دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018

بررسی مرتن در هیلتون


اين مسئله را مى‌توان با مراجعه به بررسى‌هائى که توسط جامعه‌شناسان آمريکائى در مورد تأثير همزيستى (که خود با مجاورت مکانى همراه بوده و تماس بين خانواده‌ها را تسهيل مى‌کند) بر وجهه نظرها و روابط ميان نژادهاى مختلف به‌عمل آمده و مخصوصاً آنچه مربوط به تحول اين وجهه نظرها مى‌شود مورد بررسى قرار داد (مسئلهٔ مبارزه عليه پيش‌داروى‌هاى نژادى از طريق مسکن مختلط).
   بررسى مرتن در هيلتون
کليات اين بررسى را قبلاً در مباحث قبل توضيح داده‌ايم نکاتى که در مورد اخير بايد اضافه کنيم به قرار زير است:
در هيلتون ۵۰ درصد سياه‌پوستان و ۵۰ درصد سفيدپوستان به‌طور جداگانه در خانه‌هاى مجاور هم سکونت داده شده‌اند عده‌اى از سفيدپوستان قبلاً نيز با سياه‌پوستان زندگى کرده‌اند. ولى برخى ديگر براى نخستين بار با سياه‌پوستان در يک محل گرد آمده‌اند. سؤالى که براى مرتن مطرح بوده است، آيا همزيستى دو نژاد برحسب اينکه سابقه داشته يا نداشته تا چه حد وجههٔ نظر سفيدپوستان را در مورد سياه‌پوستان تغيير مى‌دهد، نتايج حاصله از اين بررسى در جدول وجههٔ نظر گروه‌ها آمده است.
چنانکه در جدول وجههٔ نظر گروه‌ها نمايان است وجهه نظرها بين کسانى که هيچ سابقهٔ همزيستى با سياه‌پوستان نداشته‌اند در ابتدا بسيار نامساعد بوده اما بعد به‌دليل همزيستى و مسکن مشترک بسيار تغيير کرده و به نظر اشخاصى که سابقهٔ همزيستى با سياهان داشته‌اند خيلى نزديک مى‌شود.
  جدول وجههٔ نظر گروه‌ها
زمان اندازه‌گيرى وجههٔ نظر گروه‌ها درصد بدون سابقهٔ قبلى درصد باسابقهٔ قبلى
در ابتدا خوش‌بينى‌ها ۵ ۹
بى‌طرف‌ها ۳۹ ۷۲
بدبينى‌ها ۵۶ ۱۹
پس از چند ماه کسانى که فکر مى‌کنند که همه چيز روبه‌راه است. ۸۰ ۸۱
کسانى که آشنايان يا دوستانى بين سياه‌پوستان پيدا کرده‌اند. ۶۰ ۶۶
  بررسى‌هاى دوج (Deutsh.M) و کولنيز (Collins)
اين بررسى‌ها در واحدهاى مسکونى مختلط نيويورک (Inter - Racial Housing, NewYork,1950) به‌عمل آمده است. با مراجعه به نتايج اين بررسى‌ها مى‌توان تأثير همزيستى‌هاى دو نژاد را برحسب انواع مختلف مسکن در محيط‌هائى که از نظر اقتصادى و اجتماعى همگن بوده‌اند پيدا کرد. در اين مورد دو بررسى به موازات هم انجام گرفته است که هر دو دربارهٔ دو شهر کارگرى در (نيوجرسي) مى‌باشد. اول مطالعه دربارهٔ يک شهر کاملاً مختلط که نژادهاى مختلف از هم مجزا شده‌اند در بررسى‌ اول واحدهاى مسکونى سياه‌پوستان از واحدهاى مسکونى سفيدپوستان مجزا است ليکن به‌صورت مجموعه‌هاى همسانى درآمده است.
بررسى دوم کاملاً محاذى بررسى اول صورت گرفته ليکن شهرى که سياهان و سفيدان از هم تفکيک شده‌اند و از ساختمان‌هاى متمايزى که کنار هم قرار گرفته‌اند تشکيل يافته است.
در مورد روابطى که بين آنها وجود داشت سؤال زير مطرح شده بود 'پنج نفر را که از همه بيشتر مى‌شناسيد نام ببريد' .
در کوئى که واحدهاى مجزا براى سياهان و سفيدان تعبيه شده بود نسبت پاسخ‌هائى که نام يک سياه را ذکر کرده‌اند صفر است (على‌رغم مجاورت مکانى و نزديکى واحدهاى مسکوني).
در مورد تماس‌هاى آشنائى فقط ۵% پاسخ‌ها متوجه سياه‌پوستان بوده است.
در کوى کاملاً مختلط نسبت سياه‌پوستانى که مورد توجه قرار گرفته بودند برحسب ساختمان از ۳۰ تا ۶۰ درصد تغيير مى‌کند نسبت کسانى که تماس آشنائى داشته‌اند حدود ۵۰% بوده است.
در مورد تحول وجهه نظر قبل و بعد از زندگى مشترک ـ اين سؤال طرح شده بود که نظر قبلى شما در مورد سياه‌پوستان چه بود و اکنون چه نظرى در مورد آنها پيدا کرده‌ايد؟ بررسى پاسخ‌ها نشان مى‌دهد که وجهه نظرها در کوى‌هاى مختلط به کلى با کوى تفکيک شده متفاوت بوده است اين نسبت‌ها در جدول تغييرات وجهه نظرها آمده است.
بنابراين شکل مسکن (مجزا يا مختلط) خيلى پيش از وجهه نظر قبلى در نظر فعلى ساکنين تأثير داشته است. به‌عبارت ديگر تماس‌هائى که همزيستى اساس فرمول مختلط به افراد تحميل کرده است وجهه نظر آنها را در جهت مساعد تغيير داده و همزيستى دوگانه را تسهيل مى‌سازد ليکن بايد اين شرط مؤلفين را نيز اضافه کنيم که اين تماس‌ها بين افرادى صورت گرفت است که داراى منزلت اجتماعى کاملاً برابرى بوده‌اند.
  جدول تغييرات وجهه نظرها
تغييرات وجهه نظرها نسبت درصد کوى‌هاى مختلط نسبت درصد کوى‌هاى تفکيک شده
تغيير وجهه نظر نامساعد به وجه نظر مساعد ۵۵ ۸
وجه نظر نامساعدتر - -
تغيير وجهه نظر مساعد به: وجهه نظر باز هم مساعدتر ۳۴ ۶
وجه نظر نامساعد ۰ ۱۸
نتيجه: از بررسى‌هاى مختلف فوق‌الذکر برمى‌آيد که اکولوژى مسکن نه تنها در روابط بين افراد خانواده‌ها عوارض مهمى به بار مى‌آورد بلکه به زندگى گروهى کل جامعه نيز اثر مى‌گذارد. در مورد اخير مى‌توان به نتايج ديگرى که فستينگر و دوج (Deutsch, M) و ديگران به‌دست آورده‌اند اشاره کرد.
۱. از بررسى‌هاى اين جامعه‌شناسان برمى‌آيد که انتقال اخبار و شايعات در کوى‌ها تحت‌تأثير شبکه ارتباطات اجتماعى موجود ساکنين کوى است. اين روابط چنان‌که ديديم خود براساس وضع اکولوژى به‌وجود مى‌آيد. فستينگر نشان داده است که اينگونه اخبار و شايعات در مرز شبکهٔ روابط متوقف مى‌شود و از حدود آن تجاوز نمى‌کند.
۲. موقعيت‌هائى که به‌دليل وضع مکانى افراد موجب ايجاد روابط مى‌شود و در تشکيل گروه‌هاى کوچک دوستانه نيز اثر قطعى دارد (در مورد وست گيت با u تطبيق مى‌کند) اين گروه‌ها محل ايجاد مبانى فکر و رفتار ساکنين کوى به‌طور کلى قرار مى‌گيرد.
۳. توجه ساکنين کوى به مسائل عمومى و مشترک و به تشکيل مجامع و انجمن‌هاى محلى و غيره تابع تعلق آنها به اين گروه‌ها است. بدين معنى که از نظرات گروهى که بدان تعلق دارند پيروى مى‌کند. به‌طور کلى شرکت فعال در زندگى گروهى و وجهه نظر مساعد برابر زندگى جمعى بسته به وضعيت اکولوژى است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کاپیتان تیم فوتبال راه‌آهن , قالیچه های کاموایی , مامو ران انتظامی , سفیران معنوی , علوم پزشکی گیلان , اشعار مذهبی , جان یارموث , ابلاغ واگذاری , مخازن آب , سئوالات ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / Beginners 3 (notebook) , بانک اطلاعاتی کتاب / اتاق هیچ , بانک اطلاعاتی کتاب / افسانه گل گیسو و دختر شاه پریان , بانک اطلاعاتی کتاب / GPS: چگونگی استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی , بانک اطلاعاتی کتاب / حماسه حسینی (یادداشتها) , بانک اطلاعاتی کتاب / فال حافظ با معنی , بانک اطلاعاتی کتاب / آخرین فرستاده: زندگینامه حضرت محمد (ص) , بانک اطلاعاتی کتاب / ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی , بانک اطلاعاتی کتاب / طراحان آموزش مفاهیم فیزیک ریاضی پیش‌دانشگاهی , بهداشت و درمان , بیماریها , بیماریهای عصبی و اختلالات روانی / سکته مغزی ,

برخی منابع مهم خبری
khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , entekhab.ir انتخاب , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , mehrnews.com خبرگزاری مهر , bartarinha.ir برترینها , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , cup.ir کاپ , https: نکست هالیدی ,وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!