جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

سبب‌شناسی


  اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت
علایم کمتر از یک ماه طول می‌کشند و پس از یک استرس آشکار در زندگی انسان اتفاق می‌افتد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
جدول زیر را نگاه کنید. شبیه به اختلالات پسیکوتیک دیگر است، ولی در آن علایم بی‌ثبات و گذرا، کنفوزیون، اختلال موقعیت‌یابی، و علایم خلقی بیشتر است.
- معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت:
  الف ـ وجود یک (یا چند مورد) علایم زیر:
    ۱. هذیان
    ۲. توهم
    ۳. گفتار درهم‌ریخته (disorganized) (مثل از خط خارج شدن و گسیختگی)
  توجه: اگر از نظر فرهنگی به‌عنوان یک الگوی پاسخ قابل قبول باشد، علامت حساب نمی‌شود.
  ب ـ مدت اپیزود حداقل یک روز ولی کم‌تر از یک ماه باشد، و سرانجام به حد عملکرد پیش‌مرضی خود برسد.
  ج ـ اختلال یا یک اختلال خلقی همراه با علایم پسیکوتیک، اختلال اسکیزوافکتیو یا اسکیزوفرنی بهتر توضیح داده نشود و به‌دلیل اثر مستقیم یک ماده (مثل یک ماده سوءمصرف شده یا دارو) یا یک بیماری طبی عمومی نباشد.
نوع را مشخص کنید:
  - با استرسورهای مشخص (پسیکوز واکنشی کوتاه‌مدت): اگر علایم، مدت کوتاهی بعد از، یا به‌طور واضح در پاسخ با وقایعی اتفاق بیفتد که به تنهائی یا جمعاً، می‌توانند برای هر کس در شرایط مشابه در فرهنگ فرد استرس‌زا باشند.
  - بدون استرسورهای مشخص: اگر علایم مدت کوتاهی بعد از، یا به‌طور واضح در پاسخ به وقایعی اتفاق نیفتد، که به‌ تنهائی یا جمعاً می‌توانند برای هرکس در شرایط مشابه در فرهنگ فرد استرس‌زا باشد.
  - با شروع پس از زایمان: اگر شروع ظرف ۴ هفته پس از زایمان اتفاق بیفتد.
  اپیدمیولوژی
اطلاعات مشخصی در دست نمی‌باشد. در اشخاصی که قبلاً اختلال شخصیتی داشته‌اند با اینکه استرسورهای ماژوری مثل بلایای طبیعی یا تغییرات برجسته فرهنگی را تجربه کرده‌اند، بیشتر اتفاق می‌افتد.
  سبب‌شناسی
در خانواده‌های این بیماران اختلال خلقی شایع‌تر است. استرس روانی - اجتماعی شروع اپیزود پسیکوتیک را شعله‌ور می‌کند. در اشخاصی که مکانیسم‌های سازگاری ناکافی دارند، پسیکوز به‌عنوان یک پاسخ دفاعی در نظر گرفته می‌شود.
  تشخیص افتراقی
علل طبی باید کنار گذاشته شود، به‌خصوص، مسمومیت داروئی و ترک داروها، اختلالات تشنجی را نیز باید در نظر داشت. اختلالات ساختگی، تعارض، اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی، و اپیزودهای موقتی پسیکوتیک همراه با اختلالات شخصیتی مرزی و اسکیزونایپال باید رد شود.
  دوره بیماری و پیش‌آگهی
- ویژگی‌های به نفع پیش‌آگهی خوب در اختلال پسیکوتیک کوتاه‌مدت:
  ۱. سازگاری خوب پیش‌مرضی
۲. کم بودن صفات شخصیتی اسکیزوئید در دوره پیش‌مرضی
۳. استرسورهای شدید تسریع‌کننده
۴. شروع ناگهانی علایم
۵. علایم عاطفی
۶. کنفوزیون، سردرگمی و کلافگی در مدت پسیکوز
۷. خفیف بودن کندی عاطفه (affective bluting)
۸. مدت کوتاه علایم
۹. نداشتن خویشاوندان اسکیزوفرنیک
  درمان
ممکن است نیاز به بستری کوتاه‌مدت باشد. از آنجا که اغلب، علایم به سرعت و به خودی خود بهبود می‌یابند ممکن است نیاز به درمان آنتی‌پسیکوتیک نباشد، در صورت نیاز به دارو، کمترین دوز ممکن استفاده و به‌محض امکان، قطع می‌گردد. روا‌ن‌درمانی، از جهت توجه به ماهیت و اهمیت استرس اجتماعی خاصی که اپیزود پسیکوتیک را ایجاد می‌کند، اهمیت زیادی دارد. بیماران باید در برخورد با استرس‌های آتی روش‌های انطباقی قرار کم‌تر مخربی را بیابند.
  اختلال پسیکوتیک مشترک
دو یا چند نفر در سیستم هذیانی شریک هستند. قبلاً به آن اختلال پاراتوئید القاءشده (induced paranoid disorder) و folie à deux گفته می‌شد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
شایع‌ترین هذیان، گزند و آسیب است و تظاهر کلیدی آن، تشریک و قبول کورکورانه این هذیان‌ها بین دو نفر است. ممکن است آن دو با هم قرارداد خودکشی یا دیگرکشی بسته باشند.
  اپیدمیولوژی
این اختلال نادر است. در زنان و نیز در اشخاصی که ناتوانیظهای جسمی دارند و آنها را به شخص دیگری وابسه می‌سازد شایع‌تر است. در ۹۵% موارد، اعضاء خاننواده و معمولاً دو خواهر درگیر هستند.
  سبب‌شناسی
علت آن اساساً روان‌شناختی است، ولی احتمال تأثیر ژنتیک وجود دارد، به‌دلیل اینکه اختلال بیشتر اعضاء یک خانواده را درگیر می‌کند. عوامل روان‌شناختی یا روانی - اجتماعی شامل رابطه اجتماعی منزوئی است که در آن یک شخص، سلطه‌پذیر و وابسته است و فرد دیگر، سلطه‌گر است که سیستم پسیکوتیک او، پابرجا است.
  عوامل روان‌پویشی
شخصیت پسیکوتیک سلطه‌گر از طریق شخصیت سلطه‌پذیر تا حدی تماس خود را با واقعیت حفظ می‌کند. در حالی‌که فرد سلطه‌پذیر مدام دنبال آن است که به‌وسیله شخص غالب تحت مراقبت و پذیرش قرار گیرد. این دو اغلب یک ارتباط قویاً دوسوگرا (ambivalent) دارند.
  تشخیص افتراقی
در بیمار سلطه‌پذیر باید اختلالات شخصیتی، تعارض و اختلالات ساختگی رد شود. همچنین باید علل طبی را همواره در نظر داشت.
  دوره بیماری و پیش‌آگهی
میزان بهبودی متفاوت است. در عده‌ای به میزان ده تا چهل درصد می‌رسد. به طریقه سنتی، شریک سلطه‌پذیر را از شریک غالب و پسیکوتیک جدا می‌کنند و نتیجه مطلوب کاهش سریع علایم پسیکوتیک خواهد بود. اگر علایم فروکش نکند، شخص سلطه‌پذیر ممکن است معیارهای تشخیصی بیماری پسیکوتیک دیگری مثل اسکیزوفرنی با اختلالات هذیانی را داشته باشد.
  درمان
افراد را از هم جدا کنید و به شخص وابسته و سلطه‌پذیر کمک کنید تا طریقه حمایتی دیگری برای جبران از دست دادن ارتباطش بیابد. داروهای آنتی‌پسیکوتیک برای هر دو نفر مفید است.
   پسیکوز پس از زایمان
سندرمی که پس از زایمان اتفاق می‌افتد و با افسردگی شدید و هذیان مشخص می‌شود. اغلب اطلاعات، نشان‌دهنده ارتباط نزدیک بین پسیکوز پس از زایمان و اختلالات خلقی است.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
اغلب موارد، علایم ۲ تا ۳ روز پس از زایمان رخ می‌دهد. شکایات اولیه از بی‌خوابی، بی‌قراری و بی‌ثباتی عاطفی است که به سمت کنفوزیون، بی‌منظمی، هذیان‌ و نگرانی‌های وسواسی در مورد نوزاد پیشرفت می‌کند. افکاری در مورد قصد آسیب رساندن به بچه یا خود، مشخصه‌ این اختلال است.
  اپیدمیولوژی
به میزان یک تا دو مورد در هر هزار زایمان اتفاق می‌افتد اغلب در حاملگی بار اول اتفاق می‌افتد.
  سبب‌شناسی
معمولاً ثانویه به بیماری روانی زمینه اتفاق می‌افتد (مثلاً اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی).
- ممکن است تغییر ناگهانی در سطح هورمونی پس از زایمان دخیل باشد.
- تعارض‌های روان‌پویشی در مورد مادر شدن، حاملگی ناخواسته، اسارت در ازدواجی ناخوشایند، ترس از مادر شدن.
  تشخیص افتراقی
- غم پس از زایمان (postpartum blues):
اغلب زنان، پس از زایمان دچار بی‌ثباتی عاطفی می‌شوند. این مسئله به‌طور خودبه‌خود رفع می‌شود، و در آن هیچ‌گونه شواهدی از تفکر پسیکوتیک وجود ندارد.
- اختلال خلقی ناشی از مواد:
افسردگی همراه با حالت‌های پس از بیهوشی، مثلاً پس از سزارین یا ناشی از مپریدین (meperidine)، آنالژزی اسکوپولامین (خواب شفق‌گونه ـ twilight).
- اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری طبی عمومی:
عفونت، عدم تعادل هورمونی (مثلاً هیپوتیروئیدی)، آنفالوپاتی همراه با توکسمی حاملگی و پره‌اکلامپسی را رد کنید.
  سیر بیماری و پیش‌آگهی
در موارد درمان‌نشده خطر کشتن نوزاد، خودکشی، یا هر دو بالا است. شبکه حمایتی خانواده، شخصیت خوب پیش‌مرضی، و درمان مناسب، با پیش‌آگهی خوب تا عالی همراه است.
  درمان
در صورت وجود افکار خودکشی، باید از نظر خودکشی اقدامات احتیاطی انجام شود. اگر مادر دچار هذیان است یا در مورد سلامتی بچه نگرانی بیش از حد دارد، نباید نوزاد را با مادر تنها گذاشت.
- دارودرمانی:
دارو برای علایم اولیه داده می‌شود: ضدافسردگی‌ها برای افکار خودکشی و افسردگی، داروهای ضداضطراب برای آژیتاسیون و بی‌خوابی (مثلاً لورازپام، ۵/۰ میلی‌گرم، هر ۴ تا ۶ ساعت)، لیتیوم برای رفتار مانیک، داروهای آنتی‌پسیکوتیک برای هذیان (مثلاً هالوپریدول، ۵/۰ میلی‌گرم، هر ۶ ساعت).
- روان‌شناختی:
هم روان‌درمانی فردی و هم زوج‌درمانی از جهت مقابله با تعارض‌های درون‌روانی (intrapsychic) یا بین‌‌فردی لازم است. تنها پس از مطمئن شدن از وجود فردی در خانه برای کاهش استرس‌های محیطی همراه با مراقبت از نوزاد، می‌توان اجازه مرخص شدن به مادر و نوزاد را داد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
بسته بنیاد علوی , سمیع الله صادقی , نیمه سنگین , 66سال قبل , اولین شهید , گفتگوی ویژه خبری , هیأت فوتبال , محمد رضابارانی , جواد پیشگر , استعفا استاندار قم ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / The secret agent: level 3 , سیاسی , تاریخ سیاسی , ایران / انگلیسی‌ها چگونه از آبادان رفتند , بانک اطلاعاتی کتاب / خصوصیات الیاف نساجی , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (2) , سیاسی , دیپلماسی , آمریکا / اوباما اسیر «عقاب ها» در عراق , بانک اطلاعاتی کتاب / ترمودینامیک مجموعه مهندسی مکانیک شامل: شرح - نکته - تست , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد و سیاست , نفت / تلاش ارتش آمریکا برای ساخت جنگ افزارهای دوگانه سوز , بانک اطلاعاتی کتاب / دنیای لطیفه‌ها و داستانها , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی , مشکلات اجتماعی / بیغوله هایی به نام مدرسه , بانک اطلاعاتی کتاب / Mcse: Fast Track: Windows Nt Server 4 ,

برخی منابع مهم خبری
armandaily.ir روزنامه آرمان , setarehnews.ir ستاره‌ها , bartarinha.ir برترینها , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , khabaronline.ir خبر آنلاین , aparat.com آپارات , fartaknews.com فرتاک نیوز , isna.ir ایسنا , rooyeshnews.com رویش , asrekhodro.com عصر خودرو ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی