جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

تل گرد، چرام، كهكیلویه (دهدشت)


   تل خسروى، بويراحمد(ياسوج)
در متون جغرافيايى قديم، از محل فعلى شهر ياسوج، با عنوان «تل خسروي» ياد شده است. اين تل که امروزه «تل خسرو» ناميده مى‌شود، تپه‌اى در جنوب شهر ياسوج است که به فاصله‌اى کمتر از چند کيلومترى آن قرار دارد. به جز اين تل، تمامى آثار برجاى مانده در ياسوج کنونى، با گذشت زمان از بين رفته است.
براساس روايت‌هاى محلى، کيخسرو کاخى بر سر اين تل يا تپه بنا نهاده بود که «پرفسور گاوبه»، آثار آن را به صورت عمارتى با آجرهاى زرد چهارگوش و آجرهاى سرخ از نوع آجرهاى پل عليايى بهبهان (ارجان قديم) مشاهده کرده و اين مکان را به پيش از دورهٔ هخامنشيان مربوط دانسته است.
اين تل که به هزارهٔ سوم پيش از ميلاد و سدهٔ نهم و دهم هجرى قمرى تعلق دارد، در ۴ کيلومترى جنوب شهر ياسوج، در نزديکى روستاى تل خسرو واقع شده است. اين اثر با تل شهدا، قبرستان پاى چال، تپه دم چنار، تل مهره‌اى و تپهٔ ملاکانيه قابل مقايسه مى‌باشد. اين تپه از آثار پيش از تاريخ ايران است که در سده‌هاى نهم و دهم هجرى، محل استقرار جوامع روستائى بوده است.
   تل خندق، دشتستان (برازجان)
در حدود شمال برازجان، در سمت راست و چپ جاده‌اى که به طرف دالکى مى‌رود، در سطح وسيعى، ‌ تعدادى تپه و محوطهٔ‌ باستانى وجود دارد که برخى تسطيح شده و برخى هنوز تا حدودى سالم مانده‌‌اند. در سمت راست جادهٔ‌ آسفالتهٔ فوق آثار يک قلعهٔ دايره‌اى شکل ديده مى‌شود که ديوارهاى بلند دور آن به وضوح قابل رويت است. بلندى اين ديوار در حال حاضر نسبت به سطح زمين در برخى جاها حدود ۵ متر است. ظاهراً دور اين قلعه خندقى وجود داشته است که آثار آن در سمت شرق و جنوب شرقى آن به وضوح ديده مى‌شود. عرض ديوار به ۵/۶ متر مى‌رسد. ارتفاع موجود و عرض ديوار، ‌ بدون محاسبهٔ کف خندق تا بالاى ديوارها عظمت و موقعيت قلعه را مشخص مى‌سازد. در سمت چپ جاده نيز آثار فراوانى چه به صورت تپه و چه به صورت محوطه‌هاى مسطح وجود دارد.
در سرتاسر اين محوطه‌‌‌هاى وسيع آثار زيادى به صورت قطعات سفال قرمز رنگ و خاکسترى رنگ ساده و همچنين تعدادى سفال از انواع لعابدار دورهٔ‌ اشکانى پراکنده است. همچنين در برخى از محوطه‌هاى فوق، قطعاتى از گدازهٔ‌ آهن وجود دارد که همين امر بر وجود کارگاه‌هاى ذوب فلز دلالت دارد. يک سنگ آسياب بزرگ در پاى تپه‌اى افتاده است و در حول و حوش اين سنگ علاوه بر قطعات ظروف سفالى، قطعاتى از هاون‌هاى سنگى دو دسته نيز وجود دارد. علاوه بر آن در سطح منطقهٔ برازجان اشيايى شبيه به آن چه در چغازنبيل و شوش به عنوان ميخ‌هاى تزئينى نامگذارى شده‌اند، به طور فراوان ملاحظه مى‌شود. اين ميخ‌هاى تزئينى حدود ۱۷ سانتى‌متر بلندى دارند و داراى قاعدهٔ دايره‌اى شکل تخت هستند. قطر آنها نيز حدود ۱۷ سانتى‌متر است. طرف ديگر آن به صورت قارچى است که انتهاى گرد آن کم عمق مقعر است. سفال‌هاى آن مرغوب و به خوبى در کوره پخته شده‌اند. استحکام اين سفال‌ها خيلى بيشتر از استحکام سفال‌هاى معمولى است و وزن نسبتاً زيادى نسبت به حجم و شکل خود دارند. در گزارش هيئت کاوش کاخ کوروش برازجان در سال ۱۳۵۰ نيز اشاره‌اى به اين گونه اشياء شده است و آنها را همانند گل ميخ‌‌هاى دورهٔ‌ عيلامى دانسته‌اند. مردم منطقهٔ برازجان و تنگستان که کم و بيش اين اشياء را در محوطهٔ باستانى ديده‌اند آنها را «کوپال» يا «گوپال» مى‌‌نامند. در محوطهٔ باستانى تل خندق علاوه بر ديوارهاى خشتى، ديوارهايى ساخته شده است که مصالح آنها عمدتاً از قلوه‌سنگ و ملاط گچ مخصوص معمارى دورهٔ ساسانى است. در پيرامون محوطه قلعاتى از آجر شبيه آن چه در آرامگاه‌هاى دورهٔ‌ اشکانى استفاده شده است نيز وجود دارد.
   تل دهوه، روستاى دهوه، گچساران
اين تل در روستاى دهوه از توابع گچساران واقع شده است. از اين تل باستانى، سفالينه‌هاى بسيار ظريف و منقوشى به دست آمده که با آثار سفالين تپه‌هاى تاريخى بهبهان و تل باکون در استان فارس قابل مقايسه است. پيشينهٔ تاريخى اين مکان، احتمالاً به هزاره‌هاى سوم و چهارم پيش از ميلاد مربوط است.
   تل ريگى، داراب (هزاره چهارم قبل از ميلاد)
تل ريگى در نزديکى تل سياه قرار گرفته است و قدمت آن هم به دورهٔ پيش از تاريخ مى‌رسد.
   تل سياه، داراب (هزاره چهارم قبل از ميلاد)
تپهٔ باستانى «تل سياه» در ناحيهٔ شمال غربى داراب قرار گرفته است. آثار به دست آمده از کاوش‌هاى انجام شدهٔ اين تپه به دوران ماقبل تاريخ تعلق دارد.
   تل شهدا، بويراحمد(ياسوج)
اين تل تاريخى که به هزارهٔ سوم پيش از ميلاد مربوط است، در ۱۱ کيلومترى شمال شرقى شهر ياسوج واقع شده است. به منظور دست‌يابى به سبک معمارى آن زمان و ديگر اختصاصات فرهنگى، به کاوش‌هاى باستان‌شناسى نياز دارد که هنوز به انجام نرسيده است.
   تل طلسمى، دشتستان (برازجان)
اين تل در جنوب برازجان واقع شده است. در قسمت شمال اين تپه در اثر خاکبردارى، بنايى کشف شد که ديوار محکمى به طول بيش از ۲۰ متر دارد و با قلوه‌سنگ و گچ ساخته شده است. نماى خارجى اين ديوار گچ‌اندود شده و از زير خاک بيرون افتاده است. در بخش ديگر آن بقاياى کف گچ‌اندودى وجود دارد. به نظر مى‌رسد بناى اصلى آن به دورهٔ ساسانى تعلق دارد و تا دورهٔ‌ اسلامى مورد استفاده قرار مى‌گرفته است. در اين محوطه تعداد زيادى گل ميخ‌هاى تزئينى تمدن عيلامى ملاحظه مى‌شود.
   تل قلعهٔ حسن‌آباد (هزاره سوم قبل از ميلاد)
در دو کيلومترى غرب قريهٔ حسن‌آباد، در بلوک خفرک سفلى، تپه‌اى وجود دارد که ارتفاع قسمت مرکزى آن بالغ بر ۱۵ متر است. آثار مکشوفه از کاوش‌هاى اين تپه، گورهاى مردمانى که از حدود ۱۷۰۰ تا ۳۸۰۰ سال پيش از ميلاد در آن نواحى زندگى مى‌کرده‌اند را نشان مى‌دهند.
   تل قلعه (هزاره سوم قبل از ميلاد)
در سمت راست جلگهٔ سعادت‌آباد، تپه‌اى بسيار بلند و بزرگ قرار دارد که تل قلعه ناميده مى‌شود. اين تپه در حدود بيست هزار مترمربع وسعت دارد. در اين محل، قطعات سفال‌هاى مربوط به هزارهٔ‌ سوم و چهارم پيش از ميلاد کشف شده است.
   تل كمين، (هزاره دوم قبل از ميلاد)
در دو کيلومترى غرب روستاى حسن‌آباد، تپه‌اى دايره‌اى شکل به قطر ۲۵۰ متر وجود دارد که به «تل کمين» معروف است. در کاوش‌هاى به عمل آمده از تپه، ظروف سفالى نيم تخت به شکل فنجان دسته‌دار و قطعات ظروف سفالى زرد روشن با نقوش قهوه‌اى تيره‌ رنگ به دست آمده است. اين تپه در هزارهٔ‌ دوم پيش از ميلاد، مدتى محل سکونت مردم و زمانى هم گورستان بوده است.
   تل گبر، چرام، كهكيلويه (دهدشت)
اين تل که پيشينه آن به دورهٔ‌ پيش از تاريخ مربوط است، در مرکز شهر چرام واقع شده و با ديگر آثار تاريخى منطقهٔ چرام و دهدشت قابل مقايسه است. حفارى و کاوش باستان‌شناسى در اين منطقه مى‌تواند حقايق تاريخى زيادى را از گذشتهٔ منطقهٔ چرام مشخص سازد.
   تل گرد، چرام، كهكيلويه (دهدشت)
تل گرد تپه‌اى باستانى است که امروزه در مرکز شهر چرام قرار دارد که از آن در اسناد دوران قاجار، با عنوان «تل گرد چرام» و «قلعه تل گرد» نام برده شده است. بر سر اين تل قلعه‌اى بنا شده که سبک معمارى آن به دورهٔ‌ قاجاريه مربوط است و داراى ديوارهاى بلند، ‌ برج‌هاى ديده‌بانى، ‌ انواع گچ‌کارى و ... مى‌باشد.
   تل مرو، دشتستان (برازجان)
در جنوب شهر برازجان و در حدود فاصله‌اى نه چندان دور از کاخ هخامنشى، تپه‌اى به بلندى ۱۵ متر و به قطر حدود ۵۰ متر در بين زمين‌هاى زراعتى قرار گرفته است. در گويش محلى تل مرو به معنى تپه گرد است. اين وجه تشابه به خاطر شکل و ظاهر اين تپه است. بخش زيرين اين تپه ظاهراً از شن و ماسه تشکيل شده است. به نظر مى‌رسد که آثار موجود بقاياى بنايى نظامى است که احتمالاً براى ديده‌بانى بر روى يک تپهٔ‌ طبيعى و يا تپه‌اى که مصنوعاً از شن و ماسه ايجاد شده احداث گرديده است.
  تل مهره‌اى، روستاى سقاوه، بويراحمد (ياسوج)
اين تل يکى از تپه‌هاى ماقبل تاريخ در استان است که به هزارهٔ سوم و چهارم پيش از ميلاد تعلق دارد. از نظر تاريخى، اين تل با ديگر تپه‌هاى تاريخى منطقه، به ويژه تپهٔ دم چنار، ‌ قابل مقايسه مى‌باشد. اين تل در يک کيلومترى شرق روستاى سقاوهٔ ياسوج واقع شده است.
  تورنگ تپه، گرگان
تورنگ تپه که يکى از عظيم‌ترين و غنى‌ترين تپه‌هاى باستانى استان گلستان به شمار مى‌آيد، به فاصله تقريبى ۲۵ کيلومترى شمال شرقى گرگان قرار دارد.
اين تپه با وسعت بسيار و ارتفاع چشمگير در مجاورت روستاى تورنگ تپه واقع شده و بر استخر آبى بزرگ مشرف است. قدمت آن به استناد گزارشات و نتايج بررسى‌ها و کاوش‌هاى باستان‌شناسان خارجى به هزاره سوم قبل از ميلاد يعنى پنج هزار سال پيش مى‌رسد.
عمده‌ترين آثارى که در خلال حفريات و کاوش‌هاى علمى از لايه‌هاى مختلف تپه مذکور به دست آمده، شامل آثار معمارى (‌با مصالح خشتى)، سفالينه‌ها، ظروف، اشياء و ديگر ادوات مورد نياز روزمره زندگى و ابزارآلات برنزى است.
اين تپه به لحاظ ارزش‌هاى تاريخى در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است و همانند ساير آثار ثبتى، حفاظت آن به وسيله سازمان ميراث فرهنگى استان گلستان انجام مى‌پذيرد.
از ديگر تپه‌هاى باستانى استان گلستان به موارد زير مى‌توان اشاره کرد: تپه نظام‌آباد بالا و نظام‌آباد پايين در على‌آباد، سه تپه در خان ببين، تپه تک چنار، دشت حلقه و مراوه در گنبد، تپه‌هاى سعدآباد، محض‌آباد، چالکى، تپه ياس، نرگس‌تپه، گمش‌تپه و تپه قلعه خندان در گرگان.
  داش تپه، روستاى داش‌تپه، مياندوآب
داش تپه به اعتبار آثار قلعه مانندى که روزگارى بر فراز آن بوده و دهانهٔ‌ آن با وسايل و مصالح لازم و با نهايت مهارت مسدود شده است در کنار روستاى داش تپه در حوالى مياندوآب قرار دارد.
در سمت شرقى تپه، محل يک در ورودى به درون تپه ديده مى‌شود که از ساروج و آهک ساخته شده است. اهالى محل، اقدامات زيادى براى ورود به تپه (به درون قلعه) انجام داده‌‌اند که تاکنون بى‌‌نتيجه مانده است. محققين و باستان‌شناسان بسيارى از اين تپه ديدن کرده‌اند؛ مقدارى از بقاياى ظروف سفالين خرد شده در اطراف تپه يافته‌اند. بين اهالى شهر مشهور است که قبر زرتشت، پيامبر پاک آئين ايرانى درون اين تپه قرار دارد. اين تپه هنوز جزو ‌آثار باستانى به ثبت نرسيده است.
   ديگر تپه‌هاى قديمى، استان اردبيل
صدها تپه باستانى و قديمى ديگر نيز در اين استان وجود دارد که فهرست‌وار به شمارى از آنها اشاره مى‌شود:
- نارنج تپه در نزديکى ساميان از دهستان کلخوران اردبيل.
- نادر تپه‌سى در کنار رودخانه باليقلى و پل قديمى دروازه اردبيل کنار جاده اردبيل - تبريز.
- تپه سرقين در روستاى سرقين اردبيل (۲۰ کيلومترى غرب اردبيل).
- تپه آق امام در روستاى آتشگاه اردبيل (۸ کيلومترى غرب اردبيل).
- گوور تپه‌سى در روستاى باروق اردبيل.
- گوور تپه‌سى در روستاى شهره‌ور اردبيل- اؤلو تپه‌سى در روستاى جبه‌دار کلخوران اردبيل.
- کرکق تپه در روستاى کرکق از توابع کلخوران اردبيل.
- تپه سايين، در روستاى سايين اردبيل و مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد.
- تپه کنازق در روستاى کنازق از توابع نمين، مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد.
- تپه سلوط در روستاى سربند از توابع نمين و مربوط به دوره اشکانى تا اوايل اسلام.
- سربند تپه در روستاى سربند از توابع نمين و مربوط به دوره اشکانى و اوايل اسلام.
- آريا تپه در روستاى آريا تپه از توابع نمين و مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد.
- قره تپه در روستاى قره تپه از توابع نمين.
- تپه حاجى نصير در پنج کيلومترى نمين و مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد.
- بولان تپه نزديک تپه حاج نصير، منسوب به هزاره اول پيش از ميلاد.
- يئدى ديوقيزى در پنج کيلومترى نمين.
- تپه باستانى قوشا تپه در پنج کيلومترى نمين.
- گوور قلعه‌سى در نمين، منسوب به هزاره اول پيش از ميلاد.
- تپه شمس‌آباد در روستاى شمس‌آباد کوراييم اردبيل، منسوب به دوره ساسانى و اوايل اسلام تا سدهٔ‌ سوم هجرى قمرى.
- بوينو يوغون تپه در روستاى سارى قيه از توابع نير و مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد و سده‌هاى اوليه اسلامى.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مشکلات صنعتگران , جریره , یخچال فاکس , ایت الله هاشمی , جلال‌الدین دری , کاهش حقوق و مزایا , مراکز رفاهی , برند ایران , لاستیک فروشان , ماهی شوریده ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / یک گربه, یک مرد, یک مرگ , بانک اطلاعاتی کتاب / دایره‌المعارف پزشکی خانواده , هنر , کاردستی , جعبه سازی / خودتان ‌کیف کادوی نوروزی بسازید , بانک اطلاعاتی کتاب / قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مصوب 1358 و بازنگری 1368 , بانک اطلاعاتی کتاب / کارور عمومی رایانه شخصی: اپراتوری ویندوز XP , بانک اطلاعاتی کتاب / برنامه‌ریزی درسی جزء به جزء ویژه‌ی نوروز (رشته‌ی ریاضی) , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , ائمه‌اطهار و اولیاءالله / اهمیت شناخت امام عصرمان , ورزشی , فوتبال , مربیان / بهترین مربیان لیگ ۸۵ چه کسانی هستند؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / عربی به زبان ساده شامل: 60 تمرین و حدود 1400 سئوال چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های کلیدی و تشریحی , خانه و خانواده , خانه‌داری , دكوراسیون / اتاق خواب ژاپنی ,

برخی منابع مهم خبری
vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , musicema.com موسیقی ما , karyab.net کاریاب , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , snn.ir دانشجو , aparat.com آپارات , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , irna.ir ایرنا , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم ,وبگردی
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران !
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران ! - به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد…
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.