه منهدم شده است.
   قلعهٔ استخر، مرودشت (ساسانيان، ديلميان)
در انتهاى شمال غربى جلگهٔ مرودشت، سه کوه منفرد و مجزا از يکديگر در ميان صحرا به دنبال هم قرار گرفته‌اند که نام آن‌ها قلعهٔ «شکسته، اشکنون و استخر» است.
بر بالاى کوه سوم، قلعهٔ معروف استخر قرار دارد که در دوران عضدالدولهٔ ديلمى ايجاد شده است. در اين محل، يک استخر بزرگ آب بنا شده بود و اکنون درخت سرو چندين صدساله‌اى در کنار بقاياى استخر در ميان ويرانه‌هاى ابنيهٔ سنگى قلعه سر به فلک کشيده است.
   قلعهٔ اسماعيل‌آقا، اروميه
قلعهٔ اسماعيل‌آقا بر فراز کوهى در ۱۸ کيلومترى غرب اروميه و حاشيهٔ رودخانهٔ نازلوچاى قرار گرفته است. اين قلعه در نيمهٔ دوم قرن ۱۹ ميلادى ساخته شده و بخشى از ديوارها و محل ديده‌بانى آن هنوز پابرجاست.
کاوش‌هاى انجام يافته نشان مى‌دهد که در جنب قلعهٔ‌ اسماعيل‌آقا بقاياى بناها و قلعهٔ سنگى ديگرى که به دوران اورارتويى مربوط است وجود دارد.
در قسمت شمال غربى اين کوه دو دخمه به فاصلهٔ چند مترى از هم در صخره‌اى کنده شده‌اند. اين دخمه‌ها داراى يک در ورودى به شکل مربع مستطيل است. داخل ديواره‌هاى جانبى و سقف و کف دخمه کاملاً صيقلى است. به نظر مى‌رسد اين دو دخمه مقبره‌هايى باشند که به دوران اورارتويى تعلق داشته‌اند.
در پايين کوه و در قسمت غربى آن سه مقبرهٔ ديگر نيز ديده مى‌شود. اين مقبره‌ها با سقفى هرمى شکل و سنگ‌هاى رسوبى و لاشه‌اى ساخته شده‌‌اند. در داخل يکى از آنها سنگ قبرى به اين مضمون وجود دارد : «فى شهر ربيع‌الثانى سنهٔ ۱۱۱۰ در ايام شاه سلطان حسين عباسقلى‌خان زياد اقلى بر مناقشه شيخ سليمان».
در زيرزمين داخل مقبره، مقبرهٔ ديگرى قرار دارد که به وسيلهٔ دريچه‌اى از سقف مى‌توان به آن دست يافت. هر چهار مقبرهٔ فوق مربوط به دورهٔ صفوى مى‌باشند. آثار موجود اين کوه مشتمل است بر سه بخش متمايز:
- يکم: دخمهٔ سنگى اورارتويى متعلق به هزارهٔ اول قبل از ميلاد با حجارى منظم و با ايوان ورودى، سردر قاب‌بندى شدهٔ سنگى و اطاقى که طاق‌هاى محراب مانندى دارد و در انتهاى آن دخمه‌اى است از سنگ يکپارچهٔ‌ تراشيده شده.
- دوم: بقاياى ديواره‌ها و مقبره‌هاى دوران صفويه.
- سوم: آثار قلعهٔ‌ اسماعيل‌آقا که به دورهٔ قاجاريه مربوط است. قسمت اعظم ديوارهاى آن هنوز پابرجاست، ولى اطاق نگهبانى و ساير واحدهاى مسکونى اين قلعه خراب شده و آسيب بسيار ديده است. مصالح اين قلعه از خشت خام با ديوارهاى گلى - چينه مى‌باشد.
   قلعهٔ ايرج، دهكده جعفرآباد، ورامين
قلعهٔ ايرج در شمال شرقى ورامين، نزديک دهکدهٔ جعفرآباد است. اين قلعه يکى از بزرگ‌ترين قلعه‌هاى ايران به حساب مى‌آيد که تا حدودى از گزند حوادث برکنار مانده است.
ارتفاع متوسط ديواره‌ها در حدود ۱۲ متر است که از غرب به شرق بر ارتفاع‌ آن‌ها افزوده مى‌شود. اطراف قلعه، سنگرهايى است به فواصل ۱۰۰ متر. اين قلعه به شکل مستطيل است و ساختمان آن با خشت و گل ساخته شده است. بقاياى برج‌هاى دفاعى به فواصل تقريباً ۳۰ متر از يکديگر هنوز قابل مشاهده است.
   قلعهٔ ايزدخواست، آباده (ساسانيان)
نخستين اثر تاريخى پس از ورود به خاک فارس از جهت شمال، ويرانه‌هاى قلعهٔ قديمى ايزدخواست است که در ۱۴۱ کيلومترى اصفهان واقع شده است.
اين قلعه که بر فراز صخره‌اى رسوبى قرار گرفته است؛ توسط يک پل کهنه از جانب جنوب با خارج ارتباط پيدا مى‌کند. در اين قلعه، خانه‌هاى کوچک و کوچه‌هاى تنگ از دوران ساسانى بر جاى مانده است. چارتاقى عهد ساسانيان را که آتشگاه و نيايشگاه قلعه بوده است در اوايل قرن نهم هجرى به مسجد تبديل کرده‌‌اند.
در حال حاضر نيز با پوششى تازه که پايين‌تر از تاق عهد ساسانى ايجاد کرده‌اند، مسجدى ساخته‌اند که مورد استفادهٔ مردم است.
   قلعهٔ ايمام، مريوان
قلعه باستانى ايمام در سه کيلومترى شرق مريوان قرار دارد و از ساخته‌هاى «سرخاب بيگ اردلان» (در حدود سال ۹۴۵ هـ.ق) مى‌باشد. آثار پله‌ها و آب انبار قلعه که از سنگ تراشيده شده، در بناى آجرى قلعه باقى مانده است.
اين قلعه که بعدها توسط احمدخان - والى کردستان - مورد استفاده قرار گرفت به قلعهٔ «خان احمد» معروف شد. در کنار قلعه آثار باقى ماندهٔ مسجدى به نام «مسجد سرخ» ديده مى‌شود.
در جريان جنگ تحميلى و در اثر موشک‌باران عراقى‌ها، بقاياى قلعه کاملاً از بين رفته و امروزه تنها نشانه‌هايى از بناى اوليه قلعه مشهود است.
  قلعهٔ باستانى بسطام، روستاى بسطام قره‌ضياءالدين، خوى
اين قلعه که در قرن هفتم پيش از ميلاد احداث شده است در بالادست روستاى بسطام قره ضياءالدين قرار دارد.
کاوش‌هاى باستان‌شناسى نشان مى‌دهد که اين قلعه طى ۵۰ سال و در سه مرحله ساخته شده و داراى معبد، بازار و مقر حکومتى، برج، بارو، ‌ دروازه و راه‌هاى مخفى خروج مخصوص به خود بوده است.
قلعه داراى ديوارهاى مستحکم سنگى است که بر روى صخره‌اى بلند مشرف به دشت و دره‌اى بزرگ قرار دارد و داراى سه اشکوب و کارکردهاى مختلف است:
- اشکوب تحتانى مشتمل بر دروازه، مهمانسرا، اصطبل و قرارگاه سربازان.
- اشکوب ميانى که معبدى است با اطاق‌هاى متعدد.
- اشکوب فوقانى که اوج هنر معمارى اورارتويى است و داراى سکونتگاه، مقر فرماندهى و راه‌هاى خروجى به بيرون از قلعه مى‌باشد.
   قلعهٔ بَرْدى، انديكا، مسجدسليمان
اولين اقامتگاه دائمى قوم پارس و زادگاه اصلى کوروش هخامنشى در ايران قلعه بَردى بوده است که در بخش انديکا از شهرستان مسجد سليمان قرار دارد. قلعهٔ بَردى ساختمان عظيمى است که مى‌گويند در زمان عيلامى‌ها احداث گرديده است. اين قلعهٔ باستانى از سنگ‌هاى بزرگ بدون ملاط ساخته شده و در لب دره قرار دارد. ديوارهاى آن سالم بجاى مانده‌اند که با اندکى تعمير استحکام گذشته را باز خواهند يافت.
   قلعهٔ بلورآباد، روستاى بسطام قره‌ضياءالدين، خوى
قلعهٔ بلورآباد در حاشيهٔ دشت شمالى روستاى قره‌ ضياءالدين واقع شده است. اين قلعه که طرح اصلى آن به شکل مثلث است، داخل حصارى مستطيل شکل به ابعاد ۶۵×۹۰ متر قرار گرفته است. حصار اصلى قلعه به پهناى ۳ متر بنا شده که مصالح آن عبارت است از سنگ‌هاى بزرگ نتراشيده در جلو و قلوه‌سنگ در قسمت‌هاى ميانى و عقب که بدون ملاط آهکى بر روى آن قرار گرفته‌اند. حصار، هم در قسمت داخل و هم در خارج فاقد برج‌هاى دفاعى است.
در فضاى داخل حصار تعداد زيادى خانه که سقف و ديوارهاى آنها فرو ريخته، هنوز هم قابل تشخيص است.
جلوى ديوار اصلى به فاصلهٔ ۳ متر، ‌ ديوار ديگرى به ضخامت يک متر ايجاد شده است. در فواصل مختلف بين دو ديوار، ديوارهاى موربى ايجاد شده که عمود بر آنهاست و به منظور استحکام ديوارهاى قلعه ساخته شده است. بين آنها با قلوه‌سنگ و خاک پر شده است. هدف از ايجاد ديوار جديد و پر کردن ديوار، ‌ استحکام بخشيدن به ديوار اصلى از نظر دفاعى بوده است. همچنين از سنگ‌هاى انبار شده در فضاى ميانى ديوارها براى ترميم خرابى‌هاى احتمالى، هنگام حملهٔ دشمنان، استفاده مى‌شد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ایران روسیه , رونمایی از نخستین هواپیمای جت آموزشی بومی کشور با حضور رییس‌جمهور , انجمن اسلامی فارغ التحصیلان فیلیپین , سامانه پرفشار , لباس تیم ملی فوتبال ایران , تضارب , دیار , راز خط میخی , منادیا فرهنگ , مذاکره حج ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگ و جامعه , ادبیات و شعر , ادبیات / نوبل ادبی و حاشیه‌هایش , بانک اطلاعاتی کتاب / روانشناسی رشد: با نگرش به منابع اسلامی , بانک اطلاعاتی کتاب / فال گوش: اشعار محلی بروجنی , فرهنگ و جامعه , گردشگری , مکانهای دیدنی / شهر ممنوعه , علوم انسانی , ارتباطات , رسانه‌ها و مطبوعات / از ایستگاه بی سیم تا رادیوی سراسری , بانک اطلاعاتی کتاب / داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد قرمز , بانک اطلاعاتی کتاب / هزار تا دونه بارون , بانک اطلاعاتی کتاب / یادگاری دایی جواد , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد نظری , توسعه و رشد اقتصادی / بررسی مکاتب اقتصاد توسعه , بانک اطلاعاتی کتاب / نمای تصویری MicroSim pspice 7.1 ,

برخی منابع مهم خبری
snn.ir دانشجو , isna.ir ایسنا , sourehcinema.ir سوره سینما , shabakeh-mag.com مجله شبکه , smtnews.ir روزنامه صمت , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , farsnews.ir خبرگزاری فارس , e-estekhdam.com ای استخدام , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , seemorgh.com سیمرغ ,وبگردی
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی!
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی! - کنگره حزب اعتماد ملی با حضور بزرگان اصلاحات مانند عارف، مطهری و حضرتی
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد - صادق زیباکلام می‌گوید: دوم خرداد به این دلیل نقطه عطف شد که مسئولین نظام بر روی حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری نظر داشتند، ولی مردم به سیدمحمد خاتمی رای دادند. ناطق نوری هفت میلیون و خاتمی ۲۰ میلیون یعنی حدود سه برابر نامزد مسئولین رای آورد. عبدالله ناصری نیز می‌گوید: ما امروز حجت الاسلام ناطق نوری، رقیب جدی ۲۱ سال پیش این گفتمان را در کنار گفتمان اصلاح طلبی می‌دانیم. این یکی از دستاورد‌های جنبش دوم…
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!