دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ / Monday, 20 November, 2017

چگونگی ارضاء نیازهای خانواده‌های عصر حاضر


  فونکسيون‌هاى مسکن
منظور از فونکسيون (Functions) يا کارکرد در اينجا پاسخى است که به نياز معينى داده شده است.
  پيچيدگى و انعطاف‌پذيرى نيازهاى انسانى
نه فقط بايد نيازهاى ارگانيسم حياتى مانند حرارات و نور و امثال آن مورد توجه قرار گيرد بلکه ملاحظهٔ نيازهاى شخصيتى و روانشناسى مانند استقلال فردى و نيازهاى ديگر انسان به‌عنوان يک موجود اجتماعى مانند امکان برقرار کردن روابط و شرکت در زندگى گروهى و حيثيت اجتماعى و امثال آن اهميت به‌سزائى دارند.
   تشخيص نيازهاى انسان به مسکن
تشخيص نيازهائى که مسکن برآورده مى‌کند از نظر متخصصين مختلف متفاوت است. پزشکان مسئولين امور بهداشتى و مهندسين بيشتر روى وظايف اساسى مسکن که حافظ سلامتى و آسايش ساکنين آن است تأکيد مى‌کنند. نگرانى از وضع بهداشتى و منطقى ساختن و نظم دادن به محل مسکونى به تدريج از قرن ۱۹ پيدا شده ليکن اين توجه ناقص به نظر مى‌رسد (فونکسيوناليسم بر مبناى طرفدارى از تکنيک که وابسته به تمدن جديد صنعتى است).
- نظر جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان:
اين متخصيصن به مسائل ديگرى به شرح زير توجه پيدا کرده‌اند:
۱. بعد اجتماعى مسکن
۲. تنوع بسيار زياد شکل سکونت و اشکال مختلف پاسخ به نيازهاى انسانى از اين حيث برحسب نوع تمدن‌ها.
۳. روابط نزديک بين نوع مسکن و ساختمان و خانواده‌هائى که آن را اشغال مى‌کند (مخصوصاً از نظر احتياجات گروهى خانوادگي).
۴. اهميت و ارزش سمبوليک مسکن (مانند حيثيت اجتماعى خانواده ـ سمبوليسم مذهبى ايدئولوژى و غيره).
۵. تغييرات نيازها برحسب طبقات اجتماعى که جامعه‌شناسانى مانند موريس هالبواکس (جامعه‌شناس فرانوسى M. HalAwchs) و وارنر (جامعه‌شناس آمريکائى Warner) به آن توجه کرده‌اند.
- نظر فلاسفه ـ شعر و روانشناسان:
اين دسته به‌معناى عميق مسکن براى فرد توجه کرده برخى روابط نزديک آن را با زندگى خانوادگى روشن ساخته‌اند: مثلاً هيدگر (فيلسوف آلمانى Hydger) پديدارشناس معروف معتقد است که مسکن گزيدهٔ نوعى رفتار يا يک نوع زيستن است.
بولنو (Boleno): اعتبار مسکن را بسته به ايجاد صميميت و حمايت و پناهندگى و استقلال و وابستگى به خانه و خانواده‌ها مى‌داند.
گاستن باشلارد (Le poetique de lespace): به‌عنوان شاعر کتابى تحت عنوان 'جنبهٔ شاعرانهٔ فضا' در ۱۹۵۸ نوشته است و خانه را 'فضاى خوشبختي' لقب داده است که در آن استراحت خوديابي، آرامش و مادرگرائى اهميت پيدا مى‌کند.
- نظر روانشناسان و روانکاوان:
خانه‌هائى که کودکانى مورد آزمايش ترسيم مى‌کنند (تست‌خانه) به صراحت و روشنى ساختمان عاطفى و روابط خانوادگى را آنطور که طفل آن را احساس مى‌کند، نشان مى‌دهد. از اينجا چنين استنباط مى‌شود که مسکن بايستى مجموعاً پيچيده و درهمى از وظايف منسوب به فرد (که هم به جنبهٔ ارگانيسم و هم به شخصيت توجه داده باشد) و گروه خانوادگى را که در محدودهٔ يک تمدن و در داخل طبقهٔ اجتماعى و گروه‌هاى متمايز که در نظر گرفته شده برآورده سازد.
  چگونگى ارضاء نيازهاى خانواده‌هاى عصر حاضر
۱. بررسى يک گروه مردم‌شناسى اجتماعى نزد ده نفر معمار جهان نشان مى‌دهد که در ساختمان‌ فضاى مسکونى توجه اينان بيشتر به آسايش زوج و رشد شخصيت اطفال و همبستگى خانوادگى معطوف است مثلاً لوکوربوزيه معتقد است که مسکن بايد احتياج افراد خانواده را ممکن ساخته ضمناً استقلال هر کدام را حفظ کند تا همگان از هم زندگى جدا و مجزائى داشته باشند. سرويس‌هاى مختلف محل مسکونى که نقش 'فنى' را دارند تابع اين 'روانشناسى اجتماعى' خانواده خواهند بود.
۲. بررسى روانشناسى اجتماعى و وظايف مسکن خانوادگى؛ کندى که اين بررسى را به‌عمل آورده به تجليل مستدل ساختمان و فعاليت‌هاى گروهى خانواده مى‌پردازد نتايج زير را ادامه مى‌دهد. فعاليت‌هاى اعضاى مختلف و نقش آنها در خانواده برحسب سن و جنس و منزلت فردى، و مفهوم آن در محيط اجتماعى (مانند نقش زن، نقش پدر، نقش نوجوان و نيازهاى منطبق بر آن براى هر يک از افراد خانواده با توجه به نقشى که ايفا مى‌کنند بايد در نظر گرفته شود.
روابط فيمابين اين فعاليت‌ها: روابط نقش والدين، بين نقش کودکان بين نقش والدين و کودکان هر يک منبع خواسته‌هاى مختلفى براى افراد و براى گروه‌هاى فرعى داخل گروه اصلى است.
براساس تجزيه و تحليل فوق کندى سه نوع فعاليت عمده را در گروه خانوادگى از يکديگر متمايز مى‌کند.
- اول فعاليت‌هاى علمى (خدمات داخلى خانواده‌ها)
- دوم فعاليت‌هاى علمى اجتماعى
- سوم فعاليت‌هاى علمى شخصى
اين فعاليت‌ها به‌خاطر نيازها از همديگر متمايز مى‌شود. در حقيقت:
- نياز به ايجاد و ارتباط بين افراد و محل کار آنها
- نياز به نزديکى و صميميت و زندگى خودمانى (آزادى در ديدن و ديده شدن آزادى، شنيدن و شنيده شدن...) موجب مى‌شود که فعاليت‌هاى افراد با نقش‌ها و روابط بين آنها درآميزد.
- نياز به استراحت و آسايش (جلوگيرى از انعکاس صدا و غيره) و تجهيزات مادى
- نياز به اينکه بتوانند به فضا و دکوراسيون خانه و اشياء آن جنبهٔ منظم و نمايشى دهند.
- نياز به برقرار کردن روابط اجتماعى با خارج از خانه (مانند پذيرائى از دوستان در خانه، مانند آن) بسيارى از اين نيازها با مفهوم خانه در نظر معماران و سازندگان خانه مغايرت دارد.
به‌علاوه برحسب طبقات مختلف اجتماعى اين خواسته و تمايلات به اشکال گوناگونى نمايان مى‌شود، حتى اينگونه خواسته‌ها برحسب مناطق مختلف مملکت تغيير مى‌کند.
اين خواسته‌ها همراه با تحول سلول خانواده و تحول عمومى افکار و فنون دگرگونى مى‌پذيرد.
عدم توجه به اين مسائل موجب توسعهٔ مسکن‌هاى بد و ناقص و ناسالم مى‌گردد که تأثيرات بد آن در زير مورد بررسى قرار گرفته است.
نتيجه: لازم است در هر صورت مسکن از نظر وسعت، طرح، ساختمان، تجهيزات نيازهاى انواع مختلف خانواده‌اى که در آن سکونت خواهد گزيد (از نظر تعداد، ترکيب سطح زندگى اقتصادى و اجتماعى، سنت‌هاى فرهنگى و براساس محدويت‌هاى مالى خانوار) سازگار گردد، و اين امر جزء با مطالعات اجتماعى و اقتصادى همه جانبه‌اى که بايد قبل از هر گونه طرحى صورت گيرد امکان‌پذير نيست.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
اپراتورهای تلفن همراه , سناتور دموکرات نیوجرسی , ارکستر فیلارمونیک ایران , اد رویس , عضله مصنوعی , گوناگون , تقبل هزینه , آینده پژوهی , جشنواره شانگ های , بالون معده , واحد مسونی , فیلم «مردی به نام اُو» , مهدی رمضان‌زاده , سینما دریای آستارا , اعزام کارگر , قیمت میوه در سال 1321 , آیت الله جنتی , یهودیان آمریکایی , ژنرال الکرونیک , حس نوستالژیک , ساعت قدیمی , عزت و استقلال , شاپرک , ساسان شاه ویسی , سوپروایزر , محکوم کردن حمله هوایی به مسجدی در حلب سوریه , کاهش ضایعات خون , تغییر نگاه , منحصر به فرد , منچسترسيتي , آموزش کاربران , کساسبه , شرکت‌های صهیونیستی , عضو القاعده , ترک خوردگی پوست , سوره اعراف , جلسه اعضای گروه , ستاره فوتبال , سوءاستفاده , کالیف برودر , زنان ورزشکار , یادداشت همکاری بیمه ای , توزیع هدایا , تحلیل نتایج , اتهام جعل اسناد , ترشح انسولین , نتایج فوتبال ساحلی , خسرو امینی , درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی , رونمایی از پیراهن تیم ملی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / آمادگی آزمون کارشناسی ارشد استاتیک شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تستهای تالیفی، تستهای ... , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / خوشنویس / محمدصالح کاتب نیشابوری , بانک اطلاعاتی کتاب / علی زیباترین سروده‌ی هستی , تفریح و سرگرمی / طالع بینی / طالع بینی نیمه ماه / موفقیت نیمه دوم ماه تیر! , دین و اندیشه / فلسفه و منطق / مکاتب و دیدگاه‌های فلسفی / «فراروی» در فلسفه هگل , علوم انسانی / تاریخ و جغرافیا / تاریخ / امروز یکشنبه ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ هجری شمسی؛در تاریخ , علمی و آموزشی / صنایع / سوخت‌ و انرژی / فن‌آوریهای آینده و چشم‌انداز کنترل شیمیایی دیگ بخار در نیروگاهها , بانک اطلاعاتی کتاب / فضاهای آموزشی, قواعد و معیارها , علمی و آموزشی / علوم پایه / فیزیک / آشکارساز تناسبی چیست؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / آیا می توانم واقع‌بین باشم؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / روش تحقیق کاربردی: طریقه طرح‌نویسی علمی , بانک اطلاعاتی کتاب / آشپزی و شیرینی‌پزی مائده , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / بازی و سرگرمی / بازیهای رایانه ای / GTA:San Andreas , بانک اطلاعاتی کتاب / زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک , بانک اطلاعاتی کتاب / سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های تئوری کلان اقتصادی , بانک اطلاعاتی کتاب / خنده بر هر درد بی درمان دواست ! , بانک اطلاعاتی کتاب / 30 سال کنکور: فیزیک پایه شامل مباحث فیزیک (1 و 2 و 3) 'شامل سوالات همراه با پاسخ کلیدی' کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی , تفریح و سرگرمی / طالع بینی / طالع بینی روزانه / ۱ آذر , بانک اطلاعاتی کتاب / درسنامه مهندسی صنایع ـ صنایع ,

برخی منابع مهم خبری
snn.ir دانشجو , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , varzesh3.com ورزش سه , dustaan.com مجله دوستان , salamatnews.com سلامت نیوز , chetor.com چطور , alodoctor.ir الو دکتر , khordadnews.ir خرداد نیوز , bazarnews.ir بازارنیوز , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , aftabnews.ir آفتاب نیوز , javanonline.ir جوان آنلاین , persiankhodro.com پرشین خودرو , bankvarzesh.com بانک ورزش , kaenat.ir روزنامه کائنات , fardanews.com فردا نیوز , abna24.com ابنا , ayaronline.ir عیار آنلاین , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , gooyait.com گویا آی تی , rokna.ir رکنا , setarehnews.ir ستاره‌ها , rouydad24.ir رویداد 24 , click.ir کلیک , banifilm.ir بانی فیلم , dana.ir دانا , car.ir کار(خودرو) , armandaily.ir روزنامه آرمان ,وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
پربازدیدها