چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018

بررسی مرتن در هیلتون


اين مسئله را مى‌توان با مراجعه به بررسى‌هائى که توسط جامعه‌شناسان آمريکائى در مورد تأثير همزيستى (که خود با مجاورت مکانى همراه بوده و تماس بين خانواده‌ها را تسهيل مى‌کند) بر وجهه نظرها و روابط ميان نژادهاى مختلف به‌عمل آمده و مخصوصاً آنچه مربوط به تحول اين وجهه نظرها مى‌شود مورد بررسى قرار داد (مسئلهٔ مبارزه عليه پيش‌داروى‌هاى نژادى از طريق مسکن مختلط).
   بررسى مرتن در هيلتون
کليات اين بررسى را قبلاً در مباحث قبل توضيح داده‌ايم نکاتى که در مورد اخير بايد اضافه کنيم به قرار زير است:
در هيلتون ۵۰ درصد سياه‌پوستان و ۵۰ درصد سفيدپوستان به‌طور جداگانه در خانه‌هاى مجاور هم سکونت داده شده‌اند عده‌اى از سفيدپوستان قبلاً نيز با سياه‌پوستان زندگى کرده‌اند. ولى برخى ديگر براى نخستين بار با سياه‌پوستان در يک محل گرد آمده‌اند. سؤالى که براى مرتن مطرح بوده است، آيا همزيستى دو نژاد برحسب اينکه سابقه داشته يا نداشته تا چه حد وجههٔ نظر سفيدپوستان را در مورد سياه‌پوستان تغيير مى‌دهد، نتايج حاصله از اين بررسى در جدول وجههٔ نظر گروه‌ها آمده است.
چنانکه در جدول وجههٔ نظر گروه‌ها نمايان است وجهه نظرها بين کسانى که هيچ سابقهٔ همزيستى با سياه‌پوستان نداشته‌اند در ابتدا بسيار نامساعد بوده اما بعد به‌دليل همزيستى و مسکن مشترک بسيار تغيير کرده و به نظر اشخاصى که سابقهٔ همزيستى با سياهان داشته‌اند خيلى نزديک مى‌شود.
  جدول وجههٔ نظر گروه‌ها
زمان اندازه‌گيرى وجههٔ نظر گروه‌ها درصد بدون سابقهٔ قبلى درصد باسابقهٔ قبلى
در ابتدا خوش‌بينى‌ها ۵ ۹
بى‌طرف‌ها ۳۹ ۷۲
بدبينى‌ها ۵۶ ۱۹
پس از چند ماه کسانى که فکر مى‌کنند که همه چيز روبه‌راه است. ۸۰ ۸۱
کسانى که آشنايان يا دوستانى بين سياه‌پوستان پيدا کرده‌اند. ۶۰ ۶۶
  بررسى‌هاى دوج (Deutsh.M) و کولنيز (Collins)
اين بررسى‌ها در واحدهاى مسکونى مختلط نيويورک (Inter - Racial Housing, NewYork,1950) به‌عمل آمده است. با مراجعه به نتايج اين بررسى‌ها مى‌توان تأثير همزيستى‌هاى دو نژاد را برحسب انواع مختلف مسکن در محيط‌هائى که از نظر اقتصادى و اجتماعى همگن بوده‌اند پيدا کرد. در اين مورد دو بررسى به موازات هم انجام گرفته است که هر دو دربارهٔ دو شهر کارگرى در (نيوجرسي) مى‌باشد. اول مطالعه دربارهٔ يک شهر کاملاً مختلط که نژادهاى مختلف از هم مجزا شده‌اند در بررسى‌ اول واحدهاى مسکونى سياه‌پوستان از واحدهاى مسکونى سفيدپوستان مجزا است ليکن به‌صورت مجموعه‌هاى همسانى درآمده است.
بررسى دوم کاملاً محاذى بررسى اول صورت گرفته ليکن شهرى که سياهان و سفيدان از هم تفکيک شده‌اند و از ساختمان‌هاى متمايزى که کنار هم قرار گرفته‌اند تشکيل يافته است.
در مورد روابطى که بين آنها وجود داشت سؤال زير مطرح شده بود 'پنج نفر را که از همه بيشتر مى‌شناسيد نام ببريد' .
در کوئى که واحدهاى مجزا براى سياهان و سفيدان تعبيه شده بود نسبت پاسخ‌هائى که نام يک سياه را ذکر کرده‌اند صفر است (على‌رغم مجاورت مکانى و نزديکى واحدهاى مسکوني).
در مورد تماس‌هاى آشنائى فقط ۵% پاسخ‌ها متوجه سياه‌پوستان بوده است.
در کوى کاملاً مختلط نسبت سياه‌پوستانى که مورد توجه قرار گرفته بودند برحسب ساختمان از ۳۰ تا ۶۰ درصد تغيير مى‌کند نسبت کسانى که تماس آشنائى داشته‌اند حدود ۵۰% بوده است.
در مورد تحول وجهه نظر قبل و بعد از زندگى مشترک ـ اين سؤال طرح شده بود که نظر قبلى شما در مورد سياه‌پوستان چه بود و اکنون چه نظرى در مورد آنها پيدا کرده‌ايد؟ بررسى پاسخ‌ها نشان مى‌دهد که وجهه نظرها در کوى‌هاى مختلط به کلى با کوى تفکيک شده متفاوت بوده است اين نسبت‌ها در جدول تغييرات وجهه نظرها آمده است.
بنابراين شکل مسکن (مجزا يا مختلط) خيلى پيش از وجهه نظر قبلى در نظر فعلى ساکنين تأثير داشته است. به‌عبارت ديگر تماس‌هائى که همزيستى اساس فرمول مختلط به افراد تحميل کرده است وجهه نظر آنها را در جهت مساعد تغيير داده و همزيستى دوگانه را تسهيل مى‌سازد ليکن بايد اين شرط مؤلفين را نيز اضافه کنيم که اين تماس‌ها بين افرادى صورت گرفت است که داراى منزلت اجتماعى کاملاً برابرى بوده‌اند.
  جدول تغييرات وجهه نظرها
تغييرات وجهه نظرها نسبت درصد کوى‌هاى مختلط نسبت درصد کوى‌هاى تفکيک شده
تغيير وجهه نظر نامساعد به وجه نظر مساعد ۵۵ ۸
وجه نظر نامساعدتر - -
تغيير وجهه نظر مساعد به: وجهه نظر باز هم مساعدتر ۳۴ ۶
وجه نظر نامساعد ۰ ۱۸
نتيجه: از بررسى‌هاى مختلف فوق‌الذکر برمى‌آيد که اکولوژى مسکن نه تنها در روابط بين افراد خانواده‌ها عوارض مهمى به بار مى‌آورد بلکه به زندگى گروهى کل جامعه نيز اثر مى‌گذارد. در مورد اخير مى‌توان به نتايج ديگرى که فستينگر و دوج (Deutsch, M) و ديگران به‌دست آورده‌اند اشاره کرد.
۱. از بررسى‌هاى اين جامعه‌شناسان برمى‌آيد که انتقال اخبار و شايعات در کوى‌ها تحت‌تأثير شبکه ارتباطات اجتماعى موجود ساکنين کوى است. اين روابط چنان‌که ديديم خود براساس وضع اکولوژى به‌وجود مى‌آيد. فستينگر نشان داده است که اينگونه اخبار و شايعات در مرز شبکهٔ روابط متوقف مى‌شود و از حدود آن تجاوز نمى‌کند.
۲. موقعيت‌هائى که به‌دليل وضع مکانى افراد موجب ايجاد روابط مى‌شود و در تشکيل گروه‌هاى کوچک دوستانه نيز اثر قطعى دارد (در مورد وست گيت با u تطبيق مى‌کند) اين گروه‌ها محل ايجاد مبانى فکر و رفتار ساکنين کوى به‌طور کلى قرار مى‌گيرد.
۳. توجه ساکنين کوى به مسائل عمومى و مشترک و به تشکيل مجامع و انجمن‌هاى محلى و غيره تابع تعلق آنها به اين گروه‌ها است. بدين معنى که از نظرات گروهى که بدان تعلق دارند پيروى مى‌کند. به‌طور کلى شرکت فعال در زندگى گروهى و وجهه نظر مساعد برابر زندگى جمعى بسته به وضعيت اکولوژى است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
برخوردهای خشن , موزه خانه کرد , کرسی تلاوت , اعتبار اسنادی , پنل خورشیدی , طرح دانش آموزی , مک‌بوک , حرم زینبیه اصفهان , شیخ ناصر اخضر , کمیسیون نخبگان ,

مقالات پربیننده امروز
علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , مدیریت کیفیت / کارآئی و اثربخشی کیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / داستان زندگی امام رضا (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه مقالات فارسی کنگره بین المللی علامه بلاغی , بانک اطلاعاتی کتاب / تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا , بانک اطلاعاتی کتاب / کمکهای اولیه و امداد = First aid and relief , دین و اندیشه , دین و مذهب , مناسبت‌ها ـ محرم و صفر / جنبه‏های غیبی عاشورا , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱ آبان ۱۳۸۶ ــ ریشه های بیماری مزمن ایران از زبان دکتر علی امینی , سیاسی , علوم سیاسی , دموكراسی‌ / آموزش همگانی گامی به سوی دموکراسی , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۳۰ سپتامبر سال ۱۷۸۰ ـ عقاید اکتسابی و نتیجه عقل و شعور و تجربه فرد هستند(فرضیه تشکل ها ) , بانک اطلاعاتی کتاب / گوی آتش ,

برخی منابع مهم خبری
banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , ilna.ir ایلنا , parsine.com پارسینه , fararu.com فرارو , armandaily.ir روزنامه آرمان , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , namehnews.ir نامه نیوز , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , asianews.ir روزنامه آسیا , tebyan.net تبیان ,وبگردی
تهدیدهای ناتمام نماینده سراوان علیه وزیر اقتصاد و گمرک
تهدیدهای ناتمام نماینده سراوان علیه وزیر اقتصاد و گمرک - فیلمبردای یک نماینده مجلس از جلسه غیرعلنی امروز درباره فیلم منتشر شده از بحث نماینده مجلس با یک کارمند و انتشار آن!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
(ویدیو) بدرفتاری با مهاجران افغان در مرز ایران
(ویدیو) بدرفتاری با مهاجران افغان در مرز ایران - بدرفتاری با هر شخصی در هر جایگاهی پسندیده نیست و باعث واکنش‌های منفی و ناراحتی میشود. ویدئویی در فضای مجازی در حال پخش شدن است که در آن با چند مهاجر افغان برخورد نامناسبی صورت می‌گیرد و باعث خشم و ناراحتی کاربران شده است.
توهین زشت رئیس بیمارستان آمل به بیمار تالاسمی
توهین زشت رئیس بیمارستان آمل به بیمار تالاسمی - به دنبال عدم رعایت اخلاق پزشکی در برخورد با یک بیمار در بیمارستان آمل، رئیس این بیمارستان برکنار شد.
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان - نماینده سراوان در مجلس، مواجهه از بالا به پایین او با یک کارمند، نحوه واکنش مردم به یک مسوول احتمالا رده بالا در پاسخ به فحاشی های رکیک او..
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.