سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 25 September, 2018

مطالعه تاریخی افزایش و کاهش بیماری‌ها در جمعیت


با آن که مطالعه پراکندگى بيمارى و علل آن کانون توجه اپيدميولوژى است ولى فنون اپيدميولوژى کاربرد بسيار وسيع‌ترى دارند و بسيارى از زمينه‌هاى مهم را که نه‌تنها مرتبط با بيمارى باشند، بلکه در ارتباط با خدمات بهداشتى را هم، دربرمى‌گيرد. با اصطلاح کاربردى‌تر اپيدميولوژى چنين تعرف مى‌شود:
وسيله آموختن يا طرح پرسش... و گرفتن پاسخ‌هايى که خود منجر به پرسش‌هاى بعدى شود. و در اين رابطه Morris هفت مورد استفاده مشخص براى اپيدميولوژى شناسايى نموده که در پنج مورد همه‌گيرى شناسى فراتر از پژوهش درباره علل بيمارى مى‌باشد و به‌نظرات روزمره پزشکى نوين نزديکتر مى‌شود. اين هفت زمينه عبارتند از:
  مطالعه تاريخى افزايش و کاهش بيمارى‌ها در جمعيت
به‌گفته وينستون چرچيل: اگر گذشته را ببينيد مى‌توانيد آينده را هم مشاهده کنيد. نخستين کاربرد همه‌گيرى شناسايى با اين نظريه ارتباط دارد، يعنى سابقه بيمارى‌ها در جمعيت انسانى را مطالعه مى‌کند. اين نکته کاملاً دانسته شده است که الگوى سلامتى و بيمارى در جامعه هرگز ثابت نيست و هم در درازمدت و هم در کوتاه‌مدت نوساناتى در الگوى بيمارى‌ها وجود دارد. مثلاً نخستين‌بار که اپيدميولوژى در بررسى‌هاى مربوط به بيماريظهاى عروق قلبى سهيم شد از آن نظر بود که يک بيمارى همه‌گير شده بود.
بعدها بيمارى‌هاى بسيارى مانند حوادث، سرطان‌ها و ديابت هم بصورت همه‌گير شناخته شدند. بتدريج که بيمارى‌هاى قديمى (مانند آبله) مغلوب بشر مى‌شوند، بيمارى‌هاى جديد (مانند بيمارى لژيونرها، تب لاسا و ايدز) شناسايى مى‌شوند، و در اين کار هم همه‌گيرى شناسى نقش اصلى را ايفا مى‌کند.
اپيدميولوژى وسيله‌اى است براى بررسى نماى بيمارى و روند زمانى آن در جمعيت بشري. با مطالعه روند بيمارى‌ها مى‌توان پيش‌بين‌هاى مفيدى درباره آينده به‌عمل آورد و ظهور مشکلات بهداشتى و وابسته‌هاى آن را شناسايى نمود.
  تشخيص اجتماعى
يکى از موارد استفاده اپيدميولوژى تشخيص اجتماعى است. اين عنوان بطور معمول به شناسايى و تعيين اندازهٔ دشوارى‌هاى بهداشتى در جامعه از نظر ميزان‌ها و نسبت‌هاى ابتلا و ميرايى و شناسايى پيوندهاى آنها بمنظور تعيين عوامل خطر گروهها يا افراد يا کسانى که نياز به مراقبت‌هاى بهداشتى دارند اطلاق مى‌شود. با تعيين اندازهٔ مشکلات بهداشتي، اولويت‌هاى مربوط به مبارزه با بيمارى‌ها و پيشگيرى از آنها برقرار مى‌شود. ديگر آن‌که با اندازه‌گيرى ابتلا و ميرايى مى‌توان آنها را به بعنوان مبنايى براى ارزشيابى طرز کار خدمات بهداشتى در آينده بکار گرفت و سوم آن‌که اندازه‌گيرى مشکلات بهداشتى مى‌تواند منبع دانش جديد دربارهٔ توزيع، علت، و پيشگيرى از بيمارى باشد.
تشخيص اجتماعى را مى‌توان بنحو سودمندى فراتر از توزيع جمعيت و نماى بيمارى گسترش داد و شناخت. ويژگى‌هاى اجتماعي، فرهنگى و زيست‌محيطى جامعه را هم مشمول آن نمود. و بنابراين اپيدميولوژى بعنوان يک ابزار تشخيص در پزشکى جامعه توصيف مى‌شود.
  برنامه‌ريزى و ارزشيابى
برنامه‌‌ريزى بخش لازم براى تخصيص منطقى اعتبارات و منابع محدود است. مثلاً در کشورهاى رو به پيشرفت بيمارستان‌هاى خيلى زيادى ساخته و تجهيز شده‌اند بدون ‌آن‌که دربارهٔ بيمارى خاصى که مشکل اجتماعى و بهداشتى آن جامعه را تشکيل مى‌دهد آگاهى داشته باشند. آگاهى‌هاى همه‌گيرى شناختى دربارهٔ چگونگى پراکندگى مشکلات بهداشتى در مکان و زمان پايهٔ اساسى برنامه‌ريزى و تهيه خدمات بهداشتى مورد نياز و سنجش تأثير اين خدمات در برطرف کردن دشوارى‌هاى مردم را تأمين مى‌نمايد.
کاربرد اصول همه‌گيرى شناختى در برطرف کردن مشکلات مراقبت‌هاى بهداشتي: اپيدميولوژى نوين را تشکيل مى‌دهد.
مثال‌هاى مربوط به برنامه‌ريزى عبارتند از: برنامه‌ريزى تسهيلات لازم براى مراقبت‌هاى بهداشتى (مانند تعداد تخت‌هاى بيمارستانى مورد نياز براى بيماران مبتلا به بيمارى خاص، برنامه‌ريزى نيروى انسانى مورد نياز براى بهداشت)، برنامه‌ريزى تسهيلات لازم براى مراقبت‌هاى پزشکى پيشگيرى (مانند برنامه‌هاى غربالگري، بسيج، ايمن‌سازي، تدارک خدمات بهسازي)، و برنامه‌ريزى پژوهشى ارزشيابى هم به همين اندازه موردنظر همه‌گيرى‌شناسى و مهم است. هر تدبيرى که براى مبارزه با بيمارى يا پيشگيرى از آن انجام شود بايد ارزشيابى شود تا معلوم گردد آيا تدبير بکار گرفته شده در کاستن از فراوانى بيمارى مؤثر بوده است يا نه. ارزشيابى يک روش مبارزه با بيمارى - مانند ايمن‌سازى عليه هپاتيت B - مستلزم چيزى بيش از کارسازى آن در کاستن از موارد بيمارى است و بايد هزينهٔ انجام ايمن‌سازى در مقياس وسيع - شامل بهاى واکسن، هزينه‌هاى آموزش کارکنان انبارداري، حمل‌ونقل و عوامل ديگر - را هم در نظر گرفت.
ارزش انجام يک روش مبارزه در رابطه با روش‌هاى ديگر به وسيلهٔ مطالعات - هزينه - کارسازى سنجيده مى‌شود. اينک معلوم شده است که نه تنها واکسن‌ها - بلکه در واقع همهٔ خدمات بهداشتى را بايد مورد ارزشيابى قرار داد.
گسترش روش‌هاى کارآزمايى اتفاقى شاهددار (RCT) امکان ارزشيابى انواع مختلف درمان را با يک پايه علمى ثابت فراهم آورده است. با انجام اين گونه کار‌‌آزمايى‌ها ترديدهايى دربارهٔ غربالگرى‌هاى چند مرحله‌اي، برخى روش‌هاى عمل جراحى (مانند لوزه‌برداري، بيرون آوردن و قطع وريدهاى متسع شده) بسترى کردن درازمدت مبتلايان به سکته قلبى در بيمارستان و غيره ... بوجود آمده است.
بديهى است که آگاهى دربارهٔ فوايد بعضى برنامه‌ها کفايت نمى‌کند و لازم است بدانيم فوايد هر روش به چه قيمت و با چه خطر بدست مى‌آيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
اقصاد مقاومتی , تامین آب همدان , نشست کمیته نظارت بر توافق نفتی , گربه کوچک عجیب , خلیج فارس میناب , نیروی کار , حجاب اجباری , امید جعفری , دستمزد کاگران , جزوه ضد مذاکرات هسته ای ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / ایران سرزمین همیشگی آریاییان: مهاجرت‌های آریاییان و پیوند آن با آب و هوا و دریاهای باستانی ایران , ورزشی , دیگر ورزشها , بسکتبال / بسکتبال قهرمانی مردان آسیا , بانک اطلاعاتی کتاب / پاپی می‌ره به گردش , شخصیت‌ها , مذهبی , محدث / عبیدالله بن عبدالکریم بن یزید بن فروخ‌المخزومی ابوزرعه رازی , فرهنگی و هنری , کتاب و نشر , معرفی کتاب / فلسفه علم , نشریات و مطبوعات , فنی و مهندسی , ماهنامه دانش خودرو / دانش خودرو ـ شمارهٔ ۱۱، تیر ۱۳۸۶ , بانک اطلاعاتی کتاب / مرزبان‌نامه: با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و تعیین بحور اشعار تازی و پارسی و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و امثال و حکم , بانک اطلاعاتی کتاب / درباره غرب , ورزشی , دیگر ورزشها , پرورش‌ اندام‌ / گذر از بن‌بست با سیستم تمرینی نگاتیو , بانک اطلاعاتی کتاب / سوالات مسابقات علمی و المپیاد پویندگان خزائی: عربی پایه سوم راهنمایی ,

برخی منابع مهم خبری
snn.ir دانشجو , farspage.com ویژه‌نامه , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , alodoctor.ir الو دکتر , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , fanousnews.com فانوس نیوز , cinemakhabar.ir سینما خبر , honarnews.com هنرنیوز , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری ,وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.