دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 28 May, 2018

میدان ارگ، تهران


  آوردگاه چالدران، سيه‌چشمه
آوردگاه چالدران که يادآور نبرد سهمگين ايران و عثمانى است، دشت وسيعى را در بر مى‌گيرد و در شمال شرقى سيه‌چشمه واقع شده است.
اين دشت به علت واقعه‌اى تاريخى که در آنجا روى داده است، داراى ارزش تاريخى است و مى‌تواند با برنامه‌ريزى اصولى مورد توجه قرار گيرد و توريست‌ها و علاقمندان زيادى را جذب نمايد. جريان آن واقعهٔ تاريخى به شرح زير است:
سلطان سليم‌خانى عثمانى به شاه اسماعيل پيغام داد که بسيارى از شهرها که در سابق تعلق به دولت عثمانى داشت اکنون در تصرف سپاه قزل‌باش است و واگذاردن آنها به مالک سابق از آثار دوستى دولت صفويه خواهد بود، ‌ والا نشانه‌اى از مخاصمت را نمايان مى‌سازد. پادشاه صفوى به تقاضاى سلطان سليم جواب رد مى‌دهد و هنگام جمع‌آورى لشگر خبردار مى‌شود که قشون عثمانى از مرز عبور کرده و وارد آذربايجان شده است و لذا با ۳۰ هزار قزل‌باش فوراً از تبريز وارد خوى مى‌شود و در صحراى چالدران با قشون عثمانى که بنا به روايتى حدود ۲۰۰ هزار نفر بوده‌اند روبرو مى‌گردد. قشون ايران که به نيزه و شمشير و سپر مجهز بوده است، با سپاه عثمانى که به واسطه مجاورت با اروپا به توپ و تفنگ نيز مجهز بوده‌‌اند روبرو مى‌شوند و به نبرد مى‌پردازند. قشون عثمانى در اين جنگ سهمناک عليرغم رشادت‌هاى ايرانيان به پيروزى مى‌رسد. قشون ايران شکست مى‌خورد و عقب‌نشينى مى‌کند. اين جنگ که در دهم رجب سال ۹۲۰ هجرى روى داده، به جنگ چالدران معروف شده است.
  سبزه‌ميدان، تهران
اين محل که در گذشته بسيار گسترده بود، ‌ محل کشتار حيوانات و اعدام محکومان بود. به گفته اعتمادالسلطنه، وجه تسميهٔ سبزه‌ ميدان اين بود که زمان سلطنت زنديه و سپس در دوران قاجاريه در اين محل که به ظاهر دشتى گسترده بود. انواع سبزى‌ها را براى مصرف اهالى تهران کشت مى‌کردند.
در سال ۱۲۶۸ قمرى حاجب‌الدوله به دستور ميرزا تقى‌خان اميرکبير تغييراتى عمده در وضع ميدان داد و آنجا را به کلى از وضع ناگوار و آلودهٔ قبلى بيرون آورد. از رويدادهاى مهمى که در اين ميدان رخ داده به دار آويختن هفت نفر از جماعت بابيه بود که به توطئه بر ضد ناصرالدين‌ شاه متهم شده بودند. باز در همين محل بود که گروهى از مشروطه‌خواهان از جمله ملک‌المتکلمين و صوراسرافيل را به محاکمه کشيدند و حکم اعدام را دربارهٔ آنان به اجرا گذاشتند. اين ميدان امروزه نيز به همين نام خوانده مى‌شود.
  ميدان آزادى، تهران
اين بنا در سال ۱۳۵۰ شمسى در غرب تهران و در ابتداى جادهٔ مخصوص تهران - کرج در زمينى به وسعت ۵۰ هزار مترمربع ساخته شد و هم‌زمان موزه‌اى نيز در داخل آن تأسيس شد. سطح زير بناى اين برج ۴۰۰ متر و ارتفاع آن از سطح زمين ۴۵ متر است. بناى ميدان آزادى يکى از بناهاى معروف تهران است که در ساختمان آن نهايت دقت و ظرافت به عمل آمده و بهترين نمودار معمارى ايرانى و اسلامى است. اين بنا در زمان محمدرضا پهلوى ساخته شد.
  ميدان ارگ، تهران
در زمان‌هاى گذشته، براى مسافران خارجى و شايد هم براى افراد محلى، جالب‌ترين بخش تهران، محل چهارگوش و وسيعى بود به نام ارگ که بخش قابل توجهى از جنوب ميدان توپ‌خانه را در بر گرفته بود. از هنگامى که نوسازى شهر با تخريب اين نواحى شروع شد، ديگر از چهرهٔ ارگ هيچ اثر و نشانه‌اى نماند.
ارگ از ميدان‌هاى مهم دارالخلافه تهران بود که سابقهٔ آن به دورهٔ شاه تهماسب صفوى مى‌رسيد. اين ميدان در گذشته محصور بود و اطراف آن را خندق حفر کرده بودند و بيش‌تر بناهاى سلطنتى در داخل آن قرار گرفته بود. نام اين ميدان از زمان فتح‌‌على شاه به يادگار مانده است. در زمان ناصرالدين‌ شاه، آن را به اسامى مختلف، ميدان شاه، ميدان توپ‌خانه و باغ گلشن مى‌ناميدند و اينکه به همان نام قديمى ارگ معروف است.
محدودهٔ‌ جغرافيايى ارگ تهران در زمان ناصرالدين‌ شاه، در مقايسه با وضع خيابان‌هاى جديد تهران، چنين بود : از شمال به محوطهٔ بين ضلع جنوبى ميدان سپه و قسمتى از خيابان سپه (خيابان مريض خانهٔ سابق) و خيابان بوذرجمهرى تا چهار راه گلوبندک، از جنوب به خيابان ناصر خسرو (ناصريه)، از شرق به خيابان خيام (جليل‌آباد) و از مغرب به گلوبندک تا ميدان امام خميني.
در سال ۱۲۸۱ هجرى شمسى براى نوسازى و بازسازى اين محوطه اقدام‌هاى گسترده به عمل آمد، در وسط آن يک حوض بسيار بزرگ ساختند و دو جادهٔ سنگ‌فرش براى عبور کالسکه و درشکه ايجاد کردند و در بقيهٔ فضاى آن نيز درخت کاشتند.
ارگ سلطنتى را با حصار و بارويى بلند که ارگ و عمارت شاهى و کاخ سلطنتى را با چهار دروازه از شهر مجزا مى‌کرد، محصور کرده بودند. محل اين دروازه‌ها، يکى در مدخل باب همايون بود و ديگرى در انتهاى ميدانى که اکنون ساختمان وزارت امور خارجه در آن است و به آن دروازهٔ‌ نقاره‌خانه مى‌‌‌گفتند. در زير اين دروازه، انبار زيرزمينى و زندان سياسى قاجار قرار داشت که معروف به دوستاق خانه بود. دو دروازهٔ ديگر، يکى در جهت شرق ارگ قرار داشت که به آن دروازهٔ اندرون مى‌‌گفتند و ديگرى در ضلع غربى ميدان قرار گرفته بود و دروازهٔ جليل‌آباد نام داشت. کاربرد اين دروازه‌ها چنين بود که در طول سال بر فراز آن‌‌ها سه نوبت طبل مى‌زدند. نخستين ضربه‌هاى طبل يک ساعت از شب گذشته نواخته مى‌شدند که به آن «ورچين ورچين» مى‌گفتند، يعنى کسبه بايد بساط خود را زود برچينند و به خانه بروند. سپس، سه ساعت از شب گذشته در ميدان ارگ طبل «بگير و ببند» و شيپور مى‌زدند که علامت آن بسته شدن دروازه‌هاى ارگ بود. هيچ‌کس پس از آن ساعت نمى‌توانست در اين منطقه رفت و آمد کند. از آن ساعت به بعد نگهبانان و قراولان کاخ‌هاى سلطنتى رفت و آمد مردم را زير نظر مى‌گرفتند و تنها به کسانى که اسم رمز را مى‌دانستند اجازهٔ‌ ورود به داخل ارگ را مى‌دادند.
  ميدان اسب‌دوانى (باغ شاه)، تهران
اين باغ از آثار دورهٔ ناصرالدين‌ شاه است. باغ شاه ميدانى بود براى اسب‌دوانى که پيش از توسعهٔ تهران، خارج از شهر و در سمت غرب آن بود. فتح‌على شاه قاجار عمارتى در شمال ميدان احداث کرد و محمدشاه هم عمارتى به آن اضافه کرد. در سال ۱۲۷۶ هجرى قمرى ناصرالدين‌ شاه بنايى ديگر به آن افزود و ميدان اسب‌دوانى را جلوى آن ساخت. اندازهٔ محيط اين ميدان نيم زرع بود و اوايل هر بهار، اسب‌ها را به دور آن مى‌دواندند. ناصرالدين‌ شاه در سال ۱۲۹۹ هجرى قمرى آنجا را به صورت باغى عالى در آورد که در آن درخت کاشتند و چند عمارت ديگر و نيز يک استخر آب در ميان آن ساختند. سپس در جزيرهٔ وسط استخر، مجسمهٔ ناصرالدين‌ شاه را که سوار بر اسب بود نصب کردند.
بيش از ششصد فواره در جدول‌ها و درياچهٔ آن به کار رفت و باغ‌وحش کوچکى نيز در اطراف قسمت جنوبى آن ساخته شد. اين باغ تا زمان رضاشاه که درخت‌هاى آن را کندند و به ميدان مشق افراد و افواج نظامى تبديل شد، باقى بود.
  ميدان امام (ميدان نقش‌جهان)، اصفهان
در محل اين ميدان (قبل از آن‌که شهر اصفهان به پايتختى صفويه انتخاب شود)، باغ وسيعى به نام نقش‌جهان وجود داشت. در دورهٔ شاه‌عباس اول آن باغ را تا حدود امروزيِ آن وسعت دادند و در اطراف آن مشهورترين و عظيم‌ترين بناهاى تاريخى اصفهان را که آن روز شهرهٔ آفاق‌اند، مانند : مسجد جامع عباسى (مسجد امام)، مسجد شيخ لطف‌اللّه، عمارت عالى‌قاپو و سردر قيصريه، را به وجود آوردند. طول اين ميدان از شمال به جنوب بالغ بر ۵۰۰ متر، و عرض آن حدود ۱۶۵ متر است. در قرن يازدهم هجرى (قرن هفدهم ميلادى)، اين ميدان يکى از بزرگ‌ترين ميدان‌هاى جهان و در دورهٔ شاه‌عباس و جانشينان او محل بازى چوگان، رژهٔ قشون، جشن و چراغانى و محل نمايش‌هاى مختلف بوده است. دو دروازهٔ سنگى چوگان، از آن دوره، هنوز در شمال و جنوب ميدان از عظمت ديرين آن حکايت مى‌کنند. سياحان مشهور اروپايى نيز از اين ميدان ديدن نموده‌اند و به توصيف زيبايى اين ميدان پرداخته‌اند. چشم‌اندازهاى پيرامون اين ميدان بى‌نظير و انحصار و شگفتى‌هاى آن، حيرت‌انگيز است.
  ميدان امام‌خمينى (توپ‌خانه)، تهران
ميدان توپ‌خانه ميدانى وسيع و بزرگ است که امروزه ميدان خمينى ناميده مى‌شود. اين ميدان پيش از اين به نام ميدان سپه نيز شهرت داشت.
ميدان امام خمينى در گذشته، بخشى از ارگ سلطنتى قديم بود و کسانى که قصد ورود به تهران را داشتند، بايد از اين ميدان مى‌گذشتند. در ميان ميدان، يک توپ بزرگ قرار داشت که به غنيمت گرفته شده بود. اين ميدان در سال ۱۲۶۷ قمرى که مصادف با اوايل سلطنت ناصرالدين‌شاه بود و به دستور ميرزا تقى‌خان اميرکبير صدراعظم و با نظارت محمد ابراهيم خان وزير نظام وقت تجديد بنا شد و نام آن را به طور رسمى ميدان توپ‌خانه ناميدند.
اينک در اين ميدان، به جز بنايى قديمى که روزى محل بانک شاهى بود و امروزه به بانک تجارت تغيير يافته و هم‌چنين بناى قديمى موزهٔ ۱۳ آبان (موزهٔ صنعتى) و درِ غربى قورخانه، بناى قديمى ديگرى باقى نمانده است. شهردارى تهران نيز که در ضلع شمالى ميدان قرار داشت ويران شد و در حال حاضر از آن براى ايستگاه اتوبوس استفادهمى‌شود. در ضلع جنوبى ميدان، ساختمان مرکزى ماکروويو (ارتباطات راه دور) مخابرات قرار دارد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
روستای آنلاین , شایعات فضای مجازی , نیروهای مازاد , عوامل شهادت مرزبانان , نماینده سنگال در سازمان ملل , ارتباط قرآن و هنر , دونالد ترامپپ , امیر اربابی , جمعیت کارگری , هیات فوتبال خراسان جنوبی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / کنکور مکاتبه‌ای اختصاصی علوم انسانی: ویژه نظام جدید , بانک اطلاعاتی کتاب / جمال آفتاب و آفتاب هر نظر: شرحی بر دیوان حافظ: برگرفته از جلسات اخلاقی علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) , اجتماعی , گردشگری , کشورها / کوالا لامپور , بانک اطلاعاتی کتاب / ریحانه بهشتی، یا، فرزند صالح , بهداشت , تغذیه , تغذیه کودکان / آب پرتقال بخور کوچولو , بانک اطلاعاتی کتاب / انسان از خاک تا خاک , دین و اندیشه , دین و مذهب , مناسبت‌ها / ماه آسمان هشتم , بانک اطلاعاتی کتاب / خطابه غدیر: متن - ترجمه - شعر - بانضمام مناجات امیرالمومنین , بانک اطلاعاتی کتاب / بلیت موفقیت: کاربرد ان. ال. پی. (N.L.P) در امور تجاری , فرهنگی و هنری , طراحی و گرافیک , طراحی / تایپوگرافی؛ چشم اسفندیارگرافیک امروز ,

برخی منابع مهم خبری
gsm.ir جی اس ام , zamandaily.ir روزنامه زمان , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , aftabnews.ir آفتاب نیوز , armandaily.ir روزنامه آرمان , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , seemorgh.com سیمرغ , digiato.com دیجیاتو , navad.net روزنامه نود , asrekhodro.com عصر خودرو ,وبگردی
پرویز پرستویی: از نام بردن ملک‌مطیعی هم وحشت داشتید!
پرویز پرستویی: از نام بردن ملک‌مطیعی هم وحشت داشتید! - فیلم - انتقاد پرویز پرستویی از خانه سینما و صداوسیما در مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی را در ویدئوی زیر ببینید و بشنوید.
وداع مردم و اهالی سینما با «ناصر ملک مطیعی»
وداع مردم و اهالی سینما با «ناصر ملک مطیعی» - در ادامه مراسم پرویز پرستویی با اشاره به شعارهای مردم درباره صدا و سیما بیان کرد: در ساعات گذشته صدا و سیما به خاطر آورد که از ناصر خان بگوید؛ درست بعد از مرگ وی. صدا و سیما برای همه است از پول بیت المال تامین می شود. چرا بعد از ۴۰ سال از ملک مطیعی خواستید به تلویزیون بیاید و با او اینگونه رفتار کردید؟
گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله سید کمال حیدری
گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله سید کمال حیدری - خشت خام / نوبت چهلم و یکم / گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله سید کمال حیدری / پخش اختصاصی از آپارات
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی!
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی! - کنگره حزب اعتماد ملی با حضور بزرگان اصلاحات مانند عارف، مطهری و حضرتی
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد - صادق زیباکلام می‌گوید: دوم خرداد به این دلیل نقطه عطف شد که مسئولین نظام بر روی حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری نظر داشتند، ولی مردم به سیدمحمد خاتمی رای دادند. ناطق نوری هفت میلیون و خاتمی ۲۰ میلیون یعنی حدود سه برابر نامزد مسئولین رای آورد. عبدالله ناصری نیز می‌گوید: ما امروز حجت الاسلام ناطق نوری، رقیب جدی ۲۱ سال پیش این گفتمان را در کنار گفتمان اصلاح طلبی می‌دانیم. این یکی از دستاورد‌های جنبش دوم…
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.