شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 18 August, 2018

سبب‌شناسی


  اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت
علایم کمتر از یک ماه طول می‌کشند و پس از یک استرس آشکار در زندگی انسان اتفاق می‌افتد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
جدول زیر را نگاه کنید. شبیه به اختلالات پسیکوتیک دیگر است، ولی در آن علایم بی‌ثبات و گذرا، کنفوزیون، اختلال موقعیت‌یابی، و علایم خلقی بیشتر است.
- معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت:
  الف ـ وجود یک (یا چند مورد) علایم زیر:
    ۱. هذیان
    ۲. توهم
    ۳. گفتار درهم‌ریخته (disorganized) (مثل از خط خارج شدن و گسیختگی)
  توجه: اگر از نظر فرهنگی به‌عنوان یک الگوی پاسخ قابل قبول باشد، علامت حساب نمی‌شود.
  ب ـ مدت اپیزود حداقل یک روز ولی کم‌تر از یک ماه باشد، و سرانجام به حد عملکرد پیش‌مرضی خود برسد.
  ج ـ اختلال یا یک اختلال خلقی همراه با علایم پسیکوتیک، اختلال اسکیزوافکتیو یا اسکیزوفرنی بهتر توضیح داده نشود و به‌دلیل اثر مستقیم یک ماده (مثل یک ماده سوءمصرف شده یا دارو) یا یک بیماری طبی عمومی نباشد.
نوع را مشخص کنید:
  - با استرسورهای مشخص (پسیکوز واکنشی کوتاه‌مدت): اگر علایم، مدت کوتاهی بعد از، یا به‌طور واضح در پاسخ با وقایعی اتفاق بیفتد که به تنهائی یا جمعاً، می‌توانند برای هر کس در شرایط مشابه در فرهنگ فرد استرس‌زا باشند.
  - بدون استرسورهای مشخص: اگر علایم مدت کوتاهی بعد از، یا به‌طور واضح در پاسخ به وقایعی اتفاق نیفتد، که به‌ تنهائی یا جمعاً می‌توانند برای هرکس در شرایط مشابه در فرهنگ فرد استرس‌زا باشد.
  - با شروع پس از زایمان: اگر شروع ظرف ۴ هفته پس از زایمان اتفاق بیفتد.
  اپیدمیولوژی
اطلاعات مشخصی در دست نمی‌باشد. در اشخاصی که قبلاً اختلال شخصیتی داشته‌اند با اینکه استرسورهای ماژوری مثل بلایای طبیعی یا تغییرات برجسته فرهنگی را تجربه کرده‌اند، بیشتر اتفاق می‌افتد.
  سبب‌شناسی
در خانواده‌های این بیماران اختلال خلقی شایع‌تر است. استرس روانی - اجتماعی شروع اپیزود پسیکوتیک را شعله‌ور می‌کند. در اشخاصی که مکانیسم‌های سازگاری ناکافی دارند، پسیکوز به‌عنوان یک پاسخ دفاعی در نظر گرفته می‌شود.
  تشخیص افتراقی
علل طبی باید کنار گذاشته شود، به‌خصوص، مسمومیت داروئی و ترک داروها، اختلالات تشنجی را نیز باید در نظر داشت. اختلالات ساختگی، تعارض، اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی، و اپیزودهای موقتی پسیکوتیک همراه با اختلالات شخصیتی مرزی و اسکیزونایپال باید رد شود.
  دوره بیماری و پیش‌آگهی
- ویژگی‌های به نفع پیش‌آگهی خوب در اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت:
  ۱. سازگاری خوب پیش‌مرضی
۲. کم بودن صفات شخصیتی اسکیزوئید در دوره پیش‌مرضی
۳. استرسورهای شدید تسریع‌کننده
۴. شروع ناگهانی علایم
۵. علایم عاطفی
۶. کنفوزیون، سردرگمی و کلافگی در مدت پسیکوز
۷. خفیف بودن کندی عاطفه (affective bluting)
۸. مدت کوتاه علایم
۹. نداشتن خویشاوندان اسکیزوفرنیک
  درمان
ممکن است نیاز به بستری کوتاه‌مدت باشد. از آنجا که اغلب، علایم به سرعت و به خودی خود بهبود می‌یابند ممکن است نیاز به درمان آنتی‌پسیکوتیک نباشد، در صورت نیاز به دارو، کمترین دوز ممکن استفاده و به‌محض امکان، قطع می‌گردد. روا‌ن‌درمانی، از جهت توجه به ماهیت و اهمیت استرس اجتماعی خاصی که اپیزود پسیکوتیک را ایجاد می‌کند، اهمیت زیادی دارد. بیماران باید در برخورد با استرس‌های آتی روش‌های انطباقی قرار کم‌تر مخربی را بیابند.
  اختلال پسیکوتیک مشترک
دو یا چند نفر در سیستم هذیانی شریک هستند. قبلاً به آن اختلال پاراتوئید القاءشده (induced paranoid disorder) و folie à deux گفته می‌شد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
شایع‌ترین هذیان، گزند و آسیب است و تظاهر کلیدی آن، تشریک و قبول کورکورانه این هذیان‌ها بین دو نفر است. ممکن است آن دو با هم قرارداد خودکشی یا دیگرکشی بسته باشند.
  اپیدمیولوژی
این اختلال نادر است. در زنان و نیز در اشخاصی که ناتوانیظهای جسمی دارند و آنها را به شخص دیگری وابسه می‌سازد شایع‌تر است. در ۹۵% موارد، اعضاء خاننواده و معمولاً دو خواهر درگیر هستند.
  سبب‌شناسی
علت آن اساساً روان‌شناختی است، ولی احتمال تأثیر ژنتیک وجود دارد، به‌دلیل اینکه اختلال بیشتر اعضاء یک خانواده را درگیر می‌کند. عوامل روان‌شناختی یا روانی - اجتماعی شامل رابطه اجتماعی منزوئی است که در آن یک شخص، سلطه‌پذیر و وابسته است و فرد دیگر، سلطه‌گر است که سیستم پسیکوتیک او، پابرجا است.
  عوامل روان‌پویشی
شخصیت پسیکوتیک سلطه‌گر از طریق شخصیت سلطه‌پذیر تا حدی تماس خود را با واقعیت حفظ می‌کند. در حالی‌که فرد سلطه‌پذیر مدام دنبال آن است که به‌وسیله شخص غالب تحت مراقبت و پذیرش قرار گیرد. این دو اغلب یک ارتباط قویاً دوسوگرا (ambivalent) دارند.
  تشخیص افتراقی
در بیمار سلطه‌پذیر باید اختلالات شخصیتی، تعارض و اختلالات ساختگی رد شود. همچنین باید علل طبی را همواره در نظر داشت.
  دوره بیماری و پیش‌آگهی
میزان بهبودی متفاوت است. در عده‌ای به میزان ده تا چهل درصد می‌رسد. به طریقه سنتی، شریک سلطه‌پذیر را از شریک غالب و پسیکوتیک جدا می‌کنند و نتیجه مطلوب کاهش سریع علایم پسیکوتیک خواهد بود. اگر علایم فروکش نکند، شخص سلطه‌پذیر ممکن است معیارهای تشخیصی بیماری پسیکوتیک دیگری مثل اسکیزوفرنی با اختلالات هذیانی را داشته باشد.
  درمان
افراد را از هم جدا کنید و به شخص وابسته و سلطه‌پذیر کمک کنید تا طریقه حمایتی دیگری برای جبران از دست دادن ارتباطش بیابد. داروهای آنتی‌پسیکوتیک برای هر دو نفر مفید است.
   پسیکوز پس از زایمان
سندرمی که پس از زایمان اتفاق می‌افتد و با افسردگی شدید و هذیان مشخص می‌شود. اغلب اطلاعات، نشان‌دهنده ارتباط نزدیک بین پسیکوز پس از زایمان و اختلالات خلقی است.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
اغلب موارد، علایم ۲ تا ۳ روز پس از زایمان رخ می‌دهد. شکایات اولیه از بی‌خوابی، بی‌قراری و بی‌ثباتی عاطفی است که به سمت کنفوزیون، بی‌منظمی، هذیان‌ و نگرانی‌های وسواسی در مورد نوزاد پیشرفت می‌کند. افکاری در مورد قصد آسیب رساندن به بچه یا خود، مشخصه‌ این اختلال است.
  اپیدمیولوژی
به میزان یک تا دو مورد در هر هزار زایمان اتفاق می‌افتد اغلب در حاملگی بار اول اتفاق می‌افتد.
  سبب‌شناسی
معمولاً ثانویه به بیماری روانی زمینه اتفاق می‌افتد (مثلاً اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی).
- ممکن است تغییر ناگهانی در سطح هورمونی پس از زایمان دخیل باشد.
- تعارض‌های روان‌پویشی در مورد مادر شدن، حاملگی ناخواسته، اسارت در ازدواجی ناخوشایند، ترس از مادر شدن.
  تشخیص افتراقی
- غم پس از زایمان (postpartum blues):
اغلب زنان، پس از زایمان دچار بی‌ثباتی عاطفی می‌شوند. این مسئله به‌طور خودبه‌خود رفع می‌شود، و در آن هیچ‌گونه شواهدی از تفکر پسیکوتیک وجود ندارد.
- اختلال خلقی ناشی از مواد:
افسردگی همراه با حالت‌های پس از بیهوشی، مثلاً پس از سزارین یا ناشی از مپریدین (meperidine)، آنالژزی اسکوپولامین (خواب شفق‌گونه ـ twilight).
- اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری طبی عمومی:
عفونت، عدم تعادل هورمونی (مثلاً هیپوتیروئیدی)، آنفالوپاتی همراه با توکسمی حاملگی و پره‌اکلامپسی را رد کنید.
  سیر بیماری و پیش‌آگهی
در موارد درمان‌نشده خطر کشتن نوزاد، خودکشی، یا هر دو بالا است. شبکه حمایتی خانواده، شخصیت خوب پیش‌مرضی، و درمان مناسب، با پیش‌آگهی خوب تا عالی همراه است.
  درمان
در صورت وجود افکار خودکشی، باید از نظر خودکشی اقدامات احتیاطی انجام شود. اگر مادر دچار هذیان است یا در مورد سلامتی بچه نگرانی بیش از حد دارد، نباید نوزاد را با مادر تنها گذاشت.
- دارودرمانی:
دارو برای علایم اولیه داده می‌شود: ضدافسردگی‌ها برای افکار خودکشی و افسردگی، داروهای ضداضطراب برای آژیتاسیون و بی‌خوابی (مثلاً لورازپام، ۵/۰ میلی‌گرم، هر ۴ تا ۶ ساعت)، لیتیوم برای رفتار مانیک، داروهای آنتی‌پسیکوتیک برای هذیان (مثلاً هالوپریدول، ۵/۰ میلی‌گرم، هر ۶ ساعت).
- روان‌شناختی:
هم روان‌درمانی فردی و هم زوج‌درمانی از جهت مقابله با تعارض‌های درون‌روانی (intrapsychic) یا بین‌‌فردی لازم است. تنها پس از مطمئن شدن از وجود فردی در خانه برای کاهش استرس‌های محیطی همراه با مراقبت از نوزاد، می‌توان اجازه مرخص شدن به مادر و نوزاد را داد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
پری هول , آهنگ حامد زمانی , کلاس اولی ها , افزایش واحدهای تولیدی , سیستم مکانیزه ثبت تخلف , فساد در انگلیس , کنوانسیون تهران در انزلی , خفه کرد , سقوط هواپیما در الجزایر , فجر 96 ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر , بانک اطلاعاتی کتاب / کوثر قرآن: تفسیر سوره‌های کوثر و قدر , موفقیت , زندگی , زندگی بهتر / راه nاُم , دین و اندیشه , دین و مذهب , ادیان و مذاهب ـ یهودیت / اعیاد یهود , بانک اطلاعاتی کتاب / شهمیرزاد شناسی , بانک اطلاعاتی کتاب / عزادار حقیقی , بانک اطلاعاتی کتاب / تکنولوژی بسته‌بندی مواد غذائی: مبانی , فرهنگی و هنری , سینما , سینمای جهان / تاریخچه‌ اسکار , بانک اطلاعاتی کتاب / جامعه‌شناسی 'سال سوم و پیش‌دانشگاهی' (ترمی واحدی ـ سالی واحدی) , بانک اطلاعاتی کتاب / کراس بایت‌ها: عوارض و درمان آنها ,

برخی منابع مهم خبری
hemayatonline.ir روزنامه حمایت , sharghdaily.ir روزنامه شرق , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , ensafnews.com انصاف نیوز , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , karyab.net کاریاب , khorasannews.com روزنامه خراسان , afkarpress.ir روزنامه افکار , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا ,وبگردی
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.