جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

قلعهٔ دزك، شهر كرد


   قلعهٔ چرو، لار (سلجوقيان)
اين قلعه، يکى از قلاع معروف پيروان حسن صباح (اسماعيليان) بوده که در ۱۵ کيلومترى غرب درياچهٔ‌ برم شور بر فراز کوهى به همين نام (قلعهٔ چرو) قرار گرفته است. قدمت تاريخى اين اثر به قرن پنجم هجرى مى‌رسد.
   قلعهٔ چص «گچ»، كهكيلويه(دهدشت)
محل قلعه چص در حدود ۳۰ کيلومترى جنوب غربى دهدشت در ميان کوه‌هاى گچى به طول و عرض ۳×۲ کيلومتر و در جوار آتشکده‌هاى سه گنبدان (گل سرخدان) قرار گرفته است. وسعت اين قلعه که به در مهتابى هم معروف است، حدود ۵۰۰×۵۰۰ مترمربع مى‌باشد که احتمالاً به دليل قدمت تاريخى و همجوارى با آتشکده سه گنبدان، محلى معتبر براى ايرانيان قديمى (زرتشتيان) بوده است.
   قلعهٔ چهل‌دختران، نيك‌شهر
در بالاى درهٔ سوخته و در کف عريض هامون جنوب غربى در نيک‌شهر، ويرانه‌اى از ساختمان مشهور به «چهل‌دختران» قرار دارد. اين ساختمان داراى قلعه بلند و مناره‌اى است که بر روى دروازه‌‌اى در سمت شرق واقع شده است. ساختمان اين مناره نشان مى‌دهد که در هر يک از طرفين دروازه دو اتاق طاقدار وجود داشته که شايد با مناره‌هاى «ساروتار» و چهل برج مرتبط و داراى روزنه بوده‌‌اند. سبک معمارى آنها در قديمى‌ترين ويرانه‌هاى «رود بيابان» نيز ديده شده است که در محل يک نهر کوچک و کهنه کشف شده‌اند. ساختمان قلعه چهل دختران روى سکويى که از سنگ‌هاى بزرگى تشکيل شده پابرجا مانده است. اين سنگ‌ها را با گِل رس به هم متصل ساخته‌اند و رديفى از روزنه‌‌ها در بالاى سکو، تضمين کنندهٔ سالم ماندن آن است.
   قلعهٔ چوبين، ملاير
در سال ۱۳۵۶ در اين قلعه توسط استروناخ دو گمانهٔ آزمايشى زده شد که منجر به بيرون آوردن سه خمرهٔ‌ گلى بزرگ گرديد. قلعه در کنار اراضى دولت‌آباد ملاير به صورت مخروبه‌اى قرار دارد. قبل از احداث شهر ملاير به نام شهر چوبين يا چوبينه شهرت داشت و به احتمال زياد يادگار بهرام چوبينه - سردار ايرانى - بود. اين بنا اخيراً بر اثر توسعهٔ‌ شهر ملاير کاملاً از بين رفت.
   قلعهٔ خرابه (قلعهٔ يزدگرد)، ملاير
اين قلعه که آثار ويرانه‌‌هاى آن هنوز هم در کوه يزدگرد در جنوب شهرستان ملاير و ۱۰ کيلومترى شرق جادهٔ ملاير - بروجرد وجود دارد، به دورهٔ ساسانيان مربوط است و احتمالاً مدتى پناهگاه يزدگرد سوم بوده است. در حال حاضر فقط آثار ديواره‌هاى خراب شدهٔ آن قابل مشاهده است.
علاوه بر قلعه‌هاى فوق، قلعه‌هاى ديگرى نيز در سطح استان وجود دارد که از آن جمله مى‌توان به قلعهٔ اشتران در روستاى اشتران تويسرکان اشاره نمود.
   قلعهٔ دختر، فيروزآباد (ساسانيان)
اين اثر تاريخى که بر فراز کوهستانى مشرف به رودخانهٔ تنگ و جلگهٔ فيروزآباد قرار دارد از سدهٔ سوم ميلادى باقى مانده است. چگونگى نقشهٔ دژ و وضعيت ساختمانى آن از جمله جاذبه‌هاى جالب جهانگردى استان هستند. تله‌سى‌يژ موجود در اين محل، بازديدکنندگان را به قلعهٔ‌ بالاى کوهستان مى‌رساند.
  قلعهٔ دختر (قزقلعه)، روستاى آبك‌لو، تاكستان (ساسانيان يا آل‌بويه)
اين قلعه در ۱۵ کيلومترى جادهٔ تاکستان - زنجان، در نزديکى روستاى آبک‌لو، بر بالاى کوهى واقع شده است. دسترسى به اين قلعه از راهى است که از گردهٔ جنوبى به بالاى قله و پاى بناى قلعه منتهى مى‌شود.
در مسير منتهى به قلعه آثارى از سکوهاى متعدد مشاهده مى‌شود و نشانگر آن است که در زمان آبادانى بنا، اين پله‌ها جهت دسترسى به بناى قلعه ساخته شده‌اند.
موقعيت استقرار بناى قلعه به نحوى است که از سه طرف بدون فاصله، به پرتگاه‌هاى پرشيب منتهى مى‌شود و تنها از طرف جنوب است که محوطه‌اى در جلوى آن وجود دارد. مصالح به کار رفته در بنا، بيش‌تر آجر است. آجرهاى به کار رفته در بنا، از نظر ابعاد، مانند آجرهاى بزرگ و قطور دورهٔ ساسانى‌اند. اين مسئله و هم‌چنين بررسى مصالح و ملاط به کار رفته در بنا نشان مى‌دهد که اين قلعه، بنايى مربوط به عهد ساسانى يا آل‌بويه است. با توجه به ويرانى کامل قلعه، ‌ طرح و نقشهٔ اوليهٔ آن به درستى قابل درک نيست.
   قلعهٔ دختر (قيز قلعه سى)، همدان
اين قلعه با آن که تخريب شده است، ‌ ولى هنوز پى، بنا و ديواره‌هاى آن باقى مانده است. برخى از سردرها و پله‌هاى سنگى که تراش خورده نشانگر معمارى زيبا و رونق آن در دوران خود است. اين قلعه که اهميت نظامى داشته، بر تمام شهر همدان و اطراف آن و گردنهٔ معروف همدان، تويسرکان تسلط کامل دارد. به نظر مى‌رسد اين قلعه مشابه ساير قلعه‌ دخترهايى است که در نقاط مختلف ايران وجود دارد و ظاهراً در دوران مقاومت ايرانيان در برابر حمله اعراب احداث شده‌اند. نمونه‌هاى بسيارى از اين نوع قلعه‌ها در استان‌هاى فارس و آذربايجان نيز وجود دارد.
   قلعهٔ دختر (قيزقالاسى)، ميانه
اين قلعه در دو کيلومترى شمال پل دختر ميانه بر روى صخره‌اى بزرگ، بالاى کوهى به شکل کثيرالاضلاع غيرمنظم با برج و بارويى مستحکم احداث شده است. بلندى ديوار که باروى قلعه محسوب مى‌شود حدود ۱۴ متر است. در ديوار قلعه دو مدخل ساخته شده است که هر کدام ۳ متر ارتفاع دارد. بالاى يکى از اين مدخل‌ها کتيبه‌اى بوده که در حال حاضر اثرى از خط آن باقى نمانده است. چنين به نظر مى‌رسد که ساختمان قلعه همزمان با ساختمان پل دختر باشد.
اين قلعه از وسايل ايمنى و آب‌انبار برخوردار بود و نيز تدابير لازم براى زندگى و اقامت طولانى در داخل آن پيش‌بينى شده بود.
   قلعهٔ دزك، شهر كرد
اين بنا در جنوب شرقى روستاى دزک قرار دارد و در دو طبقه و به صورت باشکوهى ساخته شده است. طبقهٔ اول داراى يک هشتى ورودى در وسط است که از طرفين به محوطهٔ بزرگ قلعه منتهى مى‌شود. در طرفين هشتى چهار ايوان قرار دارد که دو ايوان رو به شمال و دو ايوان ديگر رو به جنوب قرار گرفته است و شامل چند اتاق و انبار است. طبقهٔ دوم که از ايوان‌هاى شمالى طرفين هشتى به آن راه مى‌يابند. ابتدا از راه پله‌ها وارد محوطه‌اى بزرگ به نام حوضخانه مى‌شود که در وسط آن يک سالن بزرگ به نام سفره‌خانه وجود دارد و اتاق آينه در جوار آن قرار گرفته است. سفره‌‌خانهٔ اين سالن داراى تزئينات گچبرى و نقاشى زيبايى است. اشکال مختلف از قبيل ملائکه به عنوان مظهر پاکى و کلهٔ شير که حاکى از قدرت و دلاورى است و مناظر زيبا از شکار و گچبرى‌هاى گل و بوته در حاشيه‌هاى بزرگ و کوچک آن است. سقف آن چوبى و به شکل قاب‌بندى است و داراى در و پنجره‌هاى سيم ‌کوبى شده است. در کناره سفره‌خانه اتاقى به نام آينه‌‌خانه قرار دارد که به صورت باشکوهى تزئين شده است. اين اتاق تقليد از سبک اروپايى است و شباهت زيادى به اتاق آينهٔ قصرهاى ايتاليا دارد که در حال حاضر قسمت‌هايى از آينه‌هاى آن فرو ريخته است. در قسمت شمال اين بنا ساختمان اندرونى وجود داشت که به طور کلى از بين رفته و از مجموع چهار برج اين بنا نيز تنها دو برج باقى مانده است.
   قلعهٔ دم‌دم، اروميه
اين قلعه در سال ۱۰۱۸ هجرى قمرى بر فراز کوهى به همين نام در ۱۸ کيلومترى جنوب غربى اروميه ساخته شده است. اين قلعه به علت ارتفاع زياد از سمت شمال و جنوب و اتصال آن به صخرهٔ سمت غربى که نزديک به زمين است، داراى حصارى محکم و دروازه‌اى در سمت جنوبى است.
قلعه از پنج قسمت تشکيل مى‌شود که عبارت است از : قسمت اصلى، قسمت پايين، قسمت سولوق، قسمت بوزلوق و بيرون دروازهٔ شرقي.
در قسمت شرقى قلعه و منتهى‌اليه صخره، برجى عظيم بنا شده که خود در حکم قلعه بوده است. آب مصرفى قلعه از حوضى تأمين مى‌گرديد که با آب باران پر مى‌شد.
در قسمت شمالى قلعه چشمه‌اى است که آب کمى دارد. در کنار چشمه حوضى قرار گرفته که با گنبدى پوشانيده شده است و براى حفاظت از آن نيز برجى احداث شده که به قسمت اصلى متصل است و آن را سولوق (جاى آب) مى‌نامند.
در قسمت جنوبى داخل قلعه گودالى احداث شده بود که زمستان‌ها با يخ و برف پر مى‌شد و زير آن حوضى ساخته شده بود که در ايام کم‌آبى از آن استفاده مى‌شد. براى محافظت اين قسمت نيز قلعه مانند بنا شده بود که آن را بوزلوق (جاى يخ) يا قارليق (جاى برف) مى‌‌گفتند و راه آن نيز مانند سولوق مخفى بوده است.
   قلعهٔ ديزه وِراز، سردشت، بهبهان
اين قلعه در شمال کوه دلا قرار دارد. پله‌‌هاى زيادى از پايين تا قلعه وجود دارد. اين قلعه در بلندترين قلهٔ کوه دلا ساخته شده است. ساختمان اين قلعه به زمان فرامرز اشکانى مى‌رسد.
   قلعهٔ ديو، كاشان
اين بنا از تعدادى چهارديوارى کوچک و بزرگ به شکل قلعه تشکيل شده و به قلعهٔ ديو معروف است. احتمال مى‌رود که قلعهٔ ديو در گذشته براى دفن مردگان مورد استفاده قرار مى‌‌گرفته است.
ساير قلعه‌هاى تاريخى استان عبارت‌‌اند از:
قلعهٔ‌ جلالى در غرب شهر کاشان، قلعهٔ ترشک نزديک دهکدهٔ مرق اصفهان، قلعهٔ نوسنگى در شهرستان سميرم و قلعهٔ بزى در لنجان.
   قلعهٔ رودخان شفت، فومن
اين قلعهٔ مهم تاريخى، مدت‌ها تخت‌گاه و مرکز فرمان‌روايان گيلان بوده است و در ناحيه کوهستانى بخش علياى رود رودخان و در ۱۶ کيلومترى جنوب شرقى فومن قرار دارد.
قلعهٔ رودخان، دژى محکم و بزرگ است که بيش از پنج هکتار وسعت دارد. مشاهدهٔ اين قلعه، هر بيننده‌اى را به حيرت وا مى‌دارد؛ حيرت از آن‌رو که چه گونه سازندگان هنرمند آن توانسته‌اند مصالح مورد نياز آن را از يک راه کوهستانى بسيار دشوار تا پاى کار در بلنداى کوه برسانند و دژى اين‌گونه بلند و محکم را در ارتفاعى دور از دسترس بسازند. اين ساختمان از سنگ و آجر ساخته شده است و در بخش آسيب‌پذير و حساس آن از سنگ با ملاط ساروج استفاده شده است؛ اما در بيش‌تر اتاق‌ها، برج‌ها و سقف‌هاى گنبدى شکل آن، از آجر و گچ استفاده شده است. با توجه به پستى و بلندى طبيعى کوهستان، ارتفاع ديوارها از ۳ تا ۱۰ متر متفاوت است. در نقاط نفوذپذير قلعه، قطر و ارتفاع ديوارها و باروى آن بيش‌تر است. تنها راه ورود به قلعه، در جهت شمال شرقى قرار دارد که در کنار آن دو برج دفاعى ساخته شده است. اين قلعه، در مواقع اضطرارى مى‌‌توانست چندين هزار نفر را براى مدت طولانى در خود جاى داده و محافظت کند. در داخل قلعه، آبى گوارا در همهٔ فصل‌هاى سال جارى است. احتمال داده مى‌شود که اين آب را با استفاده از آبراهه (کانال) به داخل قلعه آورده باشند.
گرچه گذشت زمان و رويش بوته‌ها و درختان متعدد در پيکر قلعه که ريشهٔ آن‌ها تا عمق ديوارها نيز نفوذ کرده، موجب آسيب ديدن اين بناى مهم تاريخى شده است، ولى خوشبختانه هنوز هم مى‌توان آن را از سالم‌ترين قلعه‌هاى ايران دانست که با اندکى مرمت به فضائى با جاذبه‌هاى جهانگردى فراوان تبديل خواهد شد.
با توجه به اشاره‌اى پراکنده در متن‌هاى تاريخى و نيز ساختار و مصالح به کار رفته در اين قلعه و پاره‌اى شواهد باستان‌شناختى ديگر، اين قلعه يکى از پايگاه‌هاى مبارزاتى اسماعيليان بوده است. برخى از صاحب‌نظران بر اين گمان‌اند که بنياد قلعهٔ رودخان به دورهٔ سامانيان مربوط است و در طول تاريخ مرمت شده و مورد استفاده قرار گرفته است. قلعهٔ رودخان، به علت ارزش و اهميت تاريخى با شمارهٔ ۳/۱۵۶۷، در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.
   قلعهٔ روى رنه (روئينه)، شيراز (ساسانيان)
اين قلعه در محل تنگ کرم واقع شده است و احتمال مى‌رود اين قلعه همان قلعهٔ روئينه دژ باشد که از شهر بزرگ ساسانى که اکنون ويرانه‌هاى آن باقى مانده، دفاع مى‌‌کرده است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
شناسایی سارقان , پریوس , کتاب‌های سیاسی , نایمکس , شورش ها , اعتصاب کارکنان بخش دولتی , آیین های مذهبی , اقلیت‌های دینی , رئیس پلیس راهور ناجا , جنایات ضد بشری ,

مقالات پربیننده امروز
علم و زندگی , علوم انسانی , حقوق / قانون صدور چک , بانک اطلاعاتی کتاب / سکوت پاسخ من نیست , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , مدیریت کیفیت / بازخور ۳۶۰ درجه , علم و زندگی , علوم انسانی , اقتصادی / عدالت قرآن؛ عدالتی همه جانبه , بانک اطلاعاتی کتاب / المرجعیه الدینیه , بهداشت و درمان , بهداشت روان , روانشناسی‌شخصیت / دکتر دابیچ و مستر کارادزیچ , ورزشی , فوتبال , شخصیت‌ها / دل بوسکه آن روی سکه , اقتصاد و بازرگانی , توسعه و رشد اقتصادی , توسعه اقتصادی / نقش دولت در اقتصاد کشورهای در حال توسعه , بانک اطلاعاتی کتاب / گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر ICDL-XP (مهارت هفتم): اطلاعات و ارتباطات , بهداشت و درمان , بهداشت روان , روشهای خاص درمانی / سنگ فیروزه ی نیشابوری ,

برخی منابع مهم خبری
zoomit.ir زومیت , sakhtafzarmag.com سخت افزار مگ , mehrnews.com خبرگزاری مهر , tebyan.net تبیان , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , roozannews.ir روزنامه روزان , farspage.com ویژه‌نامه , navad.net روزنامه نود , khordadnews.ir خرداد نیوز ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی