سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018

کج شدن انگشت‌ها


مکيدن انگشت فعاليتى پيچيده است که مى‌تواند مسائل فيزيکى، احساسى و روانى عديده‌اى ايجاد کند. مى‌تواند روى عزت‌نفس بچه‌ها اثر بگذارد؛ عملکرد درسى آنها را در مدرسه خراب کند؛ بر روابط اجتماعى آنها اثر بد بگذارد؛ به رشد دندان‌هاى آنها نيز توانائى صحبت روشن و واضح آنها لطمه بزند. افزون بر اين بسيارى از بچه‌ها به هنگام مکيدن انگشت انگاره‌ها‌ى رفتارى به‌خصوصى را ايجاد مى‌کنند که به‌تدريج بخشى از عادت مکيدن انگشت مى‌شود. اين عادات ثانويه معمولاً وقتى عادت مکيدن انگشت ترک مى‌شود کنار گذاشته مى‌شوند.
   عادات ثانويه
درباره عاداتى بحث مى‌کنيم که ممکن است بچه‌ها سواى عادت مکيدن انگشت پيدا کنند. اين عادت‌ها گاهى اوقات بخشى از عادت مکيدن انگشت مى‌شود. گرچه برخى از اين عادات به‌خودى خود مخرب نيستند اما وقتى در آنها افراط شود مى‌توانند به مسائل ديگرى منجر شوند.
   پيچاندن مو
بچه‌هائى که انگشت مى‌مکند اغلب در حال مکيدن انگشت موهاى خود را مى‌پيچند. گرچه ممکن است اين مشکل آن چنان جدى به‌نظر نرسد، مى‌تواند منجر به از بين رفتن و ريزش موها شود. گاه شدت اين تاب دادن مو به حدى است که ممکن است سمتى از سر کودک طاس شود. بعضى از والدين سعى مى‌کنند با تراشيدن يا کوتاه کردن مو مانع از آن شوند که فرزند آنها موى خود را بپيچند يا تاب دهد. اما اين کار معمولاً اين رفتار را متوقف نمى‌سازد. بعضى از والدين هم کلاهى بر سر فرزندان خود مى‌گذارند. در مواقعى نيز فرزندان خود را مجازات مى‌کنند يا آنها را به اتاق خودشان مى‌فرستند. اغلب اوقات پيچ دادن مو با توقف مکيدن انگشت تمام مى‌شود. پدر و مادر مى‌توانند مطمئن باشند که موهاى ريخته شده در مدت کوتاهى درخواهند آمد.
  دست در شلوار کردن
بسيارى از بچه‌ها وقتى انگشت مى‌مکند دست در شلوار خود مى‌کنند و به آلت تناسلى خود دست مى‌زنند. اين رفتار در نوزادان و کودکان پيش دبستانى زياد ديده مى‌شود و مى‌تواند طبيعى ارزيابى گردد. اما وقتى اين اقدام با مکيدن انگشت همراه مى‌شود و به‌عبارت ديگر وقتى بخشى از عادت مکيدن انگشت مى‌شود، مادام که عادت مکيدن انگشت از بين نرود، دشوار مى‌توان اين عادت را از بين برد.
ممکن است پدر و مادر و برادران و خواهران در حضور ديگران از اينکه مى‌بينند کودک آنها در حالى‌که دست در شلوار دارد انگشت مى‌مکد خجالت بکشند و به همين دليل ممکن است واکنش‌هائى تند نشان دهند. اما انتقادات و حرف‌هاى آنها معمولاً مفيد واقع نمى‌شود. برعکس واکنش آنها اغلب بر شدت مشکل مى‌افزايد. بايد توجه داشت عادت‌هاى ثانويه مرتبط با عادت انگشت مکيدن زمانى که اين عادت از بين برود خود‌به‌خود مرتفع مى‌شوند.
   ماليدن گوش و نوازش کردن و در آغوش کشيدن اشياء
بسيارى از بچه‌ها به هنگام مکيدن انگشت، پتو يا چيز ديگرى را لمس و نوازش مى‌کنند. حتى بعضى از بچه‌ها به هنگام مکيدن انگشت کسى را که نزديک به آنها است نوازش مى‌کنند.
  خيس کردن در رختخواب
بعضى از کودکانى که عادت به مکيدن انگشت دارند با شب ادرارى روبه‌رو هستند. گرچه شب ادرارى هميشه با مکيدن انگشت همراه نيست ممکن است يک ارتباط فيزيکى ميان اين دو وجود داشته باشد. بسيارى از کودکانى که انگشت مى‌مکند مى‌خواهند به آرامش برسند و به خواب روند. وقتى به خواب عميق مى‌رسند فعاليت مکيدن انگشت حالت انفعال پيدا مى‌کند. خواب در تمام مدت شب‌گاه سبک‌تر و زمانى سنگين‌تر مى‌شود. وقتى خواب سبک‌تر مى‌شود ممکن است مکيدن انگشت دوباره شروع شود. با مکيدن انگشت کودک دوباره به شرايط خواب عميق فرو مى‌رود. بنابراين ممکن است کودک احساس نکند که بايد به دستشوئى برود.
البته شب ادرارى تهديدى براى سلامتى کودک محسوب نمى‌شود اما مى‌تواند به لحاظ احساسى کودک را ناراحت و خجالت‌زده بکند. در اين شرايط پدر و مادرى عاقل هستند که فکرى به حال مکيدن انگشت فرزند خود بکنند تا مسئله شب ادرارى او هم حذف شود.
   ناراحتى‌هاى عمومى در زمينه سلامتى
در اثر مکيدن انگشت مشکلات عديده‌اى براى کودک ايجاد مى‌شود. وقتى اين عادت ترک مى‌شود حال عمومى کودک بهتر مى‌شود. علت آن اين است که با قطع مکيدن انگشت، باکترى مستقيماً با دهان ارتباط پيدا نمى‌کند. به هر صورت تا زمانى که کودک انگشت مى‌مکد، پدر و مادر او بايد مراقب باشند که دست‌هاى فرزند آنها تميز باشد.
   زرد زخم
زرد زخم يک بيمارى پوستى است که اغلب در اطراف دهان و سوراخ‌هاى بينى ايجاد مى‌شود. برخى از انواع اين بيمارى پوستى به‌شدت واگير دارد و به‌خصوص براى کودکانى که انگشت مى‌مکند مسائل بيشترى توليد مى‌کند. علت آن هم اين است که دست‌ها اغلب در تماس نزديک با اين بيمارى قرار مى‌گيرند و همين امکان پخش شدن بيمارى را افزايش مى‌دهد.
  کرمک
کرمک، کرم سفيد ريزى است که اندازه‌ آن به يک چهارم يا يک دوم اينچ مى‌رسد. کرمک روده‌ها و نواحى مقعدى را عفونى، توليد خارش و سوزش قابل ملاحظه‌ مى‌کند. کرمک‌ها به‌شدت واگيردارند. تخم‌هاى اين کرم به‌وسيله کودکى که به آن گرفتار است روى توالت باقى مى‌ماند و نفر بعدى که از توالت استفاده مى‌کند به آن آلوده مى‌شود. ممکن است تخم اين کرم زير ناخن دست کودک برود. اگر کودک دست‌هاى خود را مرتب نشويد، تخم به هرجائى که با دست کودک تماس حاصل کند منتقل مى‌شود. از بين بردن کرمک در کودکانى که انگشت مى‌مکند به دشوارى از بين مى‌رود.
   کج شدن انگشت‌ها
تنها در حالات استثنائى ممکن است استخوان انگشت کودک کج شود. به‌عبارت ديگر مکيدن ادامه‌دار و بلند‌مدت انگشت و شست، آن را از شکل حقيقى خود خارج مى‌کند. اين امر بيشتر زمانى اتفاق مى‌افتد که کودک بعد از ۵ سالگى به مکيدن انگشت ادامه دهد. کج شدن استخوان انگشت در دخترها بيشتر است و اين نبايد توليد تعجب کند زيرا دخترها بيشتر از پسرها انگشت مى‌مکند. در شديدترين حالات اين احتمال هست که انگشت برگردد يا تاب بخورد. در اين زمان مهارت کودک در نوشتن دچار مشکل مى‌شود زيرا نمى‌تواند قلم را به راحتى در دست بگيرد. وقتى عادت مکيدن انگشت تمام شود، بد شکل شدن انگشت‌ها هم اغلب بهبود پيدا مى‌کند. اما اگر تاب خوردن انگشت بيشتر از حد باشد نياز به‌عمل جراحى است.
   زگيل و مسائل ديگر
زگيل اغلب روى دست پيدا مى‌شود اما مى‌تواند در هر نقطه‌اى از بدن نيز صورت خارجى پيدا کند. زگيل از طريق ويروس ايجاد مى‌شود و رويهٔ آن زبر است. اگر انگشت يا دست کودکى زگيل داشته باشد، در صورت مکيدن انگشت، عفونت به‌صورت او هم سرايت مى‌کند.
مکيدن انگشت مى‌تواند زير ناخن بلند نيز توليد عفونت کند و بالاخره اينکه مکيدن انگشت مى‌تواند روى شست يا انگشت ايجاد پينه بکند. اما با از بين رفتن عادت مکيدن انگشت اين ناراحتى هم از بين مى‌رود.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
موسسه سفیر فیلم , گنجینه هنرمندان , کارت ورورد به جلسه , جنبش انصارالله یمن , عزیزی خادم , نقش و نقش‌بند , آثار جهانی , مصطفی مازح , رقیه کرمی , نقشه کشی ,

مقالات پربیننده امروز
بهداشت و درمان , بهداشت روان , روانشناسی ـ تحقیق و پژوهش / شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان مرد زندان قصر تهران , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , آموزش , آموزش گرافیک کامپیوتری / قدیمی کردن عکس , بانک اطلاعاتی کتاب / کاملترین مرجع درس و کنکور زبان C، ویژه: داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) کامپیوتر، قابل استفاده: دانشجویان کاردانی و کارشناسی .. , سیاسی , علوم سیاسی , حقوق مدنی و سیاسی ـ حقوق بشر / اعلامیه جهانی حقوق زبانی , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , تلفن همراه , موبایل / شبکه موبایل چگونه کار می کند؟ , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , علوم کامپیوتر , تكنولوژی بی‌سیم / Bluetooth چیست؟ , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , شاعر / نظام‌الدین محمود ابوالعلاء گنجوی , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت عمومی , بانک اطلاعاتی کتاب / شیمی پیش‌دانشگاهی (1) (فصل اول و دوم) رشته (ریاضی ـ تجربی) , بانک اطلاعاتی کتاب / لیالی مجنون ,

برخی منابع مهم خبری
mashreghnews.ir مشرق نیوز , navad.net روزنامه نود , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , asriran.com عصرایران , vista.ir وبگردی , 55online.ir 55 آنلاین , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , tabnak.ir تابناک , alef.ir الف ,وبگردی
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان - نماینده سراوان در مجلس، مواجهه از بالا به پایین او با یک کارمند، نحوه واکنش مردم به یک مسوول احتمالا رده بالا در پاسخ به فحاشی های رکیک او..
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».