پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018

امام‌زاده ابراهیم، زمان‌آباد، اصفهان


  امام‌‌زادهٔ عبداللّه كوران، روستاى كوران، اسفراين
بناى اين امام‌زاده در ۳۰ کيلومترى مغرب اسفراين و در نزديکى آبادى کوران قرار گرفته است. اين بنا که داراى طرح مستطيل است، ‌ طول آن از بيرون ۱۶/۴۰ و عرض آن، ۱۱ متر است. داخل بنا، ‌ چهارگوش و اندازهٔ هر ضلع آن ۵ متر است و دو تاقچه در آن ديده مى‌شود. جبههٔ غربى بنا از بيرون داراى راه‌پله‌اى است که به پشت بام راه ‌مى‌‌يابد. درِ ورودى اصلى، در ضلع جنوبى است و درِ ديگرى در شمال آن وجود دارد. نماى بيرون بنا داراى يک رديف قرنيز جالب است که به صورت آجرچينى چشم‌نوازى، لبه‌هاى بام را تزئين کرده است. گنبد آجرى بنا هنوز استحکام اوليه را حفظ کرده است. محفظه‌اى در بالاى گنبد ايجاد شده که به صورت يک بادگير، هواى خنک را ازطريق روزنهٔ وسط گنبد به داخل بنا هدايت مى‌کند. گنبد مدور بنا، ‌ از داخل به وسيلهٔ‌ رج‌هاى آجرى، به هشت ترک بخش‌بندى شده است. اين رج‌ها، علاوه بر اين‌که نقش تزئينى دارند، ‌ فشار گنبد را نيز مهار مى‌کنند. صندوق چوبى مقبره، مانند صندوق ساير بقاع اين محل، متعلق به دورهٔ‌ قاجار است.
  امام‌‌زاده شاه‌زاده زيد، روستاى توى، اسفراين
بناى اين امام‌زاده در حاشيهٔ‌ شمالى روستاى توى، در غرب اسفراين، واقع شده است. آرامگاه شاه‌زاده زيد بنايى است هشت ضلعى که در چهار ضلع اصلى آن چهار ايوان کوچک احداث شده است. تاريخ قبور درون بنا به دورهٔ‌ صفويه مربوط است.
  امام‌زادهٔ طبس، طبس
اين آرامگاه در سه کيلومترى شمال غربى شهر طبس واقع شده است و شخص مدفون در آن به نام سلطان حسين بن موسى‌الکاظم (ع) معروف است. اصل بنا متعلق به اواخر قرن پنجم هجرى است که در طول دوره‌هاى بعدى تعمير، ‌ بازسازى و نوسازى شده است.
در سمت غربى صحن مزبور، ‌ ايوانى وجود دارد که به ايوان اميرعلى شير مشهور است که متأسفانه فاقد کتيبهٔ تاريخى است. بعد از ايوان مزبور، راهرويى نسبتاً طولانى وجود دارد که در دو طرف آن، ايوان‌هاى مقابر ديده مى‌شود. بعضى از سنگ‌قبرها داراى تاريخ قديمى است. در مقابل اين مقابر، ساختمان ديگرى است که به چهل‌چراغ مشهور است و مقبرهٔ عمادالملک و ميرزا ابوالقاسم‌خان و سردار مکرم - حاکمان طبس - است. در مقابل درِ چهل‌چراغ، در سمت جنوب، درِ ورودى حرم قرار دارد.
   امام‌زاده آقاعلي‌عباس، نطنز
در ۸ کيلومترى «بادرود» و ۳۵ کيلومترى شمال شرقى نطنز (حدود ۶۰ کيلومترى کاشان)، بقعه و بارگاه باشکوهى با صحن وسيع و ساختمان‌هاى متعدد قرار دارد و منسوب است به فرزند امام موسى کاظم (ع) که به امام‌زاده آقاعلى‌عباس معروف است. دورتادور محوطهٔ اين امام‌زاده، اتاق‌‌هايى ساخته شده که مقبره‌هايى خصوصى هستند. طرح و اجراى گنبد و صحن امام‌زاده، توسط استاد سيدجعفر رشتيان (۱۳۶۷-۱۳۰۴ ه-.ش) نقاش و مينياتوريست و طراح نقشه‌هاى قالى انجام گرفته است. ايوان حرم، گچ‌برى‌هايى با تصاوير طاووس و کبوتر دارد.
   امام‌زاده آمنه‌خاتون، قزوين (صفويان)
آرامگاه اين امام‌زاده در محلهٔ پنبه‌ريسهٔ قزوين قرار دارد. نقشهٔ حرم امام‌زاده عبارت از کثيرالاضلاعِ هشت‌ضلعى است که در هر يک از ضلع‌هاى هشت‌‌گانهٔ آن، طاق‌نمايى با قوس کِليل زده شده است. پوشش حرم، به کمک کاربندى‌هاى واقع در ميان قوس‌هاى هشت‌‌گانه صورت گرفته و سقف گنبد به شکل ستارهٔ هشت‌پر درآمده است. بقعهٔ مزبور، ‌ از خارج داراى طرح دايره است که بخشى از آن در ميان دو تالار مستطيل شکل الحاقى محصور شده است. قسمت بالاى بقعه که از دو تالارِ پيش‌گفته بلندتر است، طرح استوانه‌اى بنا را به خوبى نشان مى‌دهد. اين قسمت در پايين، با آجرهاى لعابى با طرح هندسى و در بالا، با دوره‌اى به عرض ۸۰ سانتى‌متر با کاشى هفت‌رنگ و نقش گياهى تزئين شده است. دربارهٔ صاحب آرامگاه، سند مکتوبى در بنا وجود ندارد. مردم، وى را دختر امام جعفر صادق (ع) مى‌دانند. با توجه به سبک معمارى بخش اصلى بنا، مى‌توان آن را به دورهٔ صفوى نسبت داد.
   امام‌زاده ابراهيم، زمان‌آباد، اصفهان
بناى امام‌زاده ابراهيم در ۲۴ کيلومترى شرق اصفهان، در روستاى زمان‌آباد برخوار واقع شده است. اين امام‌زاده صحنى وسيع با اتاق‌هايى در اطراف دارد. اين امام‌زاده به حضرت موسى بن جعفر (ع) منسوب است.
کتيبهٔ ايوان جلوى مقبره، به خط ثلث لاجوردى، با کاشى معرق بر زمينهٔ آجرى طراحى و اجرا شده است که اتمام بناى آرامگاه را به دورهٔ شاه‌عباس اول مى‌رساند. در داخل مقبره نيز به خط ثلث لاجوردى، با کاشى معرق بر زمينه قرمز رنگ، آيه ۱۳۰ از سورهٔ «بقره» و قسمتى از آيهٔ ۹۷ سورهٔ «آل‌عمران» که مشتمل بر نام ابراهيم است، گچ‌برى شده است.
   امام‌زاده ابراهيم (سلطانيه)، سجاس، خدابنده
اين آرامگاه که بنايى ساده و کوچک است، ‌ در سجاس، در پنج فرسخى غرب سلطانيه واقع شده است. پوشش گنبد آن به کمک چهار ترنبه انجام گرفته که بر روى يکى از آن‌ها و بر حاشيهٔ پاکار گنبد، نشانه‌هايى از تزئينات با نقش‌هاى گياهى مشابه آثار دوران سلجوقى به جاى مانده است. در اين بقعه، صندوق چوبى منبت‌کارى‌شده‌اى قرار دارد که با توجه به وضع ساخت آن و کتيبهٔ روى صندوق، مکرر مورد مرمت قرار گرفته است. وجود چند قطعه چوب منبت‌‌کارى‌شدهٔ‌ بسيار نفيس در داخل بقعه که از زيبايى و ظرافت خاصى بهره‌مند است، مؤيد اين امر است که صندوق اوليهٔ بقعه، دست‌کم به حدود قرن ششم هجرى مربوط مى‌شده است؛ ولى بخش عمدهٔ‌ صندوق کنونى، مربوط به قرن دوازدهم هجرى است. تاريخ کتيبهٔ مرمت صندوق مربوط به سال ۱۱۴۳ ه-.ق است که مصادف با پايان سلطهٔ هفت‌سالهٔ عثمانى‌ها بر تبريز و بازپس گرفتن شهر توسط شاه طهماسب دوم است.
بر بدنه‌هاى ديگر صندوق، صلوات بر چهارده معصوم (ع)، «آيت‌الکرسي» و نام بانى صندوق، «مير شمس‌الدين الموسوي» کنده شده است. نکتهٔ جالب‌توجه در اين بقعه، سنگ روى مرقد و تاريخ آن به سال ۳۸ ه-.ق است؛ امرى که نادرست بودن آن از هر جهت مسلم است. از نظر منابع تاريخى محَقَق است که امام‌زاده ابراهيم - فرزند امام موسى کاظم (ع) - در هيچ نقطه‌اى از ايران به خاک سپرده نشده است.
   امام‌زاده ابوالعباس احمد، قم
اين آرامگاه در مجاورت امام‌زاده در بهشت قم واقع شده و از آثار قرن هشتم هجرى است. اين امام‌زاده مشتمل بر بقعه و چهار ايوان کوچک است. دربارهٔ شخصيت مدفون نقل شده است که او از سادات حسنى سجادى بوده و جدش، ابوالفضل حسين، از صحابهٔ امام عسگرى (ع) است. گفته شده که ابوالعباس احمد در سال ۳۱۴ ه-.ق. عليه خليفهٔ مقتدر عباسى خروج کرد، ولى توفيق نيافت.
   امام‌زاده ابوالقاسم، روستاى شاهوارق، تفرش (صفويان)
بناى امام‌زاده ابوالقاسم در روستاى شاهوارق در ۲۵ کيلومترى جنوب غربى تفرش واقع شده و به دورهٔ‌ صفوى تعلق دارد. سقف حرم با گچبرى‌هاى خاص دوره صفويه مزين شده است. دور ضريح چوبى و چهارگوش آن از نقش‌هاى هندسى و آيه‌هاى قرآن کريم پوشيده است. در محوطه امام‌زاده چشمه و درختان کهنسالى وجود دارد.
  امام‌زاده ابوجعفر، يزد
مهم‌ترين مزار مورد احترام مردم استان، آرامگاه امام‌زاده محمدبن على بن عبيدا... بن احمد بن على ‌الغرينى بن جعفر صادق عتيق است که به امام‌زاده جعفر موسوم است.
قصه آمدن امام‌زاده ابوجعفر محمد به يزد در همهٔ کتب تاريخ يزد به يک نحو نقل شده است. خلاصه آن از اين قرار است که امام زاده در زمان خلافت متوکل عباسى از مدينه به يزد آمد و در کوچه‌اى که بعدها به کوچهٔ حسينيان مشهور شد در يک دکان آهنگرى به شاگردى پرداخت. تا اينکه حاکم يزد به نام امير اوجش بر اثر خوابى که ديد به جستجوى امام‌زاده پرداخت و در همان کوچه حسينيان خانهٔ بهترى براى او ساخت. به همين مناسبت آن کوچه از آن زمان به اين نام شهرت يافت. وى در سال ۴۲۴ درگذشت و در محل فعلى دفن شد.
در طول سال‌ها، تغيير و ترميم‌هاى مختلف توسط افراد مختلف در بناى امام‌زاده صورت گرفته است.
   امام‌زاده احمد، اصفهان
يکى از امام‌زاده‌هاى مورد علاقهٔ مردم، امام‌زاده احمد است که ضمناً يکى از بناهاى تاريخى جالب‌ توجه اصفهان است.
مجموعهٔ بنا، شامل بقعه و ايوانى در شمال و ايوان ديگرى در طرف غرب است. فضاى صحن نسبتاً وسيع است و عده‌اى از بزرگان محل در آن مدفون‌اند. قديمى‌ترين اثر تاريخى اين امام‌زاده، قطعه سنگ يکپارچهٔ سياه‌رنگى به نام سومنات است به طول ۳ متر که در آستانهٔ امام‌زاده، زير پنجرهٔ مشبک چوبى مشرف به جاده نصب شده است و گفته مى‌شود که اين سنگ، ‌ بتى در سومنات بوده که در زمان محمود غزنوى مردم هند هم وزن آن مرواريد مى‌داده‌اند؛ ولى سلطان محمود حاضر به معاوضهٔ آن نشده است.
سقاخانه‌اى به سردرِ صحن امام‌زاده احمد متصل است که در اطراف آن، به خط نستعليق سفيد، اشعارى در مرثيه حضرت امام حسين (ع) نوشته شده است. در پايين يکى از جرزهاى شرقى ايوان شمالى بقعهٔ امام‌زاده احمد، ‌ آرامگاه «هماى شيرازي» از شاعران و نويسندگان و عارفان ايران در قرن سيزدهم هجرى قمرى واقع شده است.
   امام‌زاده احمد (مزار بيمرغ)، قريه بيمرغ، گناباد
اين آرامگاه که در قريهٔ بيمرغ، در ۲۵ کيلومترى گناباد واقع است، بر روى يک سکوى هشت‌گوش آجرى به ارتفاع يک متر قرار گرفته است. نقشهٔ بنا، همانند سکوى زير آن، هشت‌گوش نامنظم و در حقيقت مربعى است که چهار گوشهٔ آن را بريده‌اند و سطحى، با چهار ضلع بزرگ در جهات اصلى و چهار ضلع کوچک در جهات فرعى، به وجود آورده‌اند که اندازهٔ هر کدام از آن‌ها با ديگرى متفاوت است؛ ولى به طور متوسط، طول اضلاع بزرگ ۷/۵ و طول اضلاع کوچک‌ ۵/۵ متر است.
مزار امام‌زاده احمد، ‌ روى‌هم‌رفته، به شکل برج‌، مقبره‌اى هشت‌ضلعى است که شامل پايهٔ ايوان‌هاى هشت‌گانه با قوس‌هاى جناغى است که ارتفاع آن‌ها از کف تا زير تاق، در جهات اصلى، در حدود ۵/۵ متر است.
گنبد با کمک گوشواره‌ها و به بلندى ۴ متر استوار گرديده است. بلندى اين گنبدِ تقريباً نوک‌تيز، نسبت به قسمت اصلى بنا که ارتفاع آن بيش از ۷ متر است، کوتاه به نظر مى‌رسد. شايد سازندگان بنا قصد داشته‌اند در فرصت مناسب، گنبد ديگرى در بالاى آن قرار دهند. ديوارهاى داخلى بنا داراى نقاشى‌ها و طرح‌هاى اسليمى و يک قرنيز به ارتفاع ۴۰ سانتى‌متر است.
بناى امام‌زاده از آثار دورهٔ صفويه و مربوط به حدود ۱۰۵۱ ه-.ق است. در کتيبهٔ ورودى بنا، به مرمت آن در قرن سيزدهم اشاره شده است. امام‌زاده احمد را فرزند موسى بن جعفر (ع) مى‌‌دانند.
   امام‌زاده احمد بن اسحاق، قم
اين بنا در ميدان کهنهٔ قم يا ميدان زکريا بن آدم در جوار امام‌زاده شاهزاده حمزه قرار گرفته و مدفون در آن، ‌ احمد بن اسحاق عسگرى از نوادگان امام هفتم (ع) است. اين امام‌زاده در سال ۱۳۱۷ ه-.ق. و هنگام سلطنت مظفرالدين‌شاه بازسازى و در قرن اخير تجديد بنا و گسترش يافته است.
حرم اصلى امام‌زاده از بناهاى باستانى قبل از صفويه است که به دستور شاه طهماسب تعمير و تزئين شده است. در اين بقعه، آثار تزئيناتى کمربندى دندانه‌دار ديده مى‌شود که از خصايص بناهاى الحاقى شاه طهماسب صفوى است. در وسط بنا، مرقد و سنگ قبر قرار دارد که ضريحى از چوب مشبک بر روى آن نهاده شده است. بر فراز بقعه، گنبدى عرقچينى و آجرپوش ساده از نوع يک پوش قرار گرفته است. اين بقعه، مدفن پدر شاهزاده حمزه حسين بن احمد است.
   امام‌زاده احمدرضا (احمد بن موسي)، روستاى كوران، اسفراين
اين بنا در ۴۰ کيلومترى غرب اسفراين و در ۸ کيلومترى جنوب غربى روستاى کوران قرار گرفته است. در دوران قاجار، ‌ تغييراتى در ساختمان اين امام‌زاده صورت گرفته است.
تاريخ سنگ‌‌هاى قبورى که در اين امام‌زاده قرار دارند، ‌ به سال‌هاى ۱۰۱۶ و ۱۰۱۳ ه-.ق مربوط مى‌باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مینی ساندویچ تن ماهی , خوردن شن , تبعه اسرائیلی , اشک مادر , بی‌اعتمادی , آفرین عبیسی , وظیفه سازمان اوقاف وامور خیریه , کارشناسی , حوضه آبریز , شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مناجات با خدا , بانک اطلاعاتی کتاب / سرشماری عمومی کارگاهی 1381, نتایج تفصیلی: استان قم , فرهنگی و هنری , میراث‌فرهنگی و تاریخی , ایران شناسی / اصفهان؛ موزه‌ زندگی , فرهنگی و هنری , سینما , بازیگر / حکم از دید بازیگر , بانک اطلاعاتی کتاب / جستارهایی در مهدویت (مهدویت و فلسفه نظری تاریخ، جهانی شدن، نزاع حق و باطل‌، انقلاب و انتظار) , بانک اطلاعاتی کتاب / نگاهی به تمدنهای باستانی , بانک اطلاعاتی کتاب / جوان , بهداشت , دانستنی‌های پزشکی , بیماریها / توجه مبتلایان به «التهاب معده» , بانک اطلاعاتی کتاب / نوبت سگی , بانک اطلاعاتی کتاب / حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی کتاب عام ,

برخی منابع مهم خبری
isna.ir ایسنا , iranart.ir ایران آرت , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , car.ir کار(خودرو) , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , fararu.com فرارو , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , khorasannews.com روزنامه خراسان , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی