یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019

كوه پیازه، روستای المانه, مریوان


  كوه پنجه على، روستاى قره‌بلاغ‌پنجه، قروه
از کوه‌هاى حاشيه زاگرس است که در ۲۶ کيلومترى جنوب غربى قروه، جنوب شرقى روستاى قره ‌بلاغ پنجه واقع شده و ۲۸۶۰ متر ارتفاع دارد. رودخانه‌هاى گردکانيه و چم سنگ سياه از اين کوه سرچشمه مى‌گيرند.
  كوه پوركان، رفسنجان
اين کوهستان در شمال شرقى شهر بابک و غرب شهرستان رفسنجان واقع شده و از کوه‌هايى چون نجيب، ‌ اسپزار، محمدآباد، توران، کلاته، تنه کوه، زوج، بى‌سوخته، ده‌ حاجى، نر کوه، کمر مدوار، کمر سفيد، سنگ آواز و ... که ارتفاع غالب آن‌ها بيش از ۲۵۰۰ متر مى‌باشد، تشکيل يافته است. بلندترين قله آن، کوه پورکان يا پارى کوه نام دارد که ارتفاع آن ۳۴۴۳ متر است و در ۳۲ کيلومترى شمال شرقى شهر بابک قرار دارد. خشکرودها و مسيل‌هاى چندى از اين کوهستان سرچشمه مى‌گيرند که مهم‌ترين آن‌ها رودخانهٔ جاورچى نام دارد که رو به شمال جريان يافته و در شوره‌زارهاى پيرامون انار فرو مى‌رود. راه اتومبيل‌روى شهر بابک به دهج و انار از ميان اين کوهستان مى‌‌گذرد و مساحت آن حدود ۳۸۰۰ کيلومترمربع است.
  كوه پيازه، روستاى المانه، مريوان
اين کوه از ارتفاعات نيمه جنگلى کوهستان زاگرس است که ۲۹۵۳ متر ارتفاع دارد و در ۲۴ کيلومترى جنوب شرقى مريوان، شرق روستاى المانه واقع شده است. کوه پيازه از شرق به کوه چله خانه، از شمال شرقى به کوه شاه‌نشين و از شمال غربى به کوه کنولان متصل مى‌شود. مسيرهاى گردشى، کوه‌نوردى و جنگل‌گردى اين کوهستان به دليل زيبايى طبيعى و چشم‌اندازهاى بديع دامنه‌هاى زاگرس بسيار قابل توجه است.
  كوه تاسك، روستاى جدول‌نو، بويراحمد(ياسوج)
اين کوه در فاصلهٔ ۲۰ کيلومترى شمال شرقى ياسوج و در شمال شرقى روستاى جدول نو، قرار گرفته است. ارتفاع اين کوه حدود ۳۰۵۰ متر و سرچشمهٔ رود ماربر و رود تيزاب است. کوه تاسک در انتهاى جنوب شرقى کوهستان دينار واقع شده است.
  كوه تامر، روستاى گنجگان، بويراحمد(ياسوج)
کوه تامر در فاصلهٔ ۲۰ کيلومترى جنوب شرقى ياسوج، شمال غربى روستاى گنجگان قرار گرفته است. ارتفاع اين کوه حدود ۲۹۸۵ متر است.
اين کوه نيمه جنگلى سرچشمهٔ رود کال چشمه وزگ و رود گنجگان است. گردنهٔ‌ ماه پرويز که راه اردکان به ياسوج از آن مى‌گذرد در دامنهٔ شرقى اين کوه واقع شده است.
  كوه تخت، مريوان
اين کوه دنباله کوهستان زاگرس است که ۲۸۲۰ متر ارتفاع دارد و در ۳۲ کيلومترى جنوب مريوان واقع شده است. کوه تخت شهرستان مريوان را در شرق از شهرستان پاوه جدا مى‌سازد. کوه کمانجر و کوه دربند در مجاورت اين کوه قرار دارند.
  كوه تودج، داراب
اين کوه از تنگ گرم آغاز مى‌شود و در جهت شمال غربى و جنوب شرقى امتداد مى‌يابد. بلندترين قلهٔ آن با ۳۱۵۰ متر ارتفاع در شمال شرقى داراب واقع شده است. کوه خرمن کوه و تودج در تمام زمستان و گاه تا اوايل تابستان پوشيده از برف است.
  كوه جوپار، كرمان
اين کوه در ۴۳ کيلومترى جنوب شرقى کرمان با ارتفاع ۴۱۳۵ متر واقع شده است. رشته‌کوهى به طول ۵۷ و عرض بين ۱۰ تا ۲۴ کيلومتر است که از قله‌هاى نسبتاً مرتفع چندى تشکيل يافته و مرتفع‌ترين قلهٔ آن به نام سه ساخ بزرگ به ارتفاع ۴۲۰۰ متر و قلهٔ بلوچى با ۴۰۰۰ متر در جنوب غربى ماهان قرار دارند. دهستان‌هاى جوپار و ماهان از شهرستان کرمان که از ييلاقات مفرح استان هستند در دامنه‌هاى شمالى و شمال شرقى آن و دهستان‌هاى بهرامجرد و دهتازيان در دامنه‌هاى جنوبى اين کوه قرار دارند و رودخانهٔ تيگرانى از دامنه شمالى آن سرچشمه مى‌گيرد.
  كوه چرخ‌لان، سنندج
اين کوه با ارتفاع ۳۳۳۰ متر از بلندترين کوه‌هاى شهرستان سنندج است که در جنوب غربى اين شهر - شمال غربى روستاى گرنه - واقع شده است و جزو کوهستان زاگرس محسوب مى‌شود.
  كوه چهار چشمه، سقز
اين کوه به ارتفاع ۳۱۷۳ متر در ۵۳ کيلومترى جنوب شرقى سقز واقع شده و بلندترين کوه بخش شمالى کوهستان زاگرس است. رودخانه‌هاى شورتى، چهل ‌چشمه، کله باد و چم جقتو از اين کوه سرچشمه مى‌گيرند. علاوه بر آن چشمه‌سارهاى فراوانى از آن مى‌جوشد که همگى به رودخانه‌هاى مذکور مى‌ريزند.
  كوه چهل چشمه، سقز
اين کوه بلندترين کوه شمالى کوهستان زاگرس است که ۳۱۷۳ متر ارتفاع دارد و در ۵۳ کيلومترى جنوب شرقى سقز واقع شده است. رودخانه‌هاى شورقى، چهل چشمه، کله‌باد و چم جقتو از ارتفاعات اين کوه سرچشمه مى‌گيرند. همچنين چشمه‌سارهاى فراوانى نيز در دامنه‌ها و دره‌هاى اين کوه از زمين مى‌جوشند و سرسبزى و زيبايى ويژه‌اى بدان مى‌بخشند. اين کوه با طبيعتى زيبا از پتانسيل تفرجگاهى و طبيعت‌گردى فراوانى برخوردار است.
  كوه حسين‌بك، روستاى مجيدآباد، قروه
اين کوه در ۱۷ کيلومترى جنوب قروه و در جنوب روستاى مجيدآباد واقع شده و ۳۰۹۱ متر ارتفاع دارد. اين کوه از شمال غربى به کوه بير و از شرق به کوه پريشان متصل است و يکى از بلندترين کوه‌‌هاى شهرستان قروه به شمار مى‌رود. دامنه‌هاى شمالى اين کوه به شهرستان قروه و دامنه جنوبى آن به شهرستان سنقر مشرف است و در حاشيه کوهستان زاگرس جاى دارد.
  كوه حلقه مير، روستاى چيچكلو، بيجار
اين کوه که از ارتفاعات کوهستان قره‌داغ است با ۲۸۸۰متر ارتفاع در ۶۳ کيلومترى شمال غرب بيجار و شرق روستاى چيچکلو واقع شده است. اين کوه از شرق به کوه سپهسالار، از شمال به کوه هوعالى و از غرب به کوه قره‌گل و از جنوب شرقى به کوه قره‌چمن متصل مى‌شود. رودخانه‌هاى کوهزان و رود شهرک از اين کوه سرچشمه مى‌گيرند.
  كوه دمه، روستاى تاوه‌سفيد، بويراحمد( ياسوج)
کوه نيمه جنگلى دمه در فاصلهٔ ۶۵ کيلومترى شمال شرقى ياسوج و شمال روستاى تاوه سفيد قرار گرفته است. ارتفاع آن حدود ۲۹۲۱ متر و سرچشمهٔ رودخانهٔ‌ لوداب است.
  كوه دو مازه، روستاى محمد‌آباد، بويراحمد( ياسوج)
کوه جنگلى دومازه در فاصلهٔ ۱۰ کيلومترى جنوب شرقى ياسوج و در شرق روستاى محمدآباد بالا واقع شده است. ارتفاع اين کوه حدود ۲۹۵۰ متر است.
  كوه دينار (دنا)، بويراحمد(ياسوج)
دينار يا دنا کوهستانى است در شهرستان‌هاى بروجن، سميرم و بويراحمد سردسير به وسعت ۲۲۰۰ کيلومترمربع، که از کوه‌هاى چالدبر، لوکوره، چشمه چادسينه، ميمند، کره، زنگويى، مل، کمر قبله، تل بيل کنى، ئهلى، کاندانه، هجال، چشمه لوول، بورگلى، آب نهر و ... تشکيل شده و بلندترين قلهٔ آن به دينار يا دنا معروف است و ۴۴۰۹ متر ارتفاع دارد.
اين قلهٔ معروف سلسله جبال زاگرس در فاصلهٔ ۳۵ کيلومترى شمال غربى ياسوج قرار دارد و رودخانه‌هاى ماربر، ريگان، تل گردل و رود قر از دامنه‌هاى شمالى و رودهاى آب زا، بن رو، کهگول، سريس و مهريان از دامنه‌هاى جنوبى و رودهاى خاله، کال شور، تيزآب و رود دزکرد از دامنه‌هاى شرقى اين کوه سرچشمه مى‌گيرد. دامنه‌هاى جنوبى و جنوب غربى اين کوهستان تا درهٔ رودخانه بشار گسترده شده است. دامنه‌هاى شمالى به درهٔ رودخانه ماربر، دامنهٔ‌ غربى به رودخانه خرسان يا تنگ اندوهى و دامنه‌هاى شرقى به دره رود مهريان و سرچشمه‌هاى رود ماربر و راه اتومبيل‌روى ارکان به ياسوج و مناطق مورسيب، جدول نو و دز کرد منتهى مى‌گردد.
ميانگين دماى ساليانه اين کوهستان بين ۵ تا ۱۵ درجه و ميزان بارندگى سالانهٔ آن ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ ميلى‌متر است و قله‌‌هاى مرتفع آن در طول سال غالباً از برف پوشيده شده و از نظر زمين لرزه جزو مناطق نيمه زيان محسوب مى‌گردد.
اين کوهستان از قلل مهمى با بيش از ۴۰۰۰ متر ارتفاع تشکيل يافته است.
معروف‌ترين آن‌ها عبارتند از:
حوض دال، سى چرنى، بن رو ماش، کپيرى، برج آسمانى، قاش مستان، مورگل، کردل‌ها، کل خرمن، زنگويى، قلم، پل سفيد و خرسان. بهترين مسير صعود براى قله دنا از طريق سى‌سخت، درهٔ بزش به سمت شمال و يا از طريق گردنهٔ بيژن و چشمه سى‌چال است. همچنين براى صعود به قلهٔ قاش مستان از مسير خضر به طرف جنوب قله مى‌توان صعود کرد.
  كوه راه باريك، بويراحمد(ياسوج)
اين کوه در فاصلهٔ ۵۸ کيلومترى شمال غربى ياسوج قرار گرفته است. ارتفاع آن حدود ۳۰۹۵ متر است. اين کوه جنگلى جزو کوهستان زاگرس و سرچشمهٔ رودخانهٔ لوداب است.
  كوه زنگويى سى‌سخت، بويراحمد(ياسوج)
کوه زنگويى در فاصلهٔ ۲۹ کيلومترى شمال غربى ياسوج و شمال غربى سى سخت قرار گرفته است. ارتفاع اين کوه حدود ۳۱۵۰ متر مى‌باشد. اين کوه از شرق به کوه دينار متصل مى‌شود.
  كوه سراج‌الدين، روستاى نران، سنندج
اين کوه در ۲۴ کيلومترى جنوب شرقى سنندج - جنوب شرقى روستاى نران - واقع شده و ۲۸۳۶ متر ارتفاع دارد. اين کوه از جنوب به کوه معارف و از شمال به کوه کانى شيخه متصل مى‌شود و جزو کوهستان زاگرس است. رودخانه‌هاى چم نران و چم امير‌آباد از اين کوه سرچشمه مى‌گيرند.
  كوه سرمشك جيرفت
کوه سرمشک با ارتفاع ۴۰۴۸ متر در ۱۰۵ کيلومترى شمال غربى جيرفت قرار دارد و دومين قله از کوه‌هاى هزار است که سرچشمهٔ رودهاى رودرو و هليل رود مى‌باشد. اين کوه در شرق روستاى سرمشک از توابع دهستان دهتازيان شهرستان سيرجان و شمال روستاى سرمشک از شهرستان جيرفت واقع شده است. از ارتفاعات مهم اين کوه قلهٔ «دندانه هنزا» است که در غرب روستاى هنزا قرار دارد و حدود ۳۶۵۰ متر ارتفاع آن است.
  كوه سفيد، اقليد
اين کوه مطابق با جهت عمومى زاگرس از شمال غربى به جنوب شرقى کشيده شده و با ۳۹۴۳ متر ارتفاع، بلندترين نقطهٔ شهرستان اقليد است که در شمال شرقى استان قرار دارد.
  كوه سفيد، روستاى سرچنار، بويراحمد( ياسوج)
کوه سفيد در فاصلهٔ ۴۶ کيلومترى شمال غربى ياسوج و در جنوب روستاى سرچنار قرار گرفته است. ارتفاع اين کوه ۳۱۰۲ متر و سرچشمهٔ رودخانه‌هاى ديگکان و لوداب است.
  كوه سليمان
از سلسله کوه‌هاى مهم شرق ايران، کوه‌هاى سليمان است که در دنباله جبال افغانستان از شمال به جنوب کشيده مى‌شود و قله معروف آن ۳۴۴۳ متر از سطح دريا ارتفاع دارد. اين ارتفاعات حد طبيعى شرق بلوچستان را تشکيل مى‌دهد.
کوه‌هاى ديگر استان عبارتند از : کوه بم پشت در حد فاصل سراوان و چابهار و رشته‌‌ کوه‌هاى آهوران که دو شهرستان ايرانشهر و چابهار را از يکديگر جدا مى‌سازد و تنگه معروف سرحد بين آنها واقع شده است.
  كوه سناسره، روستاى گلچيدر، مريوان
از کوه‌هاى کوهستان زاگرس است که با ارتفاع ۲۸۸۴ متر در ۴۲ کيلومترى شمال شرقى مريوان، شمال شرقى روستاى گلچيدر واقع شده است.
  كوه سوخته، شهر كرد
اين قله حدود ۴۰۰۰ متر از سطح دريا ارتفاع دارد و مسير کوهنوردى آن از روستاى دستنا آغاز مى‌شود. در اين مسير يک پناهگاه ابتدايى وجود دارد که به باغ‌هاى زير صخرهٔ قله امتداد مى‌يابد. در انتهاى باغ‌هاى مذکور صخره‌هايى وجود دارد که کوهنوردان با استفاده از تجهيزات صخره‌نوردى از آنها صعود کرده و به قلهٔ اصلى مى‌رسند. از اين قله نيز راهى به طرف تنگهٔ درکش ورکش وجود دارد. چشم‌اندازهاى مسير اين قله به طور حيرت‌انگيزى جالب توجه است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جمهوری خلق چین , دعای روز دوم , سمیرجعجع , همایش قاچاق , هری پاتر و فرزند نفرین‌شده , افشین عزیزی , اتوبوس سواری , نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای , لوفت هانزا , کارکنان دولت ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / سبلان, بابک, مشکین , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , معنویت / دوری از خدا دوری از همه است , فرهنگی و هنری , معماری , آثار / معماری اهرام ثلاثه مصر , بانک اطلاعاتی گردشگری / سرخ‌خانی ، چرداول ، ایلام , اجتماعی , خانه و خانواده , خانواده / خانواده سالم، جامعه سالم , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , سخت‌افزار / مشکل سه چراغ قرمز XBOX ۳۶۰ , بانک اطلاعاتی کتاب / مشکلات شهری 3: نکته‌های ایمنی , بانک اطلاعاتی فیلم / نمایش ترومن - The Truman show , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , نقاش / فتحعلی , بانک اطلاعاتی کتاب / مرجع کامل طراحی مجتمع‌های ویلایی ,

برخی منابع مهم خبری
90tv.ir نود , eranico.com ارانیکو , farsnews.ir خبرگزاری فارس , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , mashreghnews.ir مشرق نیوز , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , setarehnews.ir ستاره‌ها , tebyan.net تبیان , rouydad24.ir رویداد 24 , bartarinha.ir برترینها ,وبگردی
زیر و روی "اصلاح ساختاری"
زیر و روی "اصلاح ساختاری" - احتمال بعدی این است که شاید هدف این است که نظام ریاست جمهوری کنار برود و مجددا جایگاه نخست وزیری احیا شود. در این حالت نخست وزیر هم به طبع توسط مجلس انتخاب می‌شود و شک نکنید حتی اگر الان با توجه به ترکیب مجلس دهم قرار بود نخست وزیر انتخاب شود، فردی مانند سعید جلیلی انتخاب می‌شد.
بازهم کپی بدون اجازه از یک برنامه آمریکایی / آیا مورد تمسخر دنیا قرار نمیگیریم !
بازهم کپی بدون اجازه از یک برنامه آمریکایی / آیا مورد تمسخر دنیا قرار نمیگیریم ! - همزمان با رونمایی از پوستر و تیزر جدیدترین برنامه احسان علیخانی، روز و ساعت پخش اولین قسمت از «عصرجدید» اعلام شد.
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه در برج میلاد برگزار شد.
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.
ویدئو / روش خرید قانونی کوه در لواسان !
ویدئو / روش خرید قانونی کوه در لواسان ! - ارتفاعات تهران از جمله لواسانات یکی از این مناطق است که به گفته امام جمعه این شهر به شکل جدی و گسترده‌ای با این مشکل دست به گریبان است و ظاهراً کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محلی برای دور زدن قانون از سوی برخی افراد شده است.
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر - الهام حمیدی بازیگر پرکار این روز‌های سینما و تلویزیون با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد اما هویت همسرش را فاش نکرد.
توهین بعیدی‌نژاد به شعور ملت ایران
توهین بعیدی‌نژاد به شعور ملت ایران - حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس توییتی را منتشر ساخت که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. وی مدعی شده که در فهرست کشورهایی که در حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار با بیشترین مشکلات مواجه شدند ایران با وجود فشارها و تحریم اقتصادی، عملکرد بهتری از کشورهایی چون ترکیه، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی و سوئد داشته است.
عکس/ کشف حجاب در تهران!
عکس/ کشف حجاب در تهران! - حجت الاسلام حمید رسایی عکسی در کنار یک زن بی حجاب از حضور در برنامه‌ای با عنوان «اعلام همبستگی با ملت ونزوئلا» در تهران منتشر کرده است.
ببینید یک مجری چقدر میتواند مزخرف بگوید !
ببینید یک مجری چقدر میتواند مزخرف بگوید ! - ژاپنی صحبت کردن جواد خیابانی