جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

مقبرهٔ امام‌زاده شاهزاده حسین، جوپار، كرمان


   مزار پير حمزهٔ سبزپوش، ابرقو
اين بناى تاريخى به قرن پنجم و ششم هجرى و به عهد سلجوقى تعلق دارد. محراب اين بنا گچبرى بسيار زيبا و قابل توجه دارد. مزار پير حمزهٔ سبزپوش در ابرقو واقع شده است.
  مقبرهٔ آقا يا بقعهٔ سر قبر آقا، تهران
اين بقعه، آرامگاه خاندان امام جمعهٔ اسبق تهران است که در انتهاى ضلع جنوبى خيابان سيروس واقع شده است.
اين بنا در قرن سيزدهم هجرى قمرى ساخته شده و آرامگاه سيد ابوالقاسم امامى، امام ‌جمعهٔ تهران در دوران قاجار است. مجموعه ساختمان در محوطه‌اى وسيع و پر درخت واقع شده و شامل حرم، ايوان، رواق‌هاى زيبا و آيينه‌کارى و گنبد و پوشش کاشى‌کارى است. غرفه‌ها و ايوان‌هاى کوچک اطراف بنا، مزين به آجر‌کارى و گچ‌برى است.
   مقبرهٔ امام‌زاده شاهزاده حسين، جوپار، كرمان
اين امام‌زاده از بناهاى دوران صفويه در جوپار است. ارزش زيارتى آن برابر شاه‌چراغ در شيراز گزارش شده است. اين امام‌زاده معمارى و بناى جالب توجهى دارد.
ساختمان اين امام‌زاده در فضاى مشجّرى قرار گرفته و از زيارتگاه‌هاى معتبر کرمان محسوب مى‌شود.
   مقبرهٔ امامزاده بركشلو اروميه، روستاى امامزاده، اروميه
مقبرهٔ امام‌زاده برکشلو در روستاى امام‌زاده در ۱۲ کيلومترى شهرستان اروميه واقع شده است. بنا به روايتى اين مقبره مدفن دو برادر از امام‌زادگان به نام‌هاى ابراهيم و محمد است که چهار پشت آنها به حضرت امام زين‌العابدين (ع) مى‌رسد. در عين حال به استناد اظهارات برخى معمرين اين روستا، امام‌زادهٔ مذکور مدفن يکى از اولاد حضرت موسى ابن جعفر عليه‌السلام است.
قدمت تاريخى اين مقبره از دورهٔ زنديه يا اوايل دورهٔ قاجاريه است. رواق و گنبد ايوان در سال ۱۳۳۵ هجرى قمرى، به اهتمام شخصى به نام مرحوم حبيب‌اللّه بيگلربيگى بنا شده و بعدها نيز مرحوم حاج غفار افشار، به تکميل بعضى از نواقص آن همت گماشته است.
مقبره مستطيل شکل است با يک گنبد مرکزى که مانند چهارطاقى‌هاى دورهٔ ساسانى، داراى چهار جرز قوس‌دار است که به وسيلهٔ گوشواره‌هايى به هشت ضلعى تبديل شده است.
مصالح ساختمان مقبره از سنگ و آجر است. قسمت پايين آن تا ارتفاع يک مترى با سنگ رودخانه‌اى تقريباً منظم ساخته شده و بقيه با آجر است. قسمت بام که اينک آجر فرش شده، قبلاً از خاک‌هاى دستى انباشته بود. روى گنبد را با شيروانى پوشش داده‌اند.
نماى خارجى داراى اطاق‌ها و آجرکارى خوبى است، ولى به زيبايى جبههٔ‌ داخلى نيست. ايوان جلوى ورودى مقبره را نيز تخريب و نوسازى کرده‌اند. به طور کلى، ‌ نماى داخلى مقبره از نظر تقسيم‌بندى و ترکيبات معمارى، ‌ چشمگير و خوش‌ترکيب است. به ويژه گنبد مدور آجرى آن که با جرزهاى چهارگانه و رسمى‌بندى آجرى و قوس‌هاى يکنواخت سقف ساخته شده است. همچنين پوشش و ضريح آب طلاکارى شده‌اى که بر روى دو قبر متبرکه قرار گرفته، فضاى ويژه‌اى به اين مکان بخشيده است. راه داخلى تا ارتفاع ۱/۵ مترى با کاشى‌هاى جديد آبى‌رنگ پوشش شده و گفته مى‌شود که اين کاشى‌ها به جاى کاشى‌هاى هفت‌رنگ قديمى نصب شده است. جبههٔ خارجى نيز در بخش شرقى داراى دو نيم ستون تزئينى است که مانند منارهٔ ‌مسجد اروميه است و فواصل آن با خشت‌هاى سبز رنگ مربع کوچک به صورت پيچ تزئين شده است.
اين مقبره عليرغم آنکه از بناهاى تاريخى به شمار مى‌رود، اما تاکنون نسبت به ثبت آن هيچ اقدامى نشده است.
   مقبرهٔ شيخ اقطع يا بقعهٔ پيربناب، شيراز (صفويان)
بقعهٔ پيربناب در کوهسار جنوبى شيراز واقع شده است. نام واقعى شخص مدفون در بقعه سيد محمد است که در غارى درهمان محل سکونت داشته و پس از مرگش، او را در همان جا به خاک سپرده و بقعه‌اى کوچک نيز بر سر آن بنا کرده‌اند. در سال ۱۲۰۶ هجرى، محمدخان ايلخان قشقايى بنا به وصيت خود در اين محل دفن شد. به تدريج، اين مکان وسعت بيشترى يافت و يک تالار و چند اتاق ديگر نيز به آن اضافه شد. اکنون بقعهٔ نامبرده يکى از زيارتگاه‌ها و گردشگاه‌هاى زمستانى مردم شيراز است.
   مقبرهٔ شيخ محمد سياهپوش، تبريز
اين بنا در يکى از کوچه‌هاى فرعى خيابان منجم تبريز در محله‌اى به نام ويجويه قرار دارد. قسمت داخلى سقف گنبد گچبرى است و با نقوش مختلف آراسته شده است. چهار زاويهٔ کوچک از چهار ضلع گنبد به داخل باز مى‌شود که از چهار طرف، گنبد را در ميان گرفته است. زير گنبد از چهار سو به شکل دايره است، مانند گود زورخانه، و سابقاً صندوقى هم در ميان گودى بوده که بعداً از بين رفته است.
ويژگى‌ خاص اين بنا به دليل طرح و گچبرى و مقرنس‌کارى طاق آن است که يکى از شاهکارهاى اين هنر اصيل ايرانى به شمار مى‌رود و نظير آن را مى‌توان در بناهاى تاريخى آذربايجان، مدخل مسجد جامع اروميه و گنبد داخلى بقعهٔ امين‌الدين جبرائيل کلخوران اردبيل ديد.
در مورد شيخ محمد سياهپوش روايت است که وى از مريدان خاندان صفوى بود و در اواسط قرن دهم هجرى مى‌زيست.
  مقبرهٔ عون و زيد، كوه سرخاب، تبريز
در بلندى کوه سرخاب واقع در شمال تبريز، آرامگاهى ديده مى‌شود که به آن عينالى گويند. سبک بنا، شيوهٔ ايلخانى دارد و در قرن نهم و دهم هجرى آباد بوده و در زمان تسلط قشون عثمانى به ويرانى گراييد، اما در زمان شاه عباس صفوى تجديد بنا شد. بنا و عمارتى که به فرمان شاه‌عباس و به وسيلهٔ پير بداق خان حاکم تبريز در اين زيارتگاه ساخته شد، در نتيجهٔ زلزله زمان شاه سلطان حسين و زلزلهٔ سال ۱۱۹۳ هجرى، ويران شد و قسمتى از آن فرو ريخت و مجدداً به وسيله امير لشگر، قهرمان ميرزا پيشکار آذربايجان آباد شد.
در ۱۳۴۲ هجرى، ‌ به وسيلهٔ اميرلشگر اسماعيل‌خان والى آذربايجان و فرماندهٔ‌ قشون شمال غرب ايران، تعميرات اساسى در اين بنا به عمل آمد که در سنگ نبشتهٔ ديوار ايوان بقعه نيز به آن اشاره شده است.
در سال‌هاى اخير از طرف هيئت کوهنوردى تبريز، تعميرات اساسى در اين مکان به عمل ‌آمده و با نصب يک دستگاه موتور برق، روشنايى آن تأمين شده است. علاوه بر آن، از حوض ترلان که چشمه‌ايست واقع در پشت آرامگاه، اقدام به لوله‌کشى شد. و دو قهوه‌خانه هم در جوار بقعه ايجاد شده است که روزهاى تعطيل کوهنوردان و علاقه‌مندان از آنها استفاده مى‌‌کنند. در حال حاضر اين محل به زيارتگاه و تفرجگاه تبديل شده است.
  مقبرهٔ كوكب‌الدين، ورامين
اين مقبره در غرب شهر ورامين واقع شده و اينک داراى هيچ گونه کاشى‌کارى و تزئينى نيست. حدس زده مى‌شود که بناى اصلى آن مربوط به زمان شاه تهماسب اول صفوى است. تاريخ ضريح مقبره سال ۹۹۴ هـ.ق را نشان مى‌دهد. پايهٔ اصلى بنا شامل گنبد، صحن، ايوان و حرم است. کتيبه‌اى به خط ثلث در بقعه ديده مى‌شود که نام شاه تهماسب و تاريخ ۹۵۶ هـ.ق در پايين آن درج شده است. در طول زمان، تعميرهايى روى بقعه انجام گرفته است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
نوروز 95 و رنگ مو , تعهدات , 26 تیر ماه , بهمن دان , شاهین جعفری , حوزه دارویی , شوراهای امر به معروف و نهی از منکر , معاونین سابق , کبوترباز , ضربه روانی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب مقدماتی در فراگیری اجرای پیانو , علمی و آموزشی , زیست‌شناسی , آبزیان / دلفینها و دلفین درمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش خط , سایر , م , م ـ د / مدولاتور اثرهال , بانک اطلاعاتی کتاب / قرآن کریم , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱۲ تیر ـ ۳ جولای ـ ناسیونالیسم ایرانی عامل اقتدار ساسانیان , بهداشت و درمان , علوم پزشکی , دانستنیها / فایده های آب در هاون کوبیدن , کامپیوتر و اینترنت , تلفن همراه , معرفی گوشی‌های Nokia / Nokia ۲۶۰۰ , بانک اطلاعاتی کتاب / حقوق بین‌الملل خصوصی شامل: تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین، مصونیت‌های دیپلماتیک، حمایت سیاسی، پناهندگی ... , بانک اطلاعاتی کتاب / مرجع برنامه‌نویسان Visual Basic برای استفاده از توابع API، Crystal Report و SQL DMO ,

برخی منابع مهم خبری
fardanews.com فردا نیوز , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , karyab.net کاریاب , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , iran-newspaper.com روزنامه ایران , siasatrooz.ir سیاست روز , varzesh3.com ورزش سه , banifilm.ir بانی فیلم , asianews.ir روزنامه آسیا ,وبگردی
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران !
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران ! - به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد…
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.