جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019

سبب‌شناسی


  اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت
علایم کمتر از یک ماه طول می‌کشند و پس از یک استرس آشکار در زندگی انسان اتفاق می‌افتد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
جدول زیر را نگاه کنید. شبیه به اختلالات پسیکوتیک دیگر است، ولی در آن علایم بی‌ثبات و گذرا، کنفوزیون، اختلال موقعیت‌یابی، و علایم خلقی بیشتر است.
- معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت:
  الف ـ وجود یک (یا چند مورد) علایم زیر:
    ۱. هذیان
    ۲. توهم
    ۳. گفتار درهم‌ریخته (disorganized) (مثل از خط خارج شدن و گسیختگی)
  توجه: اگر از نظر فرهنگی به‌عنوان یک الگوی پاسخ قابل قبول باشد، علامت حساب نمی‌شود.
  ب ـ مدت اپیزود حداقل یک روز ولی کم‌تر از یک ماه باشد، و سرانجام به حد عملکرد پیش‌مرضی خود برسد.
  ج ـ اختلال یا یک اختلال خلقی همراه با علایم پسیکوتیک، اختلال اسکیزوافکتیو یا اسکیزوفرنی بهتر توضیح داده نشود و به‌دلیل اثر مستقیم یک ماده (مثل یک ماده سوءمصرف شده یا دارو) یا یک بیماری طبی عمومی نباشد.
نوع را مشخص کنید:
  - با استرسورهای مشخص (پسیکوز واکنشی کوتاه‌مدت): اگر علایم، مدت کوتاهی بعد از، یا به‌طور واضح در پاسخ با وقایعی اتفاق بیفتد که به تنهائی یا جمعاً، می‌توانند برای هر کس در شرایط مشابه در فرهنگ فرد استرس‌زا باشند.
  - بدون استرسورهای مشخص: اگر علایم مدت کوتاهی بعد از، یا به‌طور واضح در پاسخ به وقایعی اتفاق نیفتد، که به‌ تنهائی یا جمعاً می‌توانند برای هرکس در شرایط مشابه در فرهنگ فرد استرس‌زا باشد.
  - با شروع پس از زایمان: اگر شروع ظرف ۴ هفته پس از زایمان اتفاق بیفتد.
  اپیدمیولوژی
اطلاعات مشخصی در دست نمی‌باشد. در اشخاصی که قبلاً اختلال شخصیتی داشته‌اند با اینکه استرسورهای ماژوری مثل بلایای طبیعی یا تغییرات برجسته فرهنگی را تجربه کرده‌اند، بیشتر اتفاق می‌افتد.
  سبب‌شناسی
در خانواده‌های این بیماران اختلال خلقی شایع‌تر است. استرس روانی - اجتماعی شروع اپیزود پسیکوتیک را شعله‌ور می‌کند. در اشخاصی که مکانیسم‌های سازگاری ناکافی دارند، پسیکوز به‌عنوان یک پاسخ دفاعی در نظر گرفته می‌شود.
  تشخیص افتراقی
علل طبی باید کنار گذاشته شود، به‌خصوص، مسمومیت داروئی و ترک داروها، اختلالات تشنجی را نیز باید در نظر داشت. اختلالات ساختگی، تعارض، اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی، و اپیزودهای موقتی پسیکوتیک همراه با اختلالات شخصیتی مرزی و اسکیزونایپال باید رد شود.
  دوره بیماری و پیش‌آگهی
- ویژگی‌های به نفع پیش‌آگهی خوب در اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت:
  ۱. سازگاری خوب پیش‌مرضی
۲. کم بودن صفات شخصیتی اسکیزوئید در دوره پیش‌مرضی
۳. استرسورهای شدید تسریع‌کننده
۴. شروع ناگهانی علایم
۵. علایم عاطفی
۶. کنفوزیون، سردرگمی و کلافگی در مدت پسیکوز
۷. خفیف بودن کندی عاطفه (affective bluting)
۸. مدت کوتاه علایم
۹. نداشتن خویشاوندان اسکیزوفرنیک
  درمان
ممکن است نیاز به بستری کوتاه‌مدت باشد. از آنجا که اغلب، علایم به سرعت و به خودی خود بهبود می‌یابند ممکن است نیاز به درمان آنتی‌پسیکوتیک نباشد، در صورت نیاز به دارو، کمترین دوز ممکن استفاده و به‌محض امکان، قطع می‌گردد. روا‌ن‌درمانی، از جهت توجه به ماهیت و اهمیت استرس اجتماعی خاصی که اپیزود پسیکوتیک را ایجاد می‌کند، اهمیت زیادی دارد. بیماران باید در برخورد با استرس‌های آتی روش‌های انطباقی قرار کم‌تر مخربی را بیابند.
  اختلال پسیکوتیک مشترک
دو یا چند نفر در سیستم هذیانی شریک هستند. قبلاً به آن اختلال پاراتوئید القاءشده (induced paranoid disorder) و folie à deux گفته می‌شد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
شایع‌ترین هذیان، گزند و آسیب است و تظاهر کلیدی آن، تشریک و قبول کورکورانه این هذیان‌ها بین دو نفر است. ممکن است آن دو با هم قرارداد خودکشی یا دیگرکشی بسته باشند.
  اپیدمیولوژی
این اختلال نادر است. در زنان و نیز در اشخاصی که ناتوانیظهای جسمی دارند و آنها را به شخص دیگری وابسه می‌سازد شایع‌تر است. در ۹۵% موارد، اعضاء خاننواده و معمولاً دو خواهر درگیر هستند.
  سبب‌شناسی
علت آن اساساً روان‌شناختی است، ولی احتمال تأثیر ژنتیک وجود دارد، به‌دلیل اینکه اختلال بیشتر اعضاء یک خانواده را درگیر می‌کند. عوامل روان‌شناختی یا روانی - اجتماعی شامل رابطه اجتماعی منزوئی است که در آن یک شخص، سلطه‌پذیر و وابسته است و فرد دیگر، سلطه‌گر است که سیستم پسیکوتیک او، پابرجا است.
  عوامل روان‌پویشی
شخصیت پسیکوتیک سلطه‌گر از طریق شخصیت سلطه‌پذیر تا حدی تماس خود را با واقعیت حفظ می‌کند. در حالی‌که فرد سلطه‌پذیر مدام دنبال آن است که به‌وسیله شخص غالب تحت مراقبت و پذیرش قرار گیرد. این دو اغلب یک ارتباط قویاً دوسوگرا (ambivalent) دارند.
  تشخیص افتراقی
در بیمار سلطه‌پذیر باید اختلالات شخصیتی، تعارض و اختلالات ساختگی رد شود. همچنین باید علل طبی را همواره در نظر داشت.
  دوره بیماری و پیش‌آگهی
میزان بهبودی متفاوت است. در عده‌ای به میزان ده تا چهل درصد می‌رسد. به طریقه سنتی، شریک سلطه‌پذیر را از شریک غالب و پسیکوتیک جدا می‌کنند و نتیجه مطلوب کاهش سریع علایم پسیکوتیک خواهد بود. اگر علایم فروکش نکند، شخص سلطه‌پذیر ممکن است معیارهای تشخیصی بیماری پسیکوتیک دیگری مثل اسکیزوفرنی با اختلالات هذیانی را داشته باشد.
  درمان
افراد را از هم جدا کنید و به شخص وابسته و سلطه‌پذیر کمک کنید تا طریقه حمایتی دیگری برای جبران از دست دادن ارتباطش بیابد. داروهای آنتی‌پسیکوتیک برای هر دو نفر مفید است.
   پسیکوز پس از زایمان
سندرمی که پس از زایمان اتفاق می‌افتد و با افسردگی شدید و هذیان مشخص می‌شود. اغلب اطلاعات، نشان‌دهنده ارتباط نزدیک بین پسیکوز پس از زایمان و اختلالات خلقی است.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
اغلب موارد، علایم ۲ تا ۳ روز پس از زایمان رخ می‌دهد. شکایات اولیه از بی‌خوابی، بی‌قراری و بی‌ثباتی عاطفی است که به سمت کنفوزیون، بی‌منظمی، هذیان‌ و نگرانی‌های وسواسی در مورد نوزاد پیشرفت می‌کند. افکاری در مورد قصد آسیب رساندن به بچه یا خود، مشخصه‌ این اختلال است.
  اپیدمیولوژی
به میزان یک تا دو مورد در هر هزار زایمان اتفاق می‌افتد اغلب در حاملگی بار اول اتفاق می‌افتد.
  سبب‌شناسی
معمولاً ثانویه به بیماری روانی زمینه اتفاق می‌افتد (مثلاً اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی).
- ممکن است تغییر ناگهانی در سطح هورمونی پس از زایمان دخیل باشد.
- تعارض‌های روان‌پویشی در مورد مادر شدن، حاملگی ناخواسته، اسارت در ازدواجی ناخوشایند، ترس از مادر شدن.
  تشخیص افتراقی
- غم پس از زایمان (postpartum blues):
اغلب زنان، پس از زایمان دچار بی‌ثباتی عاطفی می‌شوند. این مسئله به‌طور خودبه‌خود رفع می‌شود، و در آن هیچ‌گونه شواهدی از تفکر پسیکوتیک وجود ندارد.
- اختلال خلقی ناشی از مواد:
افسردگی همراه با حالت‌های پس از بیهوشی، مثلاً پس از سزارین یا ناشی از مپریدین (meperidine)، آنالژزی اسکوپولامین (خواب شفق‌گونه ـ twilight).
- اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری طبی عمومی:
عفونت، عدم تعادل هورمونی (مثلاً هیپوتیروئیدی)، آنفالوپاتی همراه با توکسمی حاملگی و پره‌اکلامپسی را رد کنید.
  سیر بیماری و پیش‌آگهی
در موارد درمان‌نشده خطر کشتن نوزاد، خودکشی، یا هر دو بالا است. شبکه حمایتی خانواده، شخصیت خوب پیش‌مرضی، و درمان مناسب، با پیش‌آگهی خوب تا عالی همراه است.
  درمان
در صورت وجود افکار خودکشی، باید از نظر خودکشی اقدامات احتیاطی انجام شود. اگر مادر دچار هذیان است یا در مورد سلامتی بچه نگرانی بیش از حد دارد، نباید نوزاد را با مادر تنها گذاشت.
- دارودرمانی:
دارو برای علایم اولیه داده می‌شود: ضدافسردگی‌ها برای افکار خودکشی و افسردگی، داروهای ضداضطراب برای آژیتاسیون و بی‌خوابی (مثلاً لورازپام، ۵/۰ میلی‌گرم، هر ۴ تا ۶ ساعت)، لیتیوم برای رفتار مانیک، داروهای آنتی‌پسیکوتیک برای هذیان (مثلاً هالوپریدول، ۵/۰ میلی‌گرم، هر ۶ ساعت).
- روان‌شناختی:
هم روان‌درمانی فردی و هم زوج‌درمانی از جهت مقابله با تعارض‌های درون‌روانی (intrapsychic) یا بین‌‌فردی لازم است. تنها پس از مطمئن شدن از وجود فردی در خانه برای کاهش استرس‌های محیطی همراه با مراقبت از نوزاد، می‌توان اجازه مرخص شدن به مادر و نوزاد را داد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
بارش برف باران , نکته فناورانه , مراسم رونمایی , پایگاه امداد ساحلی , مسابقه فینوکمپ , محور کرج و چالوس , چهار سال پیش 11 شب , برق دار , جایزه مصطفی (ص) , تنفر ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / جبر پایه (پنجم ابتدایی) , موفقیت , زندگی , موفقیت / پلکان موفقیت , فرهنگ و جامعه , تمدن , شهر و شهر‌نشینی / ۳۰ آذر: در شهر چه گذشت؟! , بانک اطلاعاتی کتاب / شیمی (3): کتاب کار و فعالیت‌های تکمیلی برای دانش‌آموزان سوم دبیرستان , بانک اطلاعاتی کتاب / نه ماه و نه روز بارداری , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , شاعر / شمس‌‌الدین محمدبن ایل طغان بردسیری کرمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / یادداشتها و رهاوردهای سفر نیویورک ... در بهشت شداد! آمریکای متمدن، آمریکای متوحش , فرهنگ و جامعه , گردشگری , کشور ایران / تاریخچه باغ سعدآباد , بانک اطلاعاتی کتاب / اوقات شرعی بخش فیض‌آباد , بانک اطلاعاتی کتاب / مسائلی در احتمالات (مشتمل بر خلاصه مطالب درسی، 329 مسئله حل‌ شده و 160 مسئله با راهنمایی و پاسخ) ,

برخی منابع مهم خبری
cinemakhabar.ir سینما خبر , car.ir کار(خودرو) , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , rouydad24.ir رویداد 24 , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , piroozionline.ir روزنامه پیروزی ,وبگردی
کی‌روش: بعد از پیام رهبر انقلاب، وزارت ورزش علیه من شد
کی‌روش: بعد از پیام رهبر انقلاب، وزارت ورزش علیه من شد - سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به پیام تشکر رهبر انقلاب بعد از جام جهانی، گفت: بعد از آن پیام، وزارت ورزش کاملاً علیه من شد. خواسته وزیر ورزش این بود که نمی‌خواهد کی‌روش اینجا باشد، هیچوقت از بازیکنان و تیم ملی حمایت نشد و تمام برنامه آماده‌سازی ما لطمه خورد.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
شبکه سه - میثاقی  و ماجرای عبور از فردوسی‌پور
شبکه سه - میثاقی و ماجرای عبور از فردوسی‌پور - در گذشته برنامه‌های پخش زنده فوتبال روی بازی متمرکز بود اما میثاقی در این برنامه بخش‌های مهمی از حواشی و سوژه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد که دست برنامه «نود» را خالی می‌کند.
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند !
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند ! - بدون تعارف با سواره ای که از حال پیاده ها خبر دارد
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.