شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

بررسی مرتن در هیلتون


اين مسئله را مى‌توان با مراجعه به بررسى‌هائى که توسط جامعه‌شناسان آمريکائى در مورد تأثير همزيستى (که خود با مجاورت مکانى همراه بوده و تماس بين خانواده‌ها را تسهيل مى‌کند) بر وجهه نظرها و روابط ميان نژادهاى مختلف به‌عمل آمده و مخصوصاً آنچه مربوط به تحول اين وجهه نظرها مى‌شود مورد بررسى قرار داد (مسئلهٔ مبارزه عليه پيش‌داروى‌هاى نژادى از طريق مسکن مختلط).
   بررسى مرتن در هيلتون
کليات اين بررسى را قبلاً در مباحث قبل توضيح داده‌ايم نکاتى که در مورد اخير بايد اضافه کنيم به قرار زير است:
در هيلتون ۵۰ درصد سياه‌پوستان و ۵۰ درصد سفيدپوستان به‌طور جداگانه در خانه‌هاى مجاور هم سکونت داده شده‌اند عده‌اى از سفيدپوستان قبلاً نيز با سياه‌پوستان زندگى کرده‌اند. ولى برخى ديگر براى نخستين بار با سياه‌پوستان در يک محل گرد آمده‌اند. سؤالى که براى مرتن مطرح بوده است، آيا همزيستى دو نژاد برحسب اينکه سابقه داشته يا نداشته تا چه حد وجههٔ نظر سفيدپوستان را در مورد سياه‌پوستان تغيير مى‌دهد، نتايج حاصله از اين بررسى در جدول وجههٔ نظر گروه‌ها آمده است.
چنانکه در جدول وجههٔ نظر گروه‌ها نمايان است وجهه نظرها بين کسانى که هيچ سابقهٔ همزيستى با سياه‌پوستان نداشته‌اند در ابتدا بسيار نامساعد بوده اما بعد به‌دليل همزيستى و مسکن مشترک بسيار تغيير کرده و به نظر اشخاصى که سابقهٔ همزيستى با سياهان داشته‌اند خيلى نزديک مى‌شود.
  جدول وجههٔ نظر گروه‌ها
زمان اندازه‌گيرى وجههٔ نظر گروه‌ها درصد بدون سابقهٔ قبلى درصد باسابقهٔ قبلى
در ابتدا خوش‌بينى‌ها ۵ ۹
بى‌طرف‌ها ۳۹ ۷۲
بدبينى‌ها ۵۶ ۱۹
پس از چند ماه کسانى که فکر مى‌کنند که همه چيز روبه‌راه است. ۸۰ ۸۱
کسانى که آشنايان يا دوستانى بين سياه‌پوستان پيدا کرده‌اند. ۶۰ ۶۶
  بررسى‌هاى دوج (Deutsh.M) و کولنيز (Collins)
اين بررسى‌ها در واحدهاى مسکونى مختلط نيويورک (Inter - Racial Housing, NewYork,1950) به‌عمل آمده است. با مراجعه به نتايج اين بررسى‌ها مى‌توان تأثير همزيستى‌هاى دو نژاد را برحسب انواع مختلف مسکن در محيط‌هائى که از نظر اقتصادى و اجتماعى همگن بوده‌اند پيدا کرد. در اين مورد دو بررسى به موازات هم انجام گرفته است که هر دو دربارهٔ دو شهر کارگرى در (نيوجرسي) مى‌باشد. اول مطالعه دربارهٔ يک شهر کاملاً مختلط که نژادهاى مختلف از هم مجزا شده‌اند در بررسى‌ اول واحدهاى مسکونى سياه‌پوستان از واحدهاى مسکونى سفيدپوستان مجزا است ليکن به‌صورت مجموعه‌هاى همسانى درآمده است.
بررسى دوم کاملاً محاذى بررسى اول صورت گرفته ليکن شهرى که سياهان و سفيدان از هم تفکيک شده‌اند و از ساختمان‌هاى متمايزى که کنار هم قرار گرفته‌اند تشکيل يافته است.
در مورد روابطى که بين آنها وجود داشت سؤال زير مطرح شده بود 'پنج نفر را که از همه بيشتر مى‌شناسيد نام ببريد' .
در کوئى که واحدهاى مجزا براى سياهان و سفيدان تعبيه شده بود نسبت پاسخ‌هائى که نام يک سياه را ذکر کرده‌اند صفر است (على‌رغم مجاورت مکانى و نزديکى واحدهاى مسکوني).
در مورد تماس‌هاى آشنائى فقط ۵% پاسخ‌ها متوجه سياه‌پوستان بوده است.
در کوى کاملاً مختلط نسبت سياه‌پوستانى که مورد توجه قرار گرفته بودند برحسب ساختمان از ۳۰ تا ۶۰ درصد تغيير مى‌کند نسبت کسانى که تماس آشنائى داشته‌اند حدود ۵۰% بوده است.
در مورد تحول وجهه نظر قبل و بعد از زندگى مشترک ـ اين سؤال طرح شده بود که نظر قبلى شما در مورد سياه‌پوستان چه بود و اکنون چه نظرى در مورد آنها پيدا کرده‌ايد؟ بررسى پاسخ‌ها نشان مى‌دهد که وجهه نظرها در کوى‌هاى مختلط به کلى با کوى تفکيک شده متفاوت بوده است اين نسبت‌ها در جدول تغييرات وجهه نظرها آمده است.
بنابراين شکل مسکن (مجزا يا مختلط) خيلى پيش از وجهه نظر قبلى در نظر فعلى ساکنين تأثير داشته است. به‌عبارت ديگر تماس‌هائى که همزيستى اساس فرمول مختلط به افراد تحميل کرده است وجهه نظر آنها را در جهت مساعد تغيير داده و همزيستى دوگانه را تسهيل مى‌سازد ليکن بايد اين شرط مؤلفين را نيز اضافه کنيم که اين تماس‌ها بين افرادى صورت گرفت است که داراى منزلت اجتماعى کاملاً برابرى بوده‌اند.
  جدول تغييرات وجهه نظرها
تغييرات وجهه نظرها نسبت درصد کوى‌هاى مختلط نسبت درصد کوى‌هاى تفکيک شده
تغيير وجهه نظر نامساعد به وجه نظر مساعد ۵۵ ۸
وجه نظر نامساعدتر - -
تغيير وجهه نظر مساعد به: وجهه نظر باز هم مساعدتر ۳۴ ۶
وجه نظر نامساعد ۰ ۱۸
نتيجه: از بررسى‌هاى مختلف فوق‌الذکر برمى‌آيد که اکولوژى مسکن نه تنها در روابط بين افراد خانواده‌ها عوارض مهمى به بار مى‌آورد بلکه به زندگى گروهى کل جامعه نيز اثر مى‌گذارد. در مورد اخير مى‌توان به نتايج ديگرى که فستينگر و دوج (Deutsch, M) و ديگران به‌دست آورده‌اند اشاره کرد.
۱. از بررسى‌هاى اين جامعه‌شناسان برمى‌آيد که انتقال اخبار و شايعات در کوى‌ها تحت‌تأثير شبکه ارتباطات اجتماعى موجود ساکنين کوى است. اين روابط چنان‌که ديديم خود براساس وضع اکولوژى به‌وجود مى‌آيد. فستينگر نشان داده است که اينگونه اخبار و شايعات در مرز شبکهٔ روابط متوقف مى‌شود و از حدود آن تجاوز نمى‌کند.
۲. موقعيت‌هائى که به‌دليل وضع مکانى افراد موجب ايجاد روابط مى‌شود و در تشکيل گروه‌هاى کوچک دوستانه نيز اثر قطعى دارد (در مورد وست گيت با u تطبيق مى‌کند) اين گروه‌ها محل ايجاد مبانى فکر و رفتار ساکنين کوى به‌طور کلى قرار مى‌گيرد.
۳. توجه ساکنين کوى به مسائل عمومى و مشترک و به تشکيل مجامع و انجمن‌هاى محلى و غيره تابع تعلق آنها به اين گروه‌ها است. بدين معنى که از نظرات گروهى که بدان تعلق دارند پيروى مى‌کند. به‌طور کلى شرکت فعال در زندگى گروهى و وجهه نظر مساعد برابر زندگى جمعى بسته به وضعيت اکولوژى است.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
هیئت دوچرخه سواری لرستان , استانبول , پرواربندی دام , مدرسه طبیعت , ارتحال امام خمینی , مخالفت اعضای پارلمان یونان , حمله نیروهای امنیتی , باغ ملک زاده , طرح نوروز , مهرداد کوروش نیا ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / Prehospital Providers' Guide To Medication , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / حسنعلی یزدی , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۳۰ تیر ـ برخی دیگر از رویدادهای ۲۱ جولای , بانک اطلاعاتی کتاب / مبانی فیزیک 2 , بانک اطلاعاتی کتاب / ارزیابی عملکرد سازمان‌های بازرگانی استان‌های کرمانشاه و کردستان با روش تحلیل پوششی داده‌ها 'DEA' , علمی و آموزشی / کشاورزی و شیلات / جنگل و جنگلداری / بررسی تولید انواع فرآورده های چوبی جنگلی در استان مازندران طی دوره ۱۰ ساله (۸۳-۷۳) , سیاسی / تاریخ سیاسی / دوران مشروطه / علما و مشروطه , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / تغذیه / می دونیدکه کاکائو می تواند مانع تشکیل لخته خونی شود , بانک اطلاعاتی کتاب / کاملترین مجموعه ادبیات , بانک اطلاعاتی کتاب / هفده داستان کوتاه کوتاه از نویسندگان ناشناس ,

برخی منابع مهم خبری
eranico.com ارانیکو , entekhab.ir انتخاب , banifilm.ir بانی فیلم , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , bahardaily.ir روزنامه بهار , alodoctor.ir الو دکتر , persiankhodro.com پرشین خودرو , shahrefarda.ir شهرفردا ,وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
طرز تهیه رولت خرما
بهتر است در ماه مبارک رمضان عوض استفاده دائم و هر روزه از زولبیا و بامیه، گاهی نیز از شیرینی‌های مقوی خانگی همانند رولت خرما که حاوی موادی مغذی چون گردو و خرماست استفاده کنید